Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνικά Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις Γραμματικής (Ενότητα 1η)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην 1η ενότητα (Βιβλίο Καθηγητή) 1.Nα γράψετε τις πλάγιες πτώσεις των παρακάτω ουσιαστικών: ἡ τελετή, ὁ νόμος, ἡ ψῆφος,...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (τονισμός, ουσιαστικά α´ &...

Αρχαία Ελληνικά Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (τονισμός, ουσιαστικά α´ & β´ κλίσης, ρήματα) 1.Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις: ὁ κινδυνος, τὸ πληθος, τοῦ δωρου, ὁ θειος,...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: 4η Ενότητα (Κριτήριο Αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Κριτήριο Αξιολόγησης (4η Ενότητα:Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας)
Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελλήνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και...

Αρχαία Ελλήνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην οριστική Ενεστώτα, Παρατατικού και Αορίστου

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου: Τονισμός ουσιαστικών β´ κλίσης –...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου