Σχολές-πεδία

Μαρ
08

Ο μικρός οδηγός σπουδών, του Κ.Παπαγιαννούλη

Ο μικρός οδηγός σπουδών, του Κ.Παπαγιαννούλη Η Α΄ Λυκείου είναι τάξη γενικής παιδείας, στην οποία δεν εξειδικεύεται το αντικείμενο σπουδών. Από το 2020-2021 η προαγωγή βασίζεται σε προφορικούς βαθμούς καθώς και σε εξετάσεις στις οποίες το 50% των θεμάτων λαμβάνεται από «τράπεζα θεμάτων». Για την προαγωγή απαιτείται γενικός Μ.Ο. μεγαλύτερος ή ίσος του 10. Η […]

Από Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης | Πανελλαδικές . Σχολές-πεδία
Περισσότερα
Αυγ
20

Αποτελέσματα προκατακτικών εξετάσεων Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, Λιμενικού, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Αποτελέσματα προκατακτικών εξετάσεων Στρατιωτικών, Αστυνομικών Σχολών, Λιμενικού, Πυροσβεστικής Ακαδημίας, Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού

Περισσότερα
Αυγ
04

Αλλαγή της κατάταξης των τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Αλλαγή της κατάταξης των τμημάτων στα Επιστημονικά Πεδία

Περισσότερα
Μαΐ
29

Πρακτικός οδηγός σπουδών 2020

<ιταλ. incognito < λατιν. incognitus= άγνωστος

Από Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης | Ενημέρωση . Πανελλαδικές . Σχολές-πεδία
Περισσότερα
Μαΐ
24

Μικρός οδηγός σπουδών

Μικρός οδηγός σπουδών

Από Κωνσταντίνος Παπαγιαννούλης | Ενημέρωση . Πανελλαδικές . Σχολές-πεδία
Περισσότερα
Μαΐ
29

Ένταξη Τμημάτων και Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

Ένταξη Τμημάτων και Σχολών στα Επιστημονικά Πεδία

Περισσότερα