Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 12: Η ηθική αρετή (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 12: Η ηθική αρετή (Κριτήριο αξιολόγησης)   Διδαγμένο κείμενο: Αριστοτέλης, Ηθικά Νικομάχεια, Β 1.5-8, 1103b2-25   Μαρτυρεῖ δὲ καὶ τὸ γινόμενον ἐν ταῖς πόλεσιν·...
Πλάτωνος “Πρωταγόρας” – Λεξιλογικές ασκήσεις

Πλάτωνα “ Πρωταγόρας”, Ενότητες 4 & 5: Κριτήριο αξιολόγησης

ΓΡΑΠΤΗ ΕΞΕΤΑΣΗ – ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ-ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πρωταγόρας Ἐπειδὴ δὲ ὁ ἄνθρωπος θείας μετέσχε μοίρας͵ πρῶτον μὲν διὰ τὴν τοῦ θεοῦ συγγένειαν ζῴων μόνον θεοὺς...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 5 (Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 5 (Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς-έντεχνη σοφία και λόγος) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ                               Πλάτων, Πρωταγόρας, 321b-322a Ἅτε δὴ οὖν οὐ...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 15: Ο ορισμός της αρετής (Κριτήριο...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 15: Ο ορισμός της αρετής (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Διδακτική ενότητα 5 – Ο πρωταγόρειος μύθος:...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Διδακτική ενότητα 5 - Ο πρωταγόρειος μύθος: η κλοπή της φωτιάς έντεχνη σοφία και λόγος (Κριτήριο αξιολόγησης) Ι.  Διδαγμένο κείμενο: Πλάτων, Πρωταγόρας...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτικές ενότητες 3 & 21(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος τις ὢν μελλέτω φιλοσοφεῖν, μήτε γέρων ὑπάρχων κοπιάτω...