Αρχαία Ελληνικά

Λυσία Υπέρ ΜαντίθεουΘεματογραφία (άγνωστων κειμένων)ΓραμματικήΣυντακτικό
Σημειώσεις
mantitheos Ρητορικός λόγος Β´ Λυκείου: Σημειώσεις εισαγωγής 14 Ιανουάριος, 2018 by Μαρία Χρήστου
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 4-8 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 20-21 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 18-19 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 9-13 28 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Ετυμολογικά-Λεξιλογικά §§ 1-3 28 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Λυσίου “Ὑπὲρ Μαντιθέου”:Μετάφραση 4 Νοεμβρίου, 2015 by Άννα Παπαγιαννάκη
Ρητορικά Κείμενα – Βιβλίο Καθηγητή 9 Σεπτέμβριος, 2013 by Φιλολογικός Ιστότοπος
mantitheos Πάρισο ή ισόκωλο 26 Σεπτέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 20-21 4 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 18-19 4 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 7-8 16 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 20-21 12 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 1-3(2) 11 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπέρ Μαντιθέου:Λεξιλογικές ασκήσεις §§ 1-3(1) 10 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Ρητορικά κείμενα(Εισαγωγή:Ερωτήσεις σωστού-λάθους) 22 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Λυσίου, Ὑπὲρ Μαντιθέου:Ερωτήσεις-απαντήσεις εισαγωγής 2 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Ερωτήσεις εισαγωγής 29 Σεπτέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήρια Αξιολόγησης
mantitheos Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης) 11 Ιανουάριος, 2018 by Ε.Ο.Ορίζοντες
mantitheos Λυσίας «Ὑπέρ Μαντιθέου»:Τεστ εισαγωγής 11 Σεπτέμβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
mantitheos Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 6-8) 11 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Ματιθέου §§ 1-3) 14 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
mantitheos ΤΕΣΤ εισαγωγής 23 Δεκέμβριος, 2011 by Μανόλης Μαυρακάκης

Αδίδακτο κείμενο: Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 10-11 11 Απρίλιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 935b-c 18 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Νόμοι Δ΄ 713d 17 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2 16 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.34-36 15 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Φαίδρος 265a-c 7 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia Αδίδακτο κείμενο: Κείμενο- Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.2.1 – 2.4.4.1 27 Φεβρουάριος, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 30a-b 25 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.6-7 21 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.4.1-1.5.1 17 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Γοργίας, 519 c-d 6 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia Αδίδακτο κείμενο:Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.6.1-3 20 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 2.12.1.1. – 2.12.4.1. 18 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.1.136.1-3 14 Νοεμβρίου, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 7.1.39-40 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.4.64-5 12 Οκτώβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
thematografia Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 6-7 5 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ισοκράτης, περί ειρήνης 38-39 31 Αύγουστος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Ζ, [7.1.39] 23 Αύγουστος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia Δημοσθένους, Περὶ εἰρήνης 5.1-2 22 Απρίλιος, 2017 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4 18 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἀριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά (980a-b, 21-25) 15 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia Ἰσοκράτους, Κατὰ Σοφιστῶν 1-2 21 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Θουκυδίδου, Ἱστορίαι 1.30 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, 1.3. 3-4 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4. 8.5-7 7 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 4-5 9 Οκτώβριος, 2016 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Λυσία, Κατά Αλκιβιάδου Α’ Λιποταξίου 47-48 19 Ιούλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 51-53 11 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένης, Κατά Νεαίρας 1 10 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 1-2 25 Μάρτιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia Ξενοφῶντος Ἑλλληνικά 7.1.39 9 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων Πολιτεία, 4-5 3 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφώντας, Κύρου Ἀνάβασις Ε, ΙV, 4 – 7 10 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
thematografia Λυσίου, «Κατὰ Ἐρατοσθένους», 1 – 2 2 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους Γ´ Ὀλυνθιακός 3-4 23 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους Ἐπιτάφιος 1 22 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους Πρὸς Λεπτίνην 71-72 21 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἰσοκράτους, Φίλιππος 145– 147 2 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 5, 4, 4-7 26 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 169-170 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 75-76 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Θουκυδίδου “Ιστορίαι” Α, 94-95 24 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους, Κατὰ Τιμοκράτους 139– 141 19 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Λυσίου, Επιτάφιος 44– 45 19 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Πλάτωνος, «Χαρμίδης» 153 b – c 2 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Δημοσθένους «Περί Στεφάνου», 285-286 1 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Λυσίου, “Δήμου καταλύσεως απολογία” 15-16 1 Νοεμβρίου, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Λυσία “Κατά Αγοράτου” 37-38 22 Οκτώβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Δημοσθένης, Κατ᾽ Αριστογείτονος Α´ 15-16 27 Σεπτέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Θουκυδίδου Ιστορία (7, 8 1-2) 13 Φεβρουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Λυσίου, Υπέρ του Νικίου αδελφού §§ 20-22 3 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ισοκράτους, Περί αντιδόσεως 299-300 28 Νοεμβρίου, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1, 5, 6–7 31 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους, Κατά Μειδίου 95-96 24 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ξενοφῶντος, Ἱέρων 2, 6-9 20 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Δημοσθένους, Κατ’ Αριστογείτονος (Α΄ 15-17) 9 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 4 – 5 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Αἰσχίνου, Κατά Κτησιφῶντος, 2 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 3, 2, 11 