Κατεβάστε το αρχείο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά Δ, 2.1-3

Α. ΑΔΙΔΑΚΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, Δ΄, 2, 1-3

Ο Αγησίλαος εισέβαλε στη Μικρή Φρυγία, όπου πέρασε τον χειμώνα αλλά και προκάλεσε με τις επιτυχίες του δυσχέρειες στον σατράπη της, τον Φαρνάβαζο. Ωστόσο, λόγω της απειλής από την οργάνωση του αντισπαρτιατικού συνασπισμού στην Ελλάδα, δεν θα προλάβει να θέσει σε εφαρμογή το σχέδιό του για διείσδυση στα βάθη της Μ. Ασίας.

greek-language.gr

 

Oἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι ἐπεὶ σαφῶς ᾔσθοντο τά τε χρήματα ἐληλυθότα εἰς τὴν Ἑλλάδα καὶ τὰς μεγίστας πόλεις συνεστηκυίας ἐπὶ πολέμῳ πρὸς ἑαυτούς, ἐν κινδύνῳ τε τὴν πόλιν ἐνόμισαν καὶ στρατεύειν ἀναγκαῖον ἡγήσαντο εἶναι. καὶ αὐτοὶ μὲν ταῦτα παρεσκευάζοντο, εὐθὺς δὲ καὶ ἐπὶ τὸν Ἀγησίλαον πέμπουσιν Ἐπικυδίδαν. Ὁ δ’ ἐπεὶ ἀφίκετο, τά τε ἄλλα διηγεῖτο ὡς ἔχοι καὶ ὅτι ἡ πόλις ἐπιστέλλοι αὐτῷ βοηθεῖν ὡς τάχιστα τῇ πατρίδι. Ὁ δὲ Ἀγησίλαος ἐπεὶ ἤκουσε, χαλεπῶς μὲν ἤνεγκεν, ἐνθυμούμενος καὶ οἵων τιμῶν καὶ οἵων ἐλπίδων ἀπεστερεῖτο, ὅμως δὲ συγκαλέσας τοὺς συμμάχους ἐδήλωσε τὰ ὑπὸ τῆς πόλεως παραγγελλόμενα, καὶ εἶπεν ὅτι ἀναγκαῖον εἴη βοηθεῖν τῇ πατρίδι.

Πηγή: TLG

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

 

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω κείμενο.

Μονάδες 20

 

  1. Τι ανακοίνωσε ο Επικυδίδας στον Αγησίλαο και ποια ήταν η αντίδραση του τελευταίου;

Μονάδες 10

 

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

σαφῶς(υπερθετικός βαθμός επιρρήματος)

ᾔσθοντο(γ΄ πληθυντικό οριστικής υπερσυντελίκου)

ἐληλυθότα(γ΄ ενικό οριστικής παρατατικού)

μεγίστας (ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου γένους συγκριτικού βαθμού)

ἀφίκετο (β΄ ενικό ευκτικής αορίστου β΄)

ἐπιστέλλοι(απαρέμφατο μέλλοντα)

τῇ πατρίδι(γενική ενικού)

ἤνεγκεν(δοτική ενικού θηλυκού γένους μετοχής αορίστου β΄)

οἵων(αιτιατική πληθυντικού αρσενικού γένους)

ἐδήλωσε(γ΄ ενικό υποτακτικής ενεστώτα)

Μονάδες 10

 

  1. α.Να αναγνωρίσετε συντακτικά τους υπογραμμισμένους όρους του κειμένου: ἐληλυθότα, στρατεύειν, αὐτῷ, ἐνθυμούμενος, ὑπὸ τῆς πόλεως, τῇ πατρίδι.

Μονάδες 6

 

β.Να αναγνωρίσετε το είδος των παρακάτω δευτερευουσών προτάσεων και να προσδιορίσετε το συντακτικό τους ρόλο.

  • «ἐπεὶ σαφῶς ᾔσθοντο … πρὸς ἑαυτούς»
  • «οἵων ἐλπίδων ἀπεστερεῖτο»

Μονάδες 4

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.