Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 1-3 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 1-3 (Κριτήριο αξιολόγησης) Α. ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ   Εἰ μὴ συνῄδη, ὦ βουλή, τοῖς κατηγόροις βουλομένοις ἐκ παντὸς τρόπου κακῶς ἐμὲ ποιεῖν, πολλὴν...
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 10-12 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας Ὑπὲρ Μαντιθέου §§ 10-12 Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸςκαὶ τὰς τῆς πόλεως,...
mantitheos

Λυσίας, Ὑπέρ Μαντιθέου §§ 18-19 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Διδαγμένο Κείμενο: 18.Oὐδεμιᾶς τοίνυν πώποτε τῶν ἄλλων στρατειῶν καὶ φρουρῶν ἀπελείφθην, ἀλλὰ πάντα τὸν χρόνον μετὰ τῶν πρώτων δια τετέλεκαμὲν τὰς ἐξόδους ποιούμενος, μετὰ τῶν...
mantitheos

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου 10-12, Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 2.4.2.1 – 2.4.4.1 (Κριτήριο αξιολόγησης)

 Διδαγμένο κείμενο: Λυσίας Ὑπὲρ Μαντιθέου §§ 10-12 Ἐγὼ γὰρ πρῶτον μέν, οὐσίας μοι οὐ πολλῆς καταλειφθείσης διὰ τὰς συμφορὰς καὶ τὰς τοῦ πατρὸς καὶ τὰς τῆς πόλεως, δύο...
mantitheos

Παράλληλα Κείμενα για τα Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Β΄ Λυκείου

Παράλληλα Κείμενα για τα Αρχαία Ελληνικά Ο.Π. Β΄ Λυκείου   ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Κρήτης        
mantitheos

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου 9-10 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α.ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ Περὶ μὲν τοίνυν αὐτῆς τῆς αἰτίας οὐκ οἶδ᾽ ὅτι δεῖ πλείω λέγειν· δοκεῖ δέ μοι, ὦ βουλή, ἐν μὲν τοῖς ἄλλοις ἀγῶσι περὶ...