Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
mantitheos

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου 10-12, Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.2.1 – 2.4.4.1 (Κριτήριο αξιολόγησης)

 Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας Ὑπὲρ Μαντιθέου §§ 10-12 Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο...
mantitheos

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου 9-10 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ...
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης) Αδίδακτο κείμενο: Ἰσοκράτους περί εἰρήνης 38-39 Επισκεφτείτε τη σελίδα του Ε.Ο. Ορίζοντες Επισκεφτείτε τη σελίδα του Ε.Ο. Ορίζοντες...
mantitheos

Αρχαία Προσανατολισμού Β´ Λυκείου: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 4-5 (Κριτήριο αξιολόγησης) Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους Περὶ τῶν Συμμοριῶν 3.1-4.5
mantitheos

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3(Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3) Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 27
mantitheos

Λυσίας, «Ὑπέρ Μαντιθέου»:Τεστ εισαγωγής

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας «Ὑπέρ Μαντιθέου»:Τεστ εισαγωγής