Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 42, 43 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 42, 43 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΜΑΘΗΜΑ XLII , ΜΑΘΗΜΑ ΧLIII ΚΕΙΜΕΝΟ α) Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant,...
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 39, 42, 43, 45 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 39, 42, 43, 45 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΧΧΧΙΧ: Non ex ebore tantum Phidias sciebat facere simulacra; ex aere quoque faciebat. Si marmor...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 32, 37, 40 (Κριτήριο αξιολόγησης)

  Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 32, 37, 40 (Κριτήριο αξιολόγησης)  XXXII: Quam multas imagines fortissimorum  virorum- non  solum ad   intuendum, verum et iam  ad  imitandum- scriptores...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad...
Λατινικά: Μάθημα ΧΧIV - Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: «Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute...

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 28, 29, 30 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 28, 29, 30 (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα: Aesopi nostri Licinus servus tibi notus, Romā Athenas fugit. Is Athenis...