Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ιστορία Γ´Γυμνασίου: Επαναληπτικές ερωτήσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Επαναληπτικές ερωτήσεις  

Ιστορία Γ´Γυμνασίου: Κεφάλαιο 4ο (Ενότητες 17-20)-Ασκήσεις αντιστοίχισης

Κατεβάστε το αρχείο: Κεφάλαιο 4ο (Ενότητες 17-20)-Ασκήσεις αντιστοίχισης

Ιστορία Γ´ Γυμνασίου: Χρονολόγιο

Ιστορία Γ´ Γυμνασίου: Χρονολόγιο 1463-1479: Η πρώτη πολεμική αναμέτρηση Οθωμανών και Ενετών για την κυριαρχία στην ανατολική Μεσόγειο. 1529: Η Βιέννη πολιορκείται για πρώτη...

Κεφάλαιο 1.Ενότητα 2:Αμερικανική επανάσταση(άσκηση αντιστοίχισης)

Κεφάλιο 1.Ενότητα 2:Αμερικανική επανάσταση(άσκηση αντιστοίχισης)