Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Χρήσιμα links για τα Λατινικά

Anemi: http://anemi.lib.uoc.gr/?lang=el

Λατινικά: Η σύνταξη των προθέσεων

Κατεβάστε το αρχείο: Η σύνταξη των προθέσεων στα Λατινικά

Ρωμαϊκή Επική Ποίηση:Βεργίλιος Aινειάδα-Οβίδιος Mεταμορφώσεις

Ρωμαϊκή Επική Ποίηση:Βεργίλιος Aινειάδα-Οβίδιος Mεταμορφώσεις

Λατινικά: Αντικείμενο – συνδετικά ρήματα

Κατεβάστε το αρχείο: Θεωρία για το αντικείμενο και τα συνδετικά ρήματα

ΛΑΦΦ-015: Θεωρία για το Απαρέμφατο

Κατεβάστε το αρχείο: Θεωρία για το Απαρέμφατο

ΛΑΦΦ-015: Ενεργητική – παθητική σύνταξη

ΛΑΦΦ-015: Ενεργητική-παθητική σύνταξη(Ασκήσεις)