Κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας

 

Προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις για τη λήψη του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024

 

 

Για ακόμη μια χρονιά θα πραγματοποιηθούν φέτος οι εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας για αυτό και μέσα από την πάντα φιλόξενη στήλη του «www.filologikosistotopos.gr» θα προσπαθήσουμε να διευκολύνουμε τους υποψήφιους παρέχοντας τις πιο σημαντικές λεπτομέρειες που αφορούν τη διαδικασία που πρέπει να κάνουν ώστε να συμμετέχουν σ’ αυτές, με βάση -φυσικά- την ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού η οποία είδε το φως της δημοσιότητας μέσα στην εβδομάδα…

 

 

Γράφει ο ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣ

 

 

Αρχικά, λοιπόν, από το υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοινώθηκε ότι από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 έως και τη Δευτέρα 11 Μαρτίου 2024 και ώρα 23.59 θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά οι αιτήσεις συμμετοχής των υποψηφίων για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας Α’ εξεταστικής περιόδου 2024. Οι εξετάσεις θα διεξαχθούν το Σάββατο 25 Μαΐου και την Κυριακή 26 Μαΐου 2024 για την πιστοποίηση της γνώσης των γλωσσών της Αγγλικής, της Γαλλικής, της Γερμανικής, της Ιταλικής και της Ισπανικής για το επίπεδο Α (Α1 «στοιχειώδης γνώση» και Α2 «βασική γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία), το επίπεδο Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία) και το επίπεδο Γ (Γ1 «πολύ καλή γνώση», Γ2 «άριστη γνώση» σε ενιαία διαβαθμισμένη δοκιμασία).

 

Όσοι, λοιπόν, επιθυμούν να λάβουν μέρος στις εξετάσεις, θα πρέπει να ολοκληρώσουν όλα τα στάδια της απαιτούμενης διαδικασίας για την υποβολή της αίτησής τους εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας. Ειδικότερα, πρέπει να έχουν εκδώσει και να έχουν πληρώσει το παράβολο Δημοσίου (e-paravolo) για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμούν. Η δημιουργία του «e-paravolo» πραγματοποιείται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων «www.gsis.gr» ή μέσω Κ.Ε.Π.. Η πληρωμή του πραγματοποιείται για μη πιστοποιημένους χρήστες μέσω τράπεζας ή Ε.Λ.Τ.Α.. Οι πιστοποιημένοι χρήστες μπορούν να καταβάλουν το ποσό του παραβόλου μέσω πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας των ελληνικών τραπεζών.

 

Τα ποσά των παραβόλων ανά επίπεδο είναι 60 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Α (Α1 & Α2), 80 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Β (Β1 & Β2) και 100 ευρώ για τη διαβαθμισμένη εξέταση του επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2). Επισημαίνεται ότι αναλόγως με τον τρόπο πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου απαιτείται διαφορετικός χρόνος για τη δέσμευσή του για τις εξετάσεις του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας από τον αρμόδιο υπάλληλο της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Δ.Ε.). Για παράδειγμα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω πιστωτικής / προπληρωμένης / χρεωστικής κάρτας, η δέσμευσή του από τη Δ.Δ.Ε. γίνεται άμεσα. Αντίθετα, εάν η πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου γίνεται μέσω τράπεζας ή ΕΛΤΑ,

για τη δέσμευσή του απαιτούνται αναλόγως δύο με τρεις εργάσιμες ημέρες.

 

Παράλληλα, οφείλουν να συγκεντρώσουν (και σε ηλεκτρονική μορφή αρχείων τύπου pdf) και να μεταφορτώσουν στην ηλεκτρονική αίτησή τους όλα τα απαιτούμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά, και πιο συγκεκριμένα ένα έγγραφο ταυτοπροσωπίας (αστυνομική ταυτότητα ή άλλο νόμιμο ισχύον έγγραφο ταυτοπροσωπίας όπως διαβατήριο, άδεια οδήγησης ή ατομικό βιβλιάριο ασθενείας, με το οποίο πιστοποιείται το όνομα πατρός του υποψηφίου και το οποίο φέρει επικυρωμένη πρόσφατη φωτογραφία), το αποδεικτικό πληρωμής παραβόλου δημοσίου (e-παράβολο) όπου αναγράφεται ο κωδικός παραβόλου και τέλος να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής καταχώρισης αιτήσεων υποψηφίων, η οποία είναι προσπελάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση «https://kpg.it.minedu.gov.gr».

