Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης)

0
6560

Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 31, 32, 33 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:

«Congrediamur, ut singularis proelii eventu cernatur, quanto miles Latinus Romano virtute antecellat». Tum adulescens, viribus suis confisus et cupiditate pugnandi permotus, iniussu consulis in certamen ruit; et fortior hoste, hasta eum transfixit et armis spoliavit. Statim hostes fuga salutem petiverunt. Sed consul, cum in castra revertisset, adulescentem, cuius opera hostes fugati erant, morte multavit.

Quas ego, cupidus bene gerendi et administrandi rem publicam, semper mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam. Sic enim -laudem et honestatem solum expetendo, omnes cruciatus corporis et omnia pericula mortis parvi esse ducendo- me pro salute vestra in tot ac tantas dimicationes obicere potui.

Omnia sunt excitanda tibi uni, C. Caesar, quae iacēre sentis perculsa atque prostrāta impetu belli ipsīus, quod necesse fuit: constituenda iudicia, revocanda fides, comprimendae libidines, propaganda suboles; omnia quae dilapsa iam diffluxērunt, sevēris legibus vincienda sunt. 

Μονάδες 20

Β. Παρατηρήσεις

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

eventu: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

tibi: ο ίδιος τύπος στο α΄ πρόσωπο

viribus: αφαιρετική ενικού

certamen: κλητική πληθυντικού

mentem: γενική πληθυντικού

corporis: αιτιατική πληθυντικού

eum: ο ίδιος τύπος στην αιτιατική πληθυντικού στο θηλυκό γένος

fides: αφαιρετική ενικού

ipsum: ονομαστική πληθυντικού ουδετέρου

cupidus: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

bene: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

fortior: θετικός και υπερθετικός βαθμός

Μονάδες 15

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:

cernatur: απαρέμφατο μέλλοντα στην ίδια φωνή

ruit: μετοχή ενεστώτα και μέλλοντα στην ίδια φωνή

transfixit: απαρέμφατο παρακειμένου ενεργητικής φωνής και μετοχή ενεστώτα

potui: 3ο πληθυντικό οριστικής συντελεσμένου μέλλοντα

conlocavit: 2ο πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα

iacēre: αφαιρετική σουπίνου

sentis: δοτική γερουνδίου και αιτιατική σουπίνου

venisse: ο ίδιος τύπος στο μέλλοντα και ενεστώτα

diffluxērunt: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο στην άλλη φωνή

fugati erant:ο ίδιος τύπος στην υποτακτική

Μονάδες 15

 

Γ1. Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

eventu: είναι ……………………. στο ………………………..

virtute: είναι …………………………. στο ……………………………….

viribus: είναι ……………………………. στο …………………………

morte: είναι …………………………. στο ……………………

cupidus: είναι …………………………………. στο ………………………

gerendi: είναι ……………………………… στο ……………………………

expetendo: είναι ……………………………… στο ……………….

corporis: είναι ……………………………………. στο …………………..

tibi: είναι ……………………………………. στο …………………..

necesse: είναι ……………………………………. στο ……………………

(Μονάδες 10)

 

Γ2. hoste. Να δηλωθεί ο β΄ όρος σύγκρισης με τον άλλο τρόπο εκφοράς.

(Μονάδες 4)

 

Γ3. Να μετατρέψετε την ενεργητική σύνταξη σε παθητική στα παρακάτω παραδείγματα:

α)Et adulescens fortior hoste, hasta eum transfixit.

β)Sed consul adulescentem morte multavit.

(Μονάδες 7)

Γ4. ut singularis proelii eventu cernatur: Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).

(Μονάδες 3)

 

Γ5. hostes fuga salutem petiverunt. Να μετατρέψετε την πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση Scriptor narrat.

(Μονάδες 2)

Γ6. viribus suis. Να δηλώσετε την κτήση χωρίς αυτοπάθεια.

(Μονάδες 1)

Γ6. miles Latinus. Να βρείτε τον επιθετικό προσδιορισμό και να τον αναλύσετε σε αναφορική πρόταση.

(Μονάδες 3)

 

Δ. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη της στήλης Α τον αριθμό της λέξης της στήλης Β με την οποία σχετίζεται ετυμολογικά.

 

Α

Β

animum

έφεση

libidines

σολίστας

fuga

ανιμισμός

iacēre

λίμπιντο

solum

φυγή

(Μονάδες 10)

 

 

Ε. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:

  1. Η γενέθλιος χρονολογία της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι το 240 π.Χ., όταν ο Τερέντιος μετέφρασε στα Λατινικά την Οδύσσεια.
  2. Ο Τίτος Λίβιος διεκπεραίωσε την ποιητική παρουσίαση της ιστορίας της Ρώμης από την ίδρυσή της ως το 9 π.Χ.
  3. Ο Σουητώνιος συνθέτει βιογραφικά έργα.
  4. Οι Εκλογές του Βεργιλίου είναι το εθνικό έπος των Ρωμαίων.
  5. Οι ομοιότητες της λατινικής και της ελληνικής γλώσσας οφείλονται στην κοινή καταγωγή από την Ινδοευρωπαϊκή.
  6. Η λατινική γλώσσα ήταν η διάλεκτος των Λατίνων, των κατοίκων της περιοχής του Βατικανού, όπου βρίσκεται και η Ρώμη.
  7. Βασικό χαρακτηριστικό της ρωμαϊκής λογοτεχνίας είναι η στενή συνάφειά της με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία.
  8. Σύμφωνα με την περιγραφική διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας διακρίνονται η δημοκρατική και η αυτοκρατορική εποχή.
  9. Ο Λίβιος Ανδρόνικος μετέφρασε στα Λατινικά τα ομηρικά έπη, χρησιμοποιώντας το δακτυλικό εξάμετρο.
  10. Η κωμωδία, ο τελευταίος ώριμος καρπός των Ελλήνων, στη Ρώμη ακμάζει πρώτη, ενώ το έπος στη Ρώμη ωριμάζει τελευταίο.

(Μονάδες 10)

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.