Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 7η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 7η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)   Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις ως β΄ συνθετικό, να σχηματίσετε στην α.ε. σύνθετες λέξεις και...
Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις) Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις από τον Λεξιλογικό Πίνακα και ομόρριζές τους: α. Στη...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις   Να αναγνωρίσετε από συντακτική άποψη τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: α. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι...
Θεωρία στους εμπρόθετους προσδιορισμούς

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου: Ενότητα 2 – Aσκήσεις (Λεξιλογικές, γραμματικής)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β Γυμνασίου: Ενότητα 2 - Aσκήσεις (Λεξιλογικές, γραμματικής) Λεξιλογικές ασκήσεις   1.Συμπληρώστε τα κενά με τη σωστή λέξη από τον πίνακα:   λεξικό, απόρρητος, τιμολόγιο, φιλόλογος,...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις

Γλωσσικά υποθέματα: Internet slang- Στην Οξφόρδη η αργκό του Ίντερνετ !

Αρχαία Ελληνικά Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις Γραμματικής (Ενότητα 1η)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην 1η ενότητα (Βιβλίο Καθηγητή) 1.Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών: ἡ τελετή, ὁ νόμος, ἡ ψῆφος,...