Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Το χρέος του ιστορικού (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κείμενο

Ἐν μὲν οὖν τῷ λοιπῷ βίῳ τὴν τοιαύτην ἐπιείκειαν ἴσως οὐκ ἄν τις ἐκβάλλοι· καὶ γὰρ φιλόφιλον εἶναι δεῖ τὸν ἀγαθὸν ἄνδρα καὶ φιλόπατριν καὶ φιλόπατρις τοῖς φίλοις τοὺς ἐχθροὺς καὶ συναγαπᾶν τοὺς φίλους· ὅταν δὲ τὸ τῆς ἱστορίας ἦθος ἀναλαμβάνῃ τις, ἐπιλαθέσθαι χρὴ πάντων τῶν τοιούτων καὶ πολλάκις μὲν εὐλογεῖν καὶ κοσμεῖν τοῖς μεγίστοις ἐπαίνοις τοὺς ἐχθρούς, ὅταν αἱ πράξεις ἀπαιτῶσι τοῦτο, πολλάκις δ’ ἐλέγχειν καὶ ψέγειν ἐπονειδίστως τοὺς ἀναγκαιοτάτους, ὅταν αἱ τῶν ἐπιτηδευμάτων ἁμαρτίαι τοῦθ’ ὑποδεικνύωσιν. Ὥσπερ γὰρ ζώου τῶν ὄψεων ἀφαιρεθεισῶν ἀχρειοῦται τὸ ὅλον, οὕτως ἐξ ἱστορίας ἀναιρεθείσης τῆς ἀληθείας τὸ καταλειπόμενον αὐτῆς ἀνωφελὲς γίνεται διήγημα.

 

Ερμηνευτικές ερωτήσεις

1) Τι υποχρεούται να κάνει ένας φίλος προς τους συντρόφους του σύμφωνα με τον Πολύβιο και τι ένας ιστορικός;

2) Ποιες συνέπειες έχει για την ποιότητα του ιστορικού έργου η μη τήρηση των προϋποθέσεων που παρουσιάζονται στο κείμενο;

 

Λεξιλόγιο

Να συμπληρώσετε τα κενά των προτάσεων με τις λέξεις που σας δίνονται στον σωστό τύπο. Μια λέξη περισσεύει.

κοσμοθεωρία, κοσμήτορας, φοιτητόκοσμος, διακόσμηση, κοσμικότητα, κοσμάκης, κοσμογυρισμένος.

  • Η Κατερίνα Λιάμπη, καθηγήτρια του Τμήματος Ιστορίας και Αρχαιολογίας, είναι _____________ της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
  • Αν και ντύνεται μοντέρνα, η ______________ του σπιτιού της ήταν παλιομοδίτικη.
  • Είναι αισιόδοξος άνθρωπος αλλά έχει μια περίεργη _________________.
  • Η οικονομική κρίση που ταλανίζει την χώρα μας έχει κάνει τον απλό ____________ να υποφέρει από την ένδεια.
  • Στου Ψυρρή τα μικρά μαγαζάκια είναι γεμάτα από _______________.
  • Χρησιμοποιεί πολλά υλικά στη μαγειρική της από άλλους λαούς, καθώς είναι _______________.

 

Γραμματική

1) Να συμπληρώσετε τις προτάσεις με τον κατάλληλο τύπο της ερωτηματικής και αόριστης αντωνυμίας τίς, τις, τι.

Σόλων καὶ ___________(αρσ. ονομ. πληθ.) τῶν ἄλλων νομοθετῶν.

_______________ (αρσ. γεν. εν.) γὰρ ἄλλου δεῖ δίκην παρὰ πρέσβεων ἢ λόγων λαμβάνειν;

Ηρώτα ______________(αρσ. αιτ. εν.) ἄνθρωπον.

Ἀδικεῖ _____________(αρσ. ον. εν.) ἑκών; ὀργὴ καὶ τιμωρία κατὰ τούτου.

Τούτων γὰρ ἢ πᾶσιν ἢ ____________ (αρσ. δοτ. πληθ.)  ἀποδέδοται τὸ βουλεύεσθαι καὶ δικάζειν.

___________ (ουδ. αιτ. εν.)  τυγχάνει δ’ ἄρα ὄντα ἐν τούτοις τοῖς πολλοῖς τέτταρα τινὰ ῥεύματα.

 

2) Να μεταφέρετε τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.

τῇ πατρίδι   

(ὦ) ἡγεμόνες

τῆς ποιότητος

ταῖς ἐλπίσι

τάς ἔριδας

τῷ σωλῆνι

τῇ ἀσπίδι

τοῦ αἰῶνος  

τούς πυθμένας      

ὁ ποιμήν

 

3) Να αντικαταστήσεις τα ρήματα σε όλους τους χρόνους προσέχοντας το πρόσωπο και τον αριθμό:

Ενεστώτας

Παρατατ.

Μέλλοντ.

Αόριστ.

Παρακείμ.

Υπερσυντ.

βλάπτομαι

 

 

 

 

 

διώκῃ/ει

 

 

 

 

 

παραγράφεται

 

 

 

 

 

παύεσθε

 

 

 

 

 

εὔχομαι

 

 

 

 

 

 

 

4) Να αντικαταστήσεις τα ρήματα στις υπόλοιπες εγκλίσεις  προσέχοντας το πρόσωπο, τον αριθμό και το χρόνο.

ΟΡΙΣΤΙΚΗ

ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗ

ΕΥΚΤΙΚΗ

παύετε

 

 

 

πράξῃς

 

 

 

δεδουλευκώς  εἴη

 

έρριφώς ἦτε

 

τεθύκατε

 

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.