Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις εισαγωγής από την Τράπεζα Θεμάτων

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις εισαγωγής από  την Τράπεζα Θεμάτων   Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 20 -Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β 10.1-4, ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3) Σκέψαι τίς εἶ. Τὸ πρῶτον ἄνθρωπος, τοῦτο δ’ ἔστιν οὐδὲν ἔχων κυριώτερον προαιρέσεως,...

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Κατ’ Ἀριστογείτονος, Α, 15-16 Ο λόγος του Δημοσθένη εναντίον του Αριστογείτονα αποτελεί στην πραγματικότητα μια καταγγελία των συκοφαντών, πραγματικής πληγής για την...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀπομνημονεύματα 4.8.8-9 (Πανελλαδικές 2010)   Εἰ δὲ βιώσομαι πλείω χρόνον, ἴσως ἀναγκαῖον ἔσται τὰ τοῦ γήρως ἐπιτελεῖσθαι καὶ ὁρᾶν τε καὶ ἀκούειν ἧττον καὶδιανοεῖσθαι χεῖρον καὶ δυσμαθέστερον ἀποβαίνειν καὶ ἐπιλησμονέστερον, καὶ ὧν πρότερον βελτίων ἦν, τούτων χείρω γίγνεσθαι· ἀλλὰ μὴν ταῦτά γε μὴ αἰσθανομένῳ μὲν ἀβίωτος ἂν εἴη ὁ βίος, αἰσθανόμενον δὲ πῶς...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 (Πανελλαδικές 2012)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61   Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 (Πανελλαδικές 2013)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28   Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο....