Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αριστοτέλους “Πολιτικά” 20 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλους "Πολιτικά" 20: Κριτήριο αξιολόγησης

Αριστοτέλη “Πολιτικά” 15-16 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Αριστοτέλη "Πολιτικά" 15-16 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, 122: Η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 3 Επιστολή στον Μενοικέα, Η φιλοσοφία ως προϋπόθεση για την ευδαιμονία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Επίκουρος, Επιστολή προς Μενοικέα Μήτε νέος...

Αριστοτέλη “Ηθικά Νικομάχεια” 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο:Ηθικά Νικομάχεια 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης) Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἀγησίλαος 1.1.1.-1.4.1

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΠΛΑΤΩΝ, Πολιτεία 518b-519a Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ αὐτῶν,...

Ι.Ε.Π.: Κριτήρια αξιολόγησης για τα Αρχαία Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου

Ι.Ε.Π.: Κριτήρια αξιολόγησης για τα Αρχαία Προσανατολισμού Γ´ Λυκείου