 

Στο σημείο αυτό, πρέπει επιπλέον να επισημάνουμε ότι για τους ανήλικους υποψήφιους κάτω των δώδεκα ετών, που δεν είναι κάτοχοι δελτίου αστυνομικής ταυτότητας ή άλλου συναφούς δημοσίου εγγράφου, ως έγγραφο ταυτοπροσωπίας ισχύει η βεβαίωση ταυτοπροσωπίας από το δήμο όπου είναι εγγεγραμμένοι, ή από τα Κ.Ε.Π.. Για αλλοδαπούς υποψήφιους, εφόσον είναι πολίτες κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φωτοτυπία του δελτίου ταυτότητας ή του διαβατηρίου, ενώ στις άλλες περιπτώσεις φωτοτυπία διαβατηρίου ή άλλου εγγράφου βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη χώρα ή εγγράφων που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

 

Στην περίπτωση ανήλικου υποψήφιου (<18 ετών), υπογεγραμμένη δήλωση του γονέα ή του τρίτου που έχει την επιμέλειά του στην οποία θα δηλώνει την ιδιότητά του (ως προς την επιμέλεια του υποψηφίου) και ότι υποβάλει εκ μέρους του την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής του στις εξετάσεις. Η δήλωση μπορεί να είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη ή έγγραφη και θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής ή ηλεκτρονική (εκδοθείσα μέσω της υπηρεσίας «Gov.gr»). Σε περίπτωση που η δήλωση είναι έγγραφη και υπογεγραμμένη, απαιτείται και το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή το διαβατήριο του δηλούντος.

 

Επιπρόσθετα, στην περίπτωση υποψήφιου με ειδικές ανάγκες και ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ανάλογα με την περίπτωση, χρειάζονται επιπλέον δικαιολογητικά τα οποία και αναφέρονται αναλυτικά στην ανακοίνωση του υπουργείου, ενώ στην περίπτωση αλλοδαπού υποψήφιου από μη κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο οποίος δεν έχει αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια και έχει νομίμως τη συνήθη διαμονή του στην Ελλάδα, ισχύουσα άδεια διαμονής στην Ελλάδα.

           

Συνοψίζοντας, επισημαίνεται ότι η λήξη της προθεσμίας της υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις για την απόκτηση του κρατικού πιστοποιητικού γλωσσομάθειας ισχύει για όλες τις ενέργειες που απαιτούνται από τον υποψήφιο, προκειμένου να ολοκληρωθεί με επιτυχία η καταχώριση και υποβολή της αίτησής του ως μη οριστικοποιημένης. Δηλαδή πριν την υποβολή της αίτησης, ο υποψήφιος θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη διαδικασία έκδοσης και πληρωμής του παραβόλου για το αντίστοιχο επίπεδο εξέτασης της γλώσσας που επιθυμεί και να έχει συγκεντρώσει (και σε ηλεκτρονική μορφή) όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να μεταφορτώσει στην ηλεκτρονική αίτησή του. Ο υποψήφιος δεν απαιτείται να μεταβεί στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υποβολή δικαιολογητικών και την οριστικοποίηση της αίτησής του, καθώς η όλη διαδικασία είναι εξ ολοκλήρου ηλεκτρονική και γίνεται μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης των αιτήσεων συμμετοχής στις εξετάσεις.

 

Παράλληλα, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση ότι για την επιτυχή υποβολή της ηλεκτρονικής του αίτησης ο υποψήφιος θα πρέπει να επιλέξει το πεδίο «ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ» προκειμένου η αίτησή του να αποσταλεί ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της επιλογής του, για να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί, ειδάλλως η αίτηση θεωρείται «ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΗ» και δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί και να οριστικοποιηθεί από την οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Ο έλεγχος των στοιχείων που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές αιτήσεις των υποψηφίων και των απαραίτητων δικαιολογητικών που έχουν μεταφορτώσει οι υποψήφιοι στην ηλεκτρονική αίτησή τους, η δέσμευση του παραβόλου των εξέταστρων, καθώς και η οριστικοποίηση των αιτήσεων των υποψηφίων πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες επιτροπές ελέγχου δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Διευθύνσεων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων των υποψηφίων κατά τις ημερομηνίες από την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2024 έως και την Τετάρτη 13 Μαρτίου 2024 και ώρα 17.00. Κατ’ εξαίρεση, στις επιτροπές ελέγχου

δικαιολογητικών και αιτήσεων συμμετοχής υποψηφίων που λειτουργούν στις έδρες των Δ.Δ.Ε. Λέσβου, Σύρου, Ρόδου και Έβρου ορίζονται βοηθοί

γραμματείς, ένας για κάθε μία από τις περιοχές Λήμνου, Άνδρου, Πάρου, Νάξου, Μήλου, Θήρας, Κω, Καλύμνου και Ορεστιάδας, διοικητικός υπάλληλος ή εκπαιδευτικός που υπηρετεί σε σχολείο Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

 

Μετά την οριστικοποίηση της αίτησης από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς ο έλεγχος αυτής), ο υποψήφιος ενημερώνεται αυτόματα με ηλεκτρονικό μήνυμα μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος καταχώρισης αιτήσεων συμμετοχής για την οριστικοποίηση της αίτησής του και λαμβάνει μέσω αυτού το «ΔΕΛΤΙΟ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟΥ» σε ηλεκτρονική μορφή.

 

Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι οι περιοχές όπου θα λειτουργήσουν εξεταστικά κέντρα (μεταξύ αυτών ο Βόλος, η Λάρισα και τα Τρίκαλα) αναφέρονται αναλυτικά ανά γλώσσα και επίπεδο στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.