30 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 6-7 29 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Λυσίου κατά Αγοράτου (5-7) 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Αἰσχίνου “Κατά Κτησιφῶντος” 123 – 124 24 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18 10 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης,10 – 12 23 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἰσοκράτους Αἰγινητικός 10 17 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 50-52 18 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia Επεξεργασία άγνωστου κειμένου 18 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στα παραθετικά των επιθέτων – επιρρημάτων 21 Φεβρουάριος, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα σε ηω 8 Φεβρουάριος, 2018 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις στον Παθητικό Αόριστο Α´ & Β´ 21 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων 13 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στα ρήματα της β´ συζυγίας (σε -μι) 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Π) 12 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα: Ασκήσεις 11 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Κ) 9 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα σε -ηω:ασκήσεις 4 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Ζ-Η-Θ-Ι) 31 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης: ασκήσεις 31 Οκτώβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Θ) 18 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 17 Οκτώβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Z-H) 17 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα:Οι υπόλοιποι χρόνοι(ασκήσεις) 13 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα:Σχηματισμός των υπόλοιπων χρόνων 13 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα-θεωρία(2) 11 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(E)-2 9 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα 9 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Συνηρημένα σε -ηω(με χαρακτήρα η) Α´ τάξης 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
B.Συνηρημένα επίθετα 7 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Τονισμός συνηρημένων συλλαβών 6 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Περὶ τοῦ δασυνομένου ῥ 5 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Τονισμός και κλίση ορισμένων συνθέτων 3 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 28 Σεπτέμβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(E) 27 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 21 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ῥήματα πτήσσω και πτύσσω 13 Σεπτέμβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 9 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βαρύτονα ρήματα ε.φ.:ασκήσεις 1 Σεπτέμβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Τονισμός:άσκηση Σωστού-Λάθους(αυτο-βαθμολογούμενη online) 21 Αύγουστος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αναδιπλασιασμός:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αόριστοι β´ κατά τα σε -μι:ασκήσεις(2) 15 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Βαρύτονα-Συμφωνόληκτα-Ρήματα(Παρατηρήσεις) 28 Απρίλιος, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
Επίθετα, παραθετικά, αντωνυμίες:ασκήσεις 19 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Ν-Ω) 19 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Μ) 14 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
Αόριστος β´- Παθητικοί χρόνοι(άσκηση) 11 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επίθετα(δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα):Ασκήσεις(2) 22 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα σε -αω, -ηω, -οω(ασκήσεις) 14 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 9 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων:ασκήσεις 31 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Άσκηση:Ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα 28 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Επαναληπτικές ασκήσεις:Ομόηχοι τύποι 16 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Απαρέμφατα-μετοχές: Ασκήσεις 14 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποτακτική-ασκήσεις 12 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 8 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Μετοχές-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Απαρέμφατα-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ουσιαστικά-επίθετα(συνεκφορές)-Άσκηση 1 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα & αττικόκλιτα ουσιαστικά β´ κλίσης-Άσκηση 22 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αναδιπλασιασμός(θεωρία) 22 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Αόριστοι β´ κατά σε -μι(Ασκήσεις) 21 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ευκτική-ασκήσεις 19 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Προστακτική-ασκήσεις 17 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα β´ τάξης σε εω (δισύλλαβα)-Ασκήσεις 7 Νοεμβρίου, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αόριστος β´-άσκηση πολλαπλής επιλογής 6 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Συνηρημένα ρήματα-ασκήσεις 5 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Η κλίση της αντωνυμίας ὁδί, ἡδί, τοδί 27 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Φημί(Κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 20 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντωνυμίες-ασκήσεις 15 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Συνηρημένα ρήματα Β´ τάξης σε -εω 10 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα ρήματα Α´ τάξης σε -αω 8 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος αφωνόληκτων ρημάτων μ.φ. 4 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-Άσκηση 4 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-ασκήσεις 27 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κανόνες τονισμού σύνθετων ρημάτων 14 Απρίλιος, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
Αόριστος β´(θεωρία-κλίση) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
Δευτερόκλιτα επίθετα(κλίση-θεωρία) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
