Λυσία “Υπέρ Μαντιθέου”

Ιαν
14

Ρητορικός λόγος Β´ Λυκείου: Σημειώσεις εισαγωγής

Κατεβάστε το αρχείο: Σημειώσεις εισαγωγής

Επιμέλεια: Μαρία Χρήστου, Φιλόλογος

Περισσότερα
Ιαν
12

Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου: Προκαταρκτικά σχόλια για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου – Προκαταρκτικά σχόλια για την καλύτερη κατανόηση του κειμένου Επιμέλεια υλικού: Μαρία Χρήστου, Φιλόλογος

Περισσότερα
Ιαν
11

Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας Ὑπέρ Μαντιθέου § 8 (Κριτήριο αξιολόγησης) Αδίδακτο κείμενο: Ἰσοκράτους περί εἰρήνης 38-39

Περισσότερα
Δεκ
25
Νοέ
23

Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 6-7)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 6-7) Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 7.86.1-3

Περισσότερα
Οκτ
01

Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3)

Κατεβάστε το αρχείο:Κριτήριο αξιολόγησης (Λυσίας, Υπέρ Μαντιθέου §§ 1-3) Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Δήμου καταλύσεως απολογία, 27

Περισσότερα