Πέμπτη, 29 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (Παρακείμενος, χρονικές αντικαταστάσεις)

Κατεβάστε το αρχείο: Ασκήσεις γραμματικής (Παρακείμενος, χρονικές αντικαταστάσεις) Επιμέλεια: Ρία Ροροπούλου, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην οριστική των βαρύτονων ρημάτων

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην οριστική των βαρύτονων ρημάτων Κατεβάστε το αρχείο: Ασκήσεις στην οριστική των βαρύτονων ρημάτων ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Αρχαία Ελληνικά Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην Α´ κλίση ουσιαστικών

Κατεβάστε το αρχείο: Α´ κλίση ουσιαστικών-ασκήσεις Δημιουργός: Ρία Ροροπούλου, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις τονισμού

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις τονισμού Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου - Ασκήσεις τονισμού ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Άσκηση 1 θεὸς/ἄνθρωπος/ψυχὴ/κῆποι/πόνοις/ταῦρος/πρῶτον/βούλομαι δαίμων/δοῦλος/παρήγορος/ἄγγελος/πόνος/ποιηταὶ/πλῆρες/εἶδος ἀκρόπολις/ἀκούω/ἐπιμέλεια/ιερος/ γενναῖος/πρόγονος/ἀνδρῶν δῶρα/δόξα/χῶρος/κώμη/θήκη/ποιητὴς/φέρω/παῖδες/οἶνος γλῶσσα/νῆσον/θεοὶ/χώραις/πλοῦτος/πλεῖστοι/θεοῖς/σχολεῖον/λέγω χῶραι/προσέχω/στέφανος/εὔχομαι/γνώμη/κλαίω/δῆμος/καρπὸς πέλαγος/πιστεύω/πορεύομαι/εἰρήνη/ταπεινὸς/ἔνδοξος/τούτους νῆσος/δῶρον/μήτηρ/ῥέω/πλοῦτος/φεύγω/παρέχει/Ἑλλήνων...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα)

Κατεβάστε το αρχείο: Ασκήσεις γραμματικής (ουσιαστικά, ρήματα) Περιεχόμενα: Ασκήσεις στη β´ κλίση ουσιαστικών - Ασκήσεις στον ενεστώτα & μέλλοντα ρημάτων της ενεργητικής φωνής - Ασκήσεις...