Αρχαία Ελληνικά

Λυσία Υπέρ ΜαντίθεουΘεματογραφία (άγνωστων κειμένων)ΓραμματικήΣυντακτικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Ὑπερείδης, Ἐπιτάφιος 10-11 11 Απρίλιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Νόμοι Δ΄ 935b-c 18 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Νόμοι Δ΄ 713d 17 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὀλυμπιακός 33.1-2 16 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Συμπόσιον 4.34-36 15 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Φαίδρος 265a-c 7 Μάρτιος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia-b-likeiou Αδίδακτο κείμενο: Κείμενο- Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.2.1 – 2.4.4.1 27 Φεβρουάριος, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους 30a-b 25 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1.2.6-7 21 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
adidakto keimeno Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.4.1-1.5.1 17 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia-b-likeiou Αδίδακτο κείμενο: Πλάτων, Γοργίας, 519 c-d 6 Φεβρουάριος, 2018 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia-b-likeiou Αδίδακτο κείμενο:Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.6.1-3 20 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 2.12.1.1. – 2.12.4.1. 18 Δεκέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου Ἱστορίαι 1.1.136.1-3 14 Νοέμβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 7.1.39-40 12 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.4.64-5 12 Οκτώβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
thematografia-b-likeiou Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 6-7 5 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ισοκράτης, περί ειρήνης 38-39 31 Αύγουστος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Ζ, [7.1.39] 23 Αύγουστος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Περὶ εἰρήνης 5.1-2 22 Απρίλιος, 2017 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4 18 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά (980a-b, 21-25) 15 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Κατὰ Σοφιστῶν 1-2 21 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου, Ἱστορίαι 1.30 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, 1.3. 3-4 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4. 8.5-7 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 4-5 9 Οκτώβριος, 2016 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσία, Κατά Αλκιβιάδου Α’ Λιποταξίου 47-48 19 Ιούλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 51-53 11 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένης, Κατά Νεαίρας 1 10 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 1-2 25 Μάρτιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος Ἑλλληνικά 7.1.39 9 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων Πολιτεία, 4-5 3 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφώντας, Κύρου Ἀνάβασις Ε, ΙV, 4 – 7 10 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
thematografia-b-likeiou Λυσίου, «Κατὰ Ἐρατοσθένους», 1 – 2 2 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Γ´ Ὀλυνθιακός 3-4 23 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Ἐπιτάφιος 1 22 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Πρὸς Λεπτίνην 71-72 21 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Φίλιππος 145– 147 2 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 5, 4, 4-7 26 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 169-170 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 75-76 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου “Ιστορίαι” Α, 94-95 24 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατὰ Τιμοκράτους 139– 141 19 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Επιτάφιος 44– 45 19 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Πλάτωνος, «Χαρμίδης» 153 b – c 2 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους «Περί Στεφάνου», 285-286 1 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου, “Δήμου καταλύσεως απολογία” 15-16 1 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσία “Κατά Αγοράτου” 37-38 22 Οκτώβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Δημοσθένης, Κατ᾽ Αριστογείτονος Α´ 15-16 27 Σεπτέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου Ιστορία (7, 8 1-2) 13 Φεβρουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Υπέρ του Νικίου αδελφού §§ 20-22 3 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ισοκράτους, Περί αντιδόσεως 299-300 28 Νοέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1, 5, 6–7 31 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατά Μειδίου 95-96 24 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἱέρων 2, 6-9 20 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατ’ Αριστογείτονος (Α΄ 15-17) 9 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 4 – 5 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αἰσχίνου, Κατά Κτησιφῶντος, 2 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 3, 2, 11 30 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 6-7 29 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου κατά Αγοράτου (5-7) 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αἰσχίνου “Κατά Κτησιφῶντος” 123 – 124 24 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18 10 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης,10 – 12 23 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους Αἰγινητικός 10 17 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 50-52 18 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Επεξεργασία άγνωστου κειμένου 18 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στα παραθετικά των επιθέτων – επιρρημάτων 21 Φεβρουάριος, 2018 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στα συνηρημένα ρήματα σε ηω 8 Φεβρουάριος, 2018 by Ρία Ροροπούλου
