Λυσία “Υπέρ Μαντιθέου”

Φεβ
12

Κριτήριο αξιολόγησης: Λυσία Υπέρ Μαντιθέου 9-10, Ξενοφώντα Ελληνικά 4. 8. 1-4

Α.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ [9] Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ αὐτῶν μόνων τῶν κατηγορημένων προσήκειν ἀπολογεῖσθαι, ἐν δὲ ταῖς δοκιμασίαις δίκαιον εἶναι παντὸς τοῦ βίου λόγον διδόναι. δέομαι οὖν ὑμῶν μετ᾽ εὐνοίας ἀκροάσασθαί μου. ποιήσομαι δὲ τὴν ἀπολογίαν ὡς ἂν δύνωμαι [...]
Περισσότερα
Ιαν
14

Ρητορικός λόγος Β´ Λυκείου: Σημειώσεις εισαγωγής

Κατεβάστε το αρχείο: Σημειώσεις εισαγωγής

Επιμέλεια: Μαρία Χρήστου, Φιλόλογος

Περισσότερα
Ιαν
12

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Προκαταρκτικά σχόλια για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου – Προκαταρκτικά σχόλια για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου Επιμέλεια υλικού: Μαρία Χρήστου, Φιλόλογος

Περισσότερα
Ιαν
11

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης) Αδίδακτο κείμενο: Ἰσοκράτους περί εἰρήνης 38-39

Περισσότερα
Δεκ
25
Νοέ
23

Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 6-7)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 6-7) Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 7.86.1-3

Περισσότερα