Λύκειο

Μαρ
25

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)   ΚΕΙΜΕΝΟ 3   ΚΕΙΜΕΝΟ 5 clarus (αφαιρετική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):   libri (κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού):   Punico (αιτιατική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):   sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):   multos (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):   possidebat [...]
Περισσότερα
Μαρ
23

Αριστοτέλους “ Ηθικά Νικομάχεια”, Ενότητες 8 & 10: Κριτήριο αξιολόγησης

Διδαγμένο κείμενο Εἰ δὴ πᾶσα ἐπιστήμη οὕτω τὸ ἔργον εὖ ἐπιτελεῖ, πρὸς τὸ μέσον βλέπουσα καὶ εἰς τοῦτο ἄγουσα τὰ ἔργα (ὅθεν εἰώθασιν ἐπιλέγειν τοῖς εὖ ἔχουσιν ἔργοις ὅτι οὔτ’ ἀφελεῖν ἔστιν οὔτε προσθεῖναι, ὡς τῆς μὲν ὑπερβολῆς καὶ τῆς ἐλλείψεως φθειρούσης τὸ εὖ, τῆς δὲ μεσότητος σῳζούσης, οἱ δ’ ἀγαθοὶ τεχνῖται, ὡς λέγομεν, πρὸς [...]
Περισσότερα
Μαρ
23

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.1.1.1.-1.1.5.5

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 1.1.1.1.-1.1.5.5 Τα Απομνημονεύματα Σωκράτους είναι το κύριο σωκρατικό έργο του Ξενοφώντα, στο οποίο, αξιοποιώντας τις προσωπικές του αναμνήσεις αλλά και πληροφορίες από διάφορα συγγράμματα, επιχειρεί να ανασκευάσει τις κατηγορίες και ενστάσεις ενάντια στη φιλοσοφία του και να παραθέσει μια σειρά από επεισόδια χαρακτηριστικά του βίου και του τρόπου σκέψης του Σωκράτη. [...]
Περισσότερα
Μαρ
20

Λατινικά: Μάθημα ΧXXVI (36) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧXXVI (36) - Ασκήσεις γραμματικής Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής: utebatur.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:posset, praebuit, miratisunt, attulissent, narrate.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται:contempsit, uteretur, vinci, corrumpi.   [...]
Περισσότερα
Μαρ
16

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙ (42) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙ (42) - Ασκήσεις γραμματικής Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής:pervenerit.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:videant, aluerunt, intendit, fateatur.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων και στις 2 φωνές (όπου είναι δυνατό): dissimulent, pervenerit, essefactam, fateatur. [...]
Περισσότερα
Μαρ
15

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἱέρων 3. 12-18

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἱέρων 3. 12-18 Το κύριο αντικείμενο της συνομιλίας, που περιγράφεται στον Ιέρωνα, δεν είναι η βελτίωση της τυραννικής κυβέρνησης αλλά η διαφορά ανάμεσα σε τυραννικό και ιδιωτικό βίο σε σχέση με τις ανθρώπινες χαρές και λύπες. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα γίνεται διάκριση των πολέμων που διεξάγουν οι πόλεις μεταξύ τους και στους πολέμους [...]
Περισσότερα