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στον Παθητικό Αόριστο Α´ & Β´ 21 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων 13 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στα ρήματα της β´ συζυγίας (σε -μι) 12 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Π) 12 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα: Ασκήσεις 11 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Κ) 9 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα σε -ηω:ασκήσεις 4 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους (Ζ-Η-Θ-Ι) 31 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης: ασκήσεις 31 Οκτώβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Θ) 18 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 17 Οκτώβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Z-H) 17 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα:Οι υπόλοιποι χρόνοι(ασκήσεις) 13 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα:Σχηματισμός των υπόλοιπων χρόνων 13 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα-θεωρία(2) 11 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(E)-2 9 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα 9 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα σε -ηω(με χαρακτήρα η) Α´ τάξης 8 Οκτώβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis B.Συνηρημένα επίθετα 7 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός συνηρημένων συλλαβών 6 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Περὶ τοῦ δασυνομένου ῥ 5 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός και κλίση ορισμένων συνθέτων 3 Οκτώβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Συμφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης:ασκήσεις 28 Σεπτέμβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(E) 27 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 21 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ῥήματα πτήσσω και πτύσσω 13 Σεπτέμβριος, 2017 by Μιχαὴλ Ἀλεξανδρῆς
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 9 Σεπτέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Βαρύτονα ρήματα ε.φ.:ασκήσεις 1 Σεπτέμβριος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός:άσκηση Σωστού-Λάθους(αυτο-βαθμολογούμενη online) 21 Αύγουστος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αναδιπλασιασμός:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστοι β´ κατά τα σε -μι:ασκήσεις(2) 15 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Βαρύτονα-Συμφωνόληκτα-Ρήματα(Παρατηρήσεις) 28 Απρίλιος, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
grammatiki arxaias ellinikis Επίθετα, παραθετικά, αντωνυμίες:ασκήσεις 19 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Ν-Ω) 19 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Μ) 14 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´- Παθητικοί χρόνοι(άσκηση) 11 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επίθετα(δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα):Ασκήσεις(2) 22 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα σε -αω, -ηω, -οω(ασκήσεις) 14 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 9 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων:ασκήσεις 31 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Άσκηση:Ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα 28 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις:Ομόηχοι τύποι 16 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Απαρέμφατα-μετοχές: Ασκήσεις 14 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Υποτακτική-ασκήσεις 12 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 8 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Μετοχές-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Απαρέμφατα-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ουσιαστικά-επίθετα(συνεκφορές)-Άσκηση 1 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα & αττικόκλιτα ουσιαστικά β´ κλίσης-Άσκηση 22 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αναδιπλασιασμός(θεωρία) 22 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστοι β´ κατά σε -μι(Ασκήσεις) 21 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ευκτική-ασκήσεις 19 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Προστακτική-ασκήσεις 17 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα β´ τάξης σε εω (δισύλλαβα)-Ασκήσεις 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´-άσκηση πολλαπλής επιλογής 6 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα-ασκήσεις 5 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Η κλίση της αντωνυμίας ὁδί, ἡδί, τοδί 27 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Φημί(Κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 20 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες-ασκήσεις 15 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα Β´ τάξης σε -εω 10 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα Α´ τάξης σε -αω 8 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος αφωνόληκτων ρημάτων μ.φ. 4 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-Άσκηση 4 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές αντικαταστάσεις-ασκήσεις 27 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κανόνες τονισμού σύνθετων ρημάτων 14 Απρίλιος, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´(θεωρία-κλίση) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα επίθετα(κλίση-θεωρία) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις (ρήματα-ουσιαστικά)-Θουκυδίδης 1.24-26 16 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Γ κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Β κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Α κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα επίθετα(ασκήσεις) 24 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες-ασκήσεις 20 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Άσκηση τονισμού (ουσιαστικά, επίθετα-επιρρήματα, ρήματα) 13 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ιδιαίτερος σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 11 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Ρήματα με διπλή αύξηση 11 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κριτήριο αξιολόγησης στη γραμματική 10 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Κανόνες τονισμού(Θεωρία-παραδείγματα) 9 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες 8 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα 4 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων(θεωρία) 31 Ιανουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα επίθετα(παρατηρήσεις) 16 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αφωνόληκτα ρήματα-άσκηση 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις ουσιαστικών Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίσης 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Φωνηεντόληκτα ρήματα-ασκήσεις 3 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα γ´ τάξης σε -οω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα α´ τάξης σε -αω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα β´ τάξης σε -εω 31 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Τριτόκλιτα επίθετα(κλίση) 19 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ἰσοκράτους “Εὐαγόρας”-Χρονικές