Ιστορία Β´ Γυμνασίου: Οι έριδες για το ζήτημα των εικόνων (Φύλλο εργασίας)

I. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας τη λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», δίπλα από κάθε πρόταση:

 

 1. Ανεικονική αντίληψη στην ιουδαϊκή και στη ισλαμική θρησκεία σημαίνει ότι οι πιστοί στις θρησκείες αυτές είναι αντίθετοι με τη λατρεία εικόνων.
 2. Ανεικονική αντίληψη στην ιουδαϊκή και στη ισλαμική θρησκεία σημαίνει ότι οι πιστοί στις θρησκείες αυτές θεωρούν βλάσφημο να απεικονίζονται ζώα στις εικόνες.
 3. Οι Ίσαυροι ήταν εικονομάχοι γιατί υποστήριζαν τους αγρότες της Μ. Ασίας, που σήκωναν το κύριο βάρος της άμυνας κατά των Αράβων.
 4. Η δεύτερη φάση της Εικονομαχίας είχε την ίδια ένταση με την πρώτη φάση.
 5. Η πρώτη φάση της Εικονομαχίας τερματίστηκε με την Η´ Οικουμενική Σύνοδο.
 6. Η Ζ´ Οικουμενική Σύνοδος συγκλήθηκε από την αυγούστα Θεοδώρα.
 7. Στη διάρκεια της εικονομαχίας καταστράφηκαν πολλά έργα τέχνης.
 8. Την υπόθεση των εικονολατρών υπερασπίστηκε ο Ιωάννης Δαμασκηνός.
 9. Η Εικονομαχία απασχόλησε το Βυζάντιο από τις αρχές του 8ου αι ως τα μέσα του 9ου αι.
 10. Την Κυριακή της Ορθοδοξίας γιορτάζεται η οριστική αναστήλωση των εικόνων.
 11. Η Εικονομαχία δίχασε τον βυζαντινό λαό.
 12. Η Εικονομαχία έληξε με τη Σύνοδο του 843 υπό την Αυγούστα Θεοδώρα που προέβλεπε την αποκατάσταση και αναστήλωση των εικόνων.
 13. Οι Ίσαυροι ήταν εικονομάχοι γιατί ήθελαν να περιορίσουν την επιρροή των μοναχών.
 14. Συνέπεια της Εικονομαχίας υπήρξε η κατάκτηση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους.
 15. Μετά την αναστήλωση εικόνων αποκαταστάθηκε η σχέση κράτους και εκκλησίας.
 16. Το τέλος της Εικονομαχίας θεωρείται νίκη της ελληνικής πνευματικής παράδοσης.
 17. Η Εκκλησία της Ρώμης αναζήτησε στήριξη στους Φράγκους ηγεμόνες.

 

II. Να αντιστοιχίσετε τους όρους της στήλης Α ́ με τον αντίστοιχο της στήλης Β:

 

Στήλη Α

Στήλη Β

1.     Κορύφωση Εικονομαχίας

2.     Δεύτερη φάση Εικονομαχίας

3.     Υπερασπιστής εικονολατρών

 

α. Λέοντας Ε´

β. Ι.Δαμασκηνός

γ. Κωνσταντίνος Ε´

 

 

Στήλη Α

Στήλη Β

1.     Ζ´ Οικουμενική Συνοδος

2.     1ο αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας εικόνων

3.     Αναστήλωση εικόνων

α. 843

β. 787

γ. 730

 

 

III. Πρωτεργάτες της εικονομαχικής κίνησης ήταν:

α. οι Μακεδόνες

β. οι Παλαιολόγοι

γ. οι Κομνηνοί

δ. οι Ίσαυροι

 

 

ΙV. Να ταξινομήσετε τα παρακάτω ιστορικά γεγονότα κατά αύξουσα χρονολογική σειρά, ξεκινώντας από το παλαιότερο:

Α. Δεύτερη φάση Εικονομαχίας

Β. Πρώτο αυτοκρατορικό διάταγμα κατά της λατρείας των εικόνων

Γ. Αναστήλωση εικόνων

Δ. Απομάκρυνση της εικόνας του Χριστού από τη Χαλκή Πύλη