Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στην προσωπική αντωνυμία

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους της προσωπικής αντωνυμίας:

ἐγώ

Δοτική πληθυντικού

 

σύ

Γενική ενικού στο α´ πρόσωπο

 

ἡμεῖς

Ο ίδιος τύπος στο β´ πρόσωπο

 

ὑμᾶς

Ο ίδιος τύπος στον ενικό

 

σοῦ

Ονομαστική πληθυντικού

 

ὑμῖν

Ο ίδιος τύπος στον ενικό

 

ἐμοί

Αιτιατική ενικού

 

σὲ

Ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό

 

ἐμέ

Ο ίδιος τύπος στον πληθυντικό

 

 

 

  1. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους προσωπικών αντωνυμιών της στήλης Α´ με τη γραμματική τους ταυτότητα στη στήλη Β´:

Α′

Β′

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

1.     σέ

α. Γενική ενικού, β´ πρόσωπο

 

2.     ἡμεῖς

β. Γενική πληθυντικού, α´ πρόσωπο

 

3.     ὑμᾶς

γ. Αιτιατική πληθυντικού, α´ πρόσωπο

 

4.     ἡμῖν

δ. Αιτιατική ενικού, β´ πρόσωπο

 

5.     ἡμῶν

ε. Ονομαστική πληθυντικού, α´ πρόσωπο

 

6.     σὺ

στ. Δοτική πληθυντικού, β´ πρόσωπο

 

7.     ἡμᾶς

ζ. Δοτική πληθυντικού, α´ πρόσωπο

 

8.     ὑμῖν

η. Γενική ενικού, α´ πρόσωπο

 

9.     ἐμοῦ

θ. Αιτιατική πληθυντικού, β´ πρόσωπο

 

10.  σοῦ

ι. Ονομαστική ενικού, β´ πρόσωπο

 

 

  1. Να αντιστοιχίσετε τους τύπους προσωπικών αντωνυμιών της στήλης Α´ με τη γραμματική τους ταυτότητα στη στήλη Β´:

Α′

Β′

1. ὑμῖν

α. γενική ενικού α′ προσώπου

2. με

β. δοτική ενικού β′ προσώπου

3. ἡμῶν

γ. δοτική πληθυντικού β′ προσώπου

4. ἐμοῦ

δ. αιτιατική ενικού α′ προσώπου

5. σοι

ε. γενική πληθυντικού α′ προσώπου

 

 

  1. Να υπογραμμίσετε τις προσωπικές αντωνυμίες των παρακάτω φράσεων και να τις αναγνωρίσετε γραμματικά:

α. Αἱ ψυχαὶ ἡμῶν καθαραί εἰσιν.

β. Μάχονται ἡμῖν οἱ πολέμιοι.

γ. Αἱροῦνται ἡμᾶς στρατηγούς.

δ. Ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός.

ε. Ὁ λόγος σου γλυκύς ἐστι.

στ. Οἱ πρόγονοι ὑμῶν γενναῖοι ἦσαν.

ζ. Λέγω σοι καὶ τοῦτο.

η. ἡμεῖς μὴ πείσαντες ὑμᾶς ἕξομεν·

θ. ἐμὲ δ’ οὐκ ἐπαινεῖτε

ι. Σοὶ μὲν ἐγὼ πτέρ᾽ ἔδωκα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.