Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 12-13 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 12-13 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§12-13 Ἔτι δ᾽, ὦ βουλή, οὐδεὶς ἂν ἀποδεῖξαι περὶ ἐμοῦ δύναιτο οὔτε δίκην αἰσχρὰν οὔτε...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 15 Ορισμός της αρετής (Κριτήριο αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 15 Ορισμός της αρετής (Κριτήριο αξιολόγησης) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Ἀριστοτέλης, Ἠθικὰ Νικομάχεια, Β6, 10-13-16 1106b18-28, 1106b36-1107a6 Οἷον καὶ φοβηθῆναι καὶ θαρρῆσαι καὶ...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην προσωπική αντωνυμία

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην προσωπική αντωνυμία Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας: ἐγώ Δοτική πληθυντικού   σύ Γενική ενικού στο α´ πρόσωπο   ἡμεῖς Ο ίδιος τύπος...
mantitheos

Αρχαία Προσανατολισμού Β´ Λυκείου: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-6 (Κριτήριο αξιολόγησης)

 Αρχαία Προσανατολισμού Β´ Λυκείου: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-6 (Κριτήριο αξιολόγησης) ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ                                      Λυσίας, Ὑπὲρ Μαντιθέου §§4-6 Ἡμᾶς γὰρ ὁ πατὴρ πρὸ τῆς ἐν Ἑλλησπόντῳ συμφορᾶς...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 9 Η αλληγορία του σπηλαίου: η παιδεία(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Πλάτων, Πολιτεία, 518b-519a             Δεῖ δή, εἶπον, ἡμᾶς τοιόνδε νομίσαι περὶ...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 6 Ο πρωταγόρειος μύθος: το δώρο...

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου-Διδακτική ενότητα 6 Ο πρωταγόρειος μύθος: το δώρο του Διά & Διδακτική ενότητα 7 Η συγκρότηση της πόλεως(Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ...