Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 5 (Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 5 (Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς-έντεχνη σοφία και λόγος) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ                               Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a Ἅτε δὴ οὖν οὐ...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Διδακτική ενότητα 1- Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; (Κριτήριο...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Διδακτική ενότητα 1- Γιατί φιλοσοφεί ο άνθρωπος; (Κριτήριο αξιολόγησης) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Μετὰ τὰ φυσικά, Α2, 982b12-28 Διὰ γὰρ τὸ θαυμάζειν οἱ ἄνθρωποι καὶ...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, 122: Η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν,...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 20 -Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 20 -Ο κοσμοπολίτης άνθρωπος (Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ (ΕΠΙΚΤΗΤΟΣ, Διατριβαί, Β 10.1-4, ΜΑΡΚΟΣ ΑΥΡΗΛΙΟΣ, Τὰ εἰς ἑαυτόν, 4.3) Σκέψαι τίς εἶ....