Τετάρτη, 28 Φεβρουαρίου, 2024
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στη Β´ κλίση ουσιαστικών

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στη Β´ κλίση ουσιαστικών   Αντιστοίχισε τα ουσιαστικά της β΄ κλίσης με τη σωστή πτώση   1.     φυτῶν   α. κλητική πληθυντικού 2.     ἄνθρωπον   β. δοτική πληθυντικού 3.    ...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η & 6η ενότητα)

  Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η & 6η ενότητα)     ENOTHTA 2: Θυσία για την πατρίδα Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους: τούτους Δοτική ενικού στο...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η, 6η & 8η ενότητα)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η, 6η & 8η ενότητα)   ΕΝΟΤΗΤΑ 2: Θυσία για την πατρίδα   Να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων: ΘΕΤΙΚΟΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ     εὐδαιμονεστάτους     μεγίστων...
Θεωρία στους εμπρόθετους προσδιορισμούς

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Β Γυμνασίου:  Η ευθύνη για...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα & Γραμματεία Β Γυμνασίου:  Η ευθύνη για την παιδεία των νέων, Ομήρου Ιλιάδα Ζ στίχοι 406-439 (Κριτήριο αξιολόγησης)   Δρ. Στεργιανή Ζανέκα  Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου Φιλολόγων...
Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 7η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 7η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)   Χρησιμοποιώντας τις παρακάτω λέξεις ως β΄ συνθετικό, να σχηματίσετε στην α.ε. σύνθετες λέξεις και...
Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η (Λεξιλογικές & ετυμολογικές Ασκήσεις) Να συμπληρώσετε τα κενά με λέξεις από τον Λεξιλογικό Πίνακα και ομόρριζές τους: α. Στη...