Αρχαία Ελληνικά

Λυσία Υπέρ ΜαντίθεουΘεματογραφία (άγνωστων κειμένων)ΓραμματικήΣυντακτικό
Σημειώσεις
Ασκήσεις
Κριτήρια Αξιολόγησης

thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Περὶ εἰρήνης 5.1-2 22 Απρίλιος, 2017 by Ισιδώρα Δρίτσα
thematografia-b-likeiou Πώς μεταφράζω το άγνωστο κείμενο των αρχαίων 11 Απρίλιος, 2017 by Κυριακή Θεοδοσιάδου
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4 18 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀριστοτέλους, Μετά τά Φυσικά (980a-b, 21-25) 15 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Κατὰ Σοφιστῶν 1-2 21 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου, Ἱστορίαι 1.30 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Κύρου Ἀνάβασις, 1.3. 3-4 18 Δεκέμβριος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia g Κύρου Ἀνάβασις 1.10.16-18 22 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4. 8.5-7 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 4-5 9 Οκτώβριος, 2016 by Φωτεινή Μαργώνη
antifontas Ἀντιφῶν ὁ Ῥαμνούσιος: Φαρμακείας κατὰ τῆς μητρυιᾶς 7 Αύγουστος, 2016 by Μαρκούλης Παντελής
thematografia-b-likeiou Λυσία, Κατά Αλκιβιάδου Α’ Λιποταξίου 47-48 19 Ιούλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους Πανηγυρικός 51-53 11 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένης, Κατά Νεαίρας 1 10 Απρίλιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Λυσίας, Κατά Ερατοσθένους 1-2 25 Μάρτιος, 2016 by Βασίλης Μακράκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος Ἑλλληνικά 7.1.39 9 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀριστοτέλους Ἀθηναίων Πολιτεία, 4-5 3 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφώντας, Κύρου Ἀνάβασις Ε, ΙV, 4 – 7 10 Φεβρουάριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
thematografia-b-likeiou Λυσίου, «Κατὰ Ἐρατοσθένους», 1 – 2 2 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Γ´ Ὀλυνθιακός 3-4 23 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Ἐπιτάφιος 1 22 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους Πρὸς Λεπτίνην 71-72 21 Απρίλιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Φίλιππος 145– 147 2 Μάρτιος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφώντος Κύρου Ανάβασις 5, 4, 4-7 26 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Αισχίνου Κατά Κτησιφώντος 169-170 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυκούργου Κατά Λεωκράτους 75-76 4 Ιανουάριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου “Ιστορίαι” Α, 94-95 24 Δεκέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατὰ Τιμοκράτους 139– 141 19 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Επιτάφιος 44– 45 19 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Πλάτωνος, «Χαρμίδης» 153 b – c 2 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους «Περί Στεφάνου», 285-286 1 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου, “Δήμου καταλύσεως απολογία” 15-16 1 Νοέμβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσία “Κατά Αγοράτου” 37-38 22 Οκτώβριος, 2014 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Δημοσθένης, Κατ᾽ Αριστογείτονος Α´ 15-16 27 Σεπτέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Θουκυδίδου Ιστορία (7, 8 1-2) 13 Φεβρουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Υπέρ του Νικίου αδελφού §§ 20-22 3 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ισοκράτους, Περί αντιδόσεως 299-300 28 Νοέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Κύρου Παιδεία 1, 5, 6–7 31 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατά Μειδίου 95-96 24 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἱέρων 2, 6-9 20 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Δημοσθένους, Κατ’ Αριστογείτονος (Α΄ 15-17) 9 Οκτώβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Κατά Ερατοσθένους 4 – 5 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αἰσχίνου, Κατά Κτησιφῶντος, 2 31 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 3, 2, 11 30 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αισχίνου, Κατά Τιμάρχου 6-7 29 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου, Κατά Ἀγοράτου 37 – 38 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά 6, 3, 4 – 5 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Λυσίου κατά Αγοράτου (5-7) 26 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Αἰσχίνου “Κατά Κτησιφῶντος” 123 – 124 24 Αύγουστος, 2013 by Φωτεινή Μαργώνη
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 16-18 10 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἀνδοκίδου, περί τῆς πρός Λακεδαιμονίους Εἰρήνης,10 – 12 23 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους Αἰγινητικός 10 17 Δεκέμβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
thematografia-b-likeiou Ἰσοκράτους, Πρὸς Δημόνικον 50-52 18 Οκτώβριος, 2012 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αναδιπλασιασμός:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ενρινόληκτα-υγρόληκτα ρήματα:ασκήσεις 23 Ιούλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστοι β´ κατά τα σε -μι:ασκήσεις(2) 15 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Βαρύτονα-Συμφωνόληκτα-Ρήματα(Παρατηρήσεις) 28 Απρίλιος, 2017 by Δήμητρα Βεργιώτη
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός(Ουσιαστικά):Άσκηση 12 Απρίλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επίθετα, παραθετικά, αντωνυμίες:ασκήσεις 19 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Ν-Ω) 19 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις σε αρχικούς χρόνους(Α-Μ) 14 Μάρτιος, 2017 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´- Παθητικοί χρόνοι(άσκηση) 11 Μάρτιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα επίθετα(Ασκήσεις) 22 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα σε -αω, -ηω, -οω(ασκήσεις) 14 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα β´ τάξης:Ασκήσεις 9 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός εγκλιτικών 4 Φεβρουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων:ασκήσεις 31 Ιανουάριος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στο λεξιλόγιο των αρχαίων ελληνικών 28 Ιανουάριος, 2017 by Βασίλης Μακράκης
grammatiki arxaias ellinikis Άσκηση:Ανώμαλα ουσιαστικά και επίθετα 28 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις:Ομόηχοι τύποι 16 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις:ρήματα σε -μι, συνηρημένα, παραθετικά 15 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις: Απαρέμφατα-μετοχές 14 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Υποτακτική-ασκήσεις 12 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κλίση ανώμαλων ουσιαστικών 8 Δεκέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Μετοχές-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Απαρέμφατα-άσκηση 3 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ουσιαστικά-επίθετα(συνεκφορές)-Άσκηση 1 Δεκέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα & αττικόκλιτα ουσιαστικά β´ κλίσης-Άσκηση 22 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστοι β´ κατά σε -μι(Ασκήσεις) 21 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ευκτική-ασκήσεις 19 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Προστακτική-άσκηση 17 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα β´ τάξης σε εω (δισύλλαβα)-Ασκήσεις 7 Νοέμβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´-άσκηση πολλαπλής επιλογής 6 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα-ασκήσεις 5 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Ρήματα σε -μι(ασκήσεις) 3 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Η κλίση της αντωνυμίας ὁδί, ἡδί, τοδί 27 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Φημί(Κλίση, σύνταξη, ομόρριζα) 20 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ουσιαστικά α´, β´ και γ´ κλίσης-άσκηση(3) 20 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες-ασκήσεις 15 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα Β´ τάξης σε -εω 10 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα Α´ τάξης σε -αω 8 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παρακείμενος-Υπερσυντέλικος αφωνόληκτων ρημάτων μ.φ. 4 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις 2 Ιούλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές αντικαταστάσεις(1)-Άσκηση 4 Ιούνιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κανόνες τονισμού σύνθετων ρημάτων 14 Απρίλιος, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
grammatiki arxaias ellinikis Αόριστος β´(θεωρία-κλίση) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα επίθετα(κλίση-θεωρία) 20 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρημάτων σε -μι 19 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές αντικαταστάσεις ρημάτων 19 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις (ρήματα-ουσιαστικά)-Θουκυδίδης 1.24-26 16 Μάρτιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Γ κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Β κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Α κλίση ουσιαστικών 1 Μάρτιος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα-τριτόκλιτα επίθετα(ασκήσεις) 24 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες-ασκήσεις 20 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Μέλλοντας-Αόριστος ενρινόληκτων και υγρόληκτων ρημάτων 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Άσκηση Τονισμού (ουσιαστικά, ρήματα) 13 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ιδιαίτερος σχηματισμός Μέλλοντα και Αορίστου 11 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Ρήματα με διπλή αύξηση 11 Φεβρουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κριτήριο αξιολόγησης στη γραμματική 10 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Κανόνες τονισμού(Θεωρία-παραδείγματα) 9 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Αντωνυμίες 8 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα ρήματα 4 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Παραθετικά επιθέτων-επιρρημάτων(θεωρία) 31 Ιανουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
grammatiki arxaias ellinikis Δευτερόκλιτα επίθετα(παρατηρήσεις) 16 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Αφωνόληκτα ρήματα-άσκηση 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις ουσιαστικών Α΄, Β΄ & Γ΄ κλίσης(2) 4 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Φωνηεντόληκτα ρήματα-ασκήσεις 3 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Παραθετικά επιθέτων-άσκηση 2 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα γ´ τάξης σε -οω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα α´ τάξης σε -αω 1 Ιανουάριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Συνηρημένα β´ τάξης σε -εω 31 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α-Ν) 15 Νοέμβριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ιδιομορφίες ρημάτων-Ασκήσεις 1 Ιούνιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές Ασκήσεις (ρήματα) 21 Μάιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Επαναληπτικές ασκήσεις (ρήματα) 21 Μάιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Κλίση δεικτικής αντωνυμίας οὑτοσί, αὑτηί, τουτί 16 Μάρτιος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις (Εγκλιτικές αντικαταστάσεις) 19 Ιανουάριος, 2014 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Εγκλιτικές-χρονικές αντικαταστάσεις 8 Δεκέμβριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Χ-Ψ-Ω) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Υ-Φ) 23 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Π) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Ρ-Σ-Τ) 20 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Μ-Ν-Ο) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Λ) 19 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Θ-Ι-Κ) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Δ-Ε-Ζ-Η) 18 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Β-Γ) 12 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων(Α) 10 Αύγουστος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις στους αρχικούς χρόνους ρημάτων (Ν-Ω) 3 Μάιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Τονισμός(Ουσιαστικά-ρήματα):Άσκηση 11 Απρίλιος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ανώμαλα παραθετικά επιθέτων 24 Φεβρουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
grammatiki arxaias ellinikis Ασκήσεις (Ουσιαστικά-Παραθετικά-Ρήματα) 7 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Τα είδη του κατηγορουμένου:θεωρία 29 Ιούλιος, 2017 by Φιλολογικός Ιστότοπος
suntaktiko Δοτική προσωπική:άσκηση(2) 4 Μάιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Κοινοί τρόποι εισαγωγής προτάσεων 17 Απρίλιος, 2017 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Δευτερεύουσες προτάσεις(2) 8 Μάρτιος, 2017 by Ρία Ροροπούλου
suntaktiko Τα είδη του ἄν-ασκήσεις 7 Νοέμβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Δευτερεύουσες προτάσεις-Ασκήσεις(1) 23 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Υποθετικοί λόγοι(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Υποκείμενο ρήματος(θεωρία) 22 Οκτώβριος, 2016 by Μαρία Ρέκλου
suntaktiko Ασκήσεις(Υποκείμενο, αντικείμενο, κατηγορούμενο) 14 Οκτώβριος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Οι χρήσεις του ὡς-ασκήσεις 15 Αύγουστος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko  Τα είδη του ἄν(powerpoint) 18 Απρίλιος, 2016 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Είδη κατηγορουμένου-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί-ασκήσεις 9 Απρίλιος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Λεξιλόγιο 15 Μάρτιος, 2016 by Δήμητρα Βεργιώτη
suntaktiko Μετοχές-ασκήσεις 1 Μάρτιος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Ασκήσεις-Υποθετικοί λόγοι(2) 28 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Απαρέμφατο(θεωρία) 17 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Ετερόπτωτοι προσδιορισμοί(θεωρία) 16 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Έλξη αναφορικού 14 Φεβρουάριος, 2016 by Φώτης Κατσιμάρδος
suntaktiko Κατηγορηματική μετοχή 10 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Επιρρηματικές μετοχές (θεωρία) 5 Φεβρουάριος, 2016 by Έφη Ξύδη
suntaktiko Ασκήσεις(Απαρέμφατο-μετοχή) 23 Δεκέμβριος, 2015 by Μανόλης Μαυρακάκης
suntaktiko Μετάφραση βασικών συντακτικών όρων(video) 5 Ιανουάριος, 2013 by Μανόλης Μαυρακάκης