Αρχαία Ελληνικά

Ιαν
11

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά, 1.6.8.3-1.6.14.1

Εισαγωγικό σημείωμα

Το απόσπασμα αναφέρεται στα τελευταία χρόνια του Πελοποννησιακού πολέμου (406 π.Χ.).

Περισσότερα
Ιαν
11

Πλάτωνα “Πρωταγόρας” 6: Κριτήριο αξιολόγησης

Ἔνθα δὴ πᾶς παντὶ θυμοῦται καὶ νουθετεῖ, δῆλον ὅτι ὡς ἐξ ἐπιμελείας καὶ μαθήσεως κτητῆς οὔσης.

Περισσότερα
Δεκ
31
Δεκ
18
Δεκ
04
Δεκ
02