Ασκήσεις (ρήματα-ουσιαστικά)-Θουκυδίδης 1.24-26 16 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Γ κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Β κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Α κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα επίθετα(ασκήσεις) 24 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντωνυμίες-ασκήσεις 20 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Άσκηση τονισμού (ουσιαστικά, επίθετα-επιρρήματα, ρήματα) 13 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ιδιαίτερος σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 11 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Ρήματα με διπλή αύξηση 11 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κριτήριο αξιολόγησης στη γραμματική 10 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Κανόνες τονισμού(Θεωρία-παραδείγματα) 9 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Αντωνυμίες 8 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Συνηρημένα ρήματα 4 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων(θεωρία) 31 Ιανουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Δευτερόκλιτα επίθετα(παρατηρήσεις) 16 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αφωνόληκτα ρήματα-άσκηση 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επαναληπτικές ασκήσεις ουσιαστικών Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίσης 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Φωνηεντόληκτα ρήματα-ασκήσεις 3 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα γ´ τάξης σε -οω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα α´ τάξης σε -αω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Συνηρημένα β´ τάξης σε -εω 31 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τριτόκλιτα επίθετα(κλίση) 19 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ἰσοκράτους “Εὐαγόρας”-Χρονικές αντικαταστάσεις 27 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ισοκράτους Ευαγόρας: Ασκήσεις ουσιαστικών 16 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Παθητικός Μέλλοντας-Αόριστος α´ & β´: Ασκήσεις 21 Οκτώβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αντωνυμίες-Άσκηση(“Ἀπολογία” Πλάτωνα) 27 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Α´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 18 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Γ´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 16 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης(άσκηση) 3 Ιούνιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επίθετα(κατηγοριοποίηση) 31 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης-Ασκήσεις 29 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν) 15 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ιδιομορφίες ρημάτων: Ασκήσεις 1 Ιούνιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Χ) 21 Μάιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κλίση δεικτικής αντωνυμίας οὑτοσί, αὑτηί, τουτί 16 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 19 Ιανουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Εγκλιτικές-χρονικές αντικαταστάσεις 8 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ο τονισμός των εγκλιτικών(θεωρία) 11 Σεπτέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Χ-Ψ-Ω) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Υ-Φ) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Π) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Ρ-Σ-Τ) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Μ-Ν-Ο) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Λ) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Θ-Ι-Κ) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Δ-Ε-Ζ-Η) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Β-Γ) 12 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 10 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων (Ν-Ω) 3 Μάιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων 24 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίση ουσιαστικών-Ασκήσεις 5 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Γ΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 1 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Οριστική & Προστακτική Αορίστου β΄ του ρήματος λέγω 2 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δύναμαι 29 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Φωνήεντα – Σύμφωνα 23 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Παρεπόμενα ρήματος 22 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Α΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 16 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση) 15 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση) 14 Νοεμβρίου, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
ἐπίσταμαι(κλίση) 19 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Οἶδα(κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 9 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μορφές υποκειμένου-ασκήσεις 27 Νοεμβρίου, 2017 by Έφη Ξύδη
Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-2- 27 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ασκήσεις συντακτικού αυτο-βαθμολογούμενες οnline 27 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-1- 26 Νοεμβρίου, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Απαρέμφατο:ασκήσεις 24 Σεπτέμβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
Τα είδη του κατηγορουμένου:θεωρία 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
Δοτική προσωπική:ασκήσεις 4 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Κοινοί τρόποι εισαγωγής προτάσεων 17 Απρίλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
Δευτερεύουσες προτάσεις:ασκήσεις(2) 8 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
Τα είδη του ἄν-ασκήσεις 7 Νοεμβρίου, 2016 by Έφη Ξύδη
Δευτερεύουσες προτάσεις-Ασκήσεις 23 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποθετικοί λόγοι(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποκείμενο ρήματος(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Οι χρήσεις του ὡς:ασκήσεις 15 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
Είδη κατηγορουμένου-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
Ειδικές προτάσεις (θεωρία) 22 Μάρτιος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
Μετοχές-ασκήσεις 1 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 28 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Απαρέμφατο(θεωρία) 17 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί(θεωρία) 16 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Έλξη αναφορικού 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
Κατηγορηματική μετοχή(θεωρία) 10 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Επιρρηματικές μετοχές (θεωρία) 5 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
Απαρέμφατο-μετοχή:ασκήσεις 23 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ονοματικοί προσδιορισμοί-ασκήσεις 4 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:Ασκήσεις 3 Νοεμβρίου, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Αναφορικές προτάσεις(θεωρία) 19 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα μόρια 14 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επιθετική μετοχή(θεωρία) 13 Ιανουάριος, 2015 by Μαρία Ρέκλου
Παρατακτική σύνδεση προτάσεων 22 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 6 Νοεμβρίου, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα είδη των προτάσεων(Θεωρία-σχεδιάγραμμα) 19 Οκτώβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Υποθετικοί λόγοι-Aσκήσεις 29 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
Επιρρηματικοί προσδιορισμοί(θεωρία) 28 Απρίλιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Τα είδη του ἂν 13 Μάρτιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων(video) 5 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης