Πέμπτη, Σεπτέμβριος 16, 2021
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Νεοελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: Μοναξιά (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κριτήριο αξιολόγησης για ανακεφαλαιωτικές εξετάσεις στο μάθημα της Λογοτεχνίας Β ́ Γυμνασίου

Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Κεφάλαιο 1ο & 2ο (Κριτήριο αξιολόγησης)

Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Κριτήριο αξιολόγησης (Οι πρώτοι αιώνες του Βυζαντίου - Λαοί στον περίγυρο του Βυζαντινού κράτους) ΟΜΑΔΑ Α 1.Να συμπληρώσετε τα κενά με τις κατάλληλες λέξεις...

Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας (Σχεδιαγραμματική...

Ι. ΠΑΓΙΩΣΗ ΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗ Μ.ΑΣΙΑ 1.Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας   α. Παγίωση και επέκταση των αλλαγών 7ος αι. αλλαγές...

Νεοελληνική Λογοτεχνία Β´ Γυμνασίου: Γιατί; (κριτήριο αξιολόγησης)

Νεοελληνική Λογοτεχνία Β´ Γυμνασίου: Γιατί; (κριτήριο αξιολόγησης) Το διήγημα προέρχεται από τη συλλογή διηγημάτων Δεν υπάρχουν αμαρτωλοί (1956) και αποτυπώνει χαρακτηριστικά το ανθρωπιστικό πνεύμα της...

Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το...

1.Ο ΒΑΛΚΑΝΙΚΟΙ ΚΟΣΜΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ   2.1.1. Οι Σλάβοι και οι σχέσεις τους με το Βυζάντιο   Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά των Σλάβων; Νομάδες Είχαν ιδιότυπη πολιτική οργάνωση Εγκαθίστανται στις...

Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του (Σχεδιαγραμματική παρουσίαση)

2.Ο Ηράκλειο και η δυναστεία του (610-717) Εσωτερική μεταρρύθμιση και αγώνας επιβίωσης   Ποια ήταν η κατάσταση στο Βυζάντιο το δεύτερο μισό 6ου και τις αρχές του...