Λύκειο

Ιαν
16

Νεοελληνική Γλώσσα Β´ Λυκείου: Αναφορικές προτάσεις

Αναφορικές λέγονται οι δευτερεύουσες προτάσεις που εισάγονται με αναφορικές αντωνυμίες (που, όποιος, ο οποίος, όσος, ό,τι)

Περισσότερα
Ιαν
16
Ιαν
12
Ιαν
11

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 1.6.8.3-1.6.14.1

Εισαγωγικό σημείωμα

Το απόσπασμα αναφέρεται στα τελευταία χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου (406 π.Χ.).

Περισσότερα
Ιαν
11

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 6: Κριτήριο αξιολόγησης

Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης.

Περισσότερα
Ιαν
07

Η επιφυλλίδα και τα χαρακτηριστικά της

Η επιφυλλίδα είναι είδος της «λογοτεχνικής» σχολιαστικής δημοσιογραφίας.

Περισσότερα