αντικαταστάσεις 27 Νοέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ισοκράτους Ευαγόρας: Ασκήσεις ουσιαστικών 16 Νοέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παθητικός Μέλλοντας-Αόριστος α´ & β´: Ασκήσεις 21 Οκτώβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες-Άσκηση(“Ἀπολογία” Πλάτωνα) 27 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Α´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 18 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Γ´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις (Πλάτωνος “Ἀπολογία”) 16 Σεπτέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ημιφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης(άσκηση) 3 Ιούνιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επίθετα(κατηγοριοποίηση) 31 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αφωνόληκτα ουσιαστικά γ´ κλίσης-Ασκήσεις 29 Μάιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν) 15 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ιδιομορφίες ρημάτων: Ασκήσεις 1 Ιούνιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Χ) 21 Μάιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κλίση δεικτικής αντωνυμίας οὑτοσί, αὑτηί, τουτί 16 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 19 Ιανουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές-χρονικές αντικαταστάσεις 8 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ο τονισμός των εγκλιτικών(θεωρία) 11 Σεπτέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Χ-Ψ-Ω) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Υ-Φ) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Π) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Ρ-Σ-Τ) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Μ-Ν-Ο) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Λ) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Θ-Ι-Κ) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Δ-Ε-Ζ-Η) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Β-Γ) 12 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 10 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων (Ν-Ω) 3 Μάιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων 24 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίση ουσιαστικών-Ασκήσεις 5 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Γ΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 1 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Οριστική & Προστακτική Αορίστου β΄ του ρήματος λέγω 2 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Δύναμαι 29 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Φωνήεντα – Σύμφωνα 23 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παρεπόμενα ρήματος 22 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Α΄ κλίση ουσιαστικών:ασκήσεις 16 Νοέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παθητικός Αόριστος Α΄ & Β΄(κλίση) 15 Νοέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παθητικός Μέλλοντας Α΄ & Β΄(κλίση) 14 Νοέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis ἐπίσταμαι(κλίση) 19 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Οἶδα(κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 9 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Μορφές υποκειμένου-ασκήσεις 27 Νοέμβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-askisis Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-2- 27 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Ασκήσεις συντακτικού αυτο-βαθμολογούμενες οnline 27 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Τα είδη του κατηγορουμένου (αυτο-βαθμολογούμενη online)-1- 26 Νοέμβριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Απαρέμφατο:ασκήσεις 24 Σεπτέμβριος, 2017 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Τα είδη του κατηγορουμένου:θεωρία 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
sintaktiko-askisis Δοτική προσωπική:ασκήσεις 4 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Κοινοί τρόποι εισαγωγής προτάσεων 17 Απρίλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Δευτερεύουσες προτάσεις:ασκήσεις(2) 8 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
sintaktiko-askisis Τα είδη του ἄν-ασκήσεις 7 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-askisis Δευτερεύουσες προτάσεις-Ασκήσεις 23 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Υποθετικοί λόγοι(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Υποκείμενο ρήματος(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
sintaktiko-askisis Οι χρήσεις του ὡς:ασκήσεις 15 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Είδη κατηγορουμένου-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-askisis Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Ειδικές προτάσεις (θεωρία) 22 Μάρτιος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
sintaktiko-askisis Μετοχές-ασκήσεις 1 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-askisis Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 28 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Απαρέμφατο(θεωρία) 17 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί(θεωρία) 16 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Έλξη αναφορικού 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
sintaktiko-theoria Κατηγορηματική μετοχή(θεωρία) 10 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-theoria Επιρρηματικές μετοχές (θεωρία) 5 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
sintaktiko-askisis Απαρέμφατο-μετοχή:ασκήσεις 23 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Ονοματικοί προσδιορισμοί-ασκήσεις 4 Νοέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί:Ασκήσεις 3 Νοέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Αναφορικές προτάσεις(θεωρία) 19 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Τα μόρια 14 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Επιθετική μετοχή(θεωρία) 13 Ιανουάριος, 2015 by Μαρία Ρέκλου
sintaktiko-theoria Παρατακτική σύνδεση προτάσεων 22 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Υποθετικοί λόγοι-Ασκήσεις 6 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Τα είδη των προτάσεων(Θεωρία-σχεδιάγραμμα) 19 Οκτώβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-askisis Υποθετικοί λόγοι-Aσκήσεις 29 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Επιρρηματικοί προσδιορισμοί(θεωρία) 28 Απρίλιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Τα είδη του ἂν 13 Μάρτιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
sintaktiko-theoria Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων(video) 5 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης