Ασκήσεις

Μαρ
25

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)

Λατινικά: Επαναληπτικές ασκήσεις γραμματικής (Κείμενα 3-45)   ΚΕΙΜΕΝΟ 3   ΚΕΙΜΕΝΟ 5 clarus (αφαιρετική ενικού συγκριτικού και υπερθετικού βαθμού):   libri (κλητική ενικού και δοτική πληθυντικού):   Punico (αιτιατική ενικού και πληθυντικού θηλυκού γένους):   sunt (β΄ ενικό Προστακτικής Ενεστώτα και Μέλλοντα):   multos (τον ίδιο τύπο στους άλλους 2 βαθμούς του επιθέτου):   possidebat [...]
Περισσότερα
Μαρ
20

Λατινικά: Μάθημα ΧXXVI (36) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧXXVI (36) - Ασκήσεις γραμματικής Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής: utebatur.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:posset, praebuit, miratisunt, attulissent, narrate.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων στη φωνή που βρίσκονται:contempsit, uteretur, vinci, corrumpi.   [...]
Περισσότερα
Μαρ
16

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙ (42) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙ (42) - Ασκήσεις γραμματικής Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής:pervenerit.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:videant, aluerunt, intendit, fateatur.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρημάτων και στις 2 φωνές (όπου είναι δυνατό): dissimulent, pervenerit, essefactam, fateatur. [...]
Περισσότερα
Μαρ
14

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙΙ (43) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧLIΙΙ (43) - Ασκήσεις γραμματικής   Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής:traxit.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:genuit, perveneras, peperissem, oppugnaretur, futurasum.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρηματικών τύπων και στις 2 φωνές (όπου είναι δυνατό): [...]
Περισσότερα
Μαρ
13

Λατινικά: Μάθημα ΧLIV (44) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧLIV (44) - Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής:nescio.   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:metuat, coluntur, ceciderunt, ferunt, poteram.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρηματικών τύπων και στις 2 φωνές (όπου είναι δυνατό):diligere, [...]
Περισσότερα
Μαρ
13

Λατινικά: Μάθημα ΧLV (45) – Ασκήσεις γραμματικής

Λατινικά: Μάθημα ΧLV (45) - Ασκήσεις γραμματικής ΑΣΚΗΣΕΙΣ Να κλίνετε το παρακάτω ρήμα σε όλους τους χρόνους της Οριστικής, Υποτακτικής και Προστακτικής:   Nα αντικαταστήσετε χρονικά τα παρακάτω ρήματα:persuadet, deferat, cognoscantur, monet, adhaesit, conspicitur.   Να γραφούν τα απαρέμφατα και οι μετοχές όλων των χρόνων των παρακάτω ρηματικών τύπων στη φωνή που βρίσκονται:mitteret, defertur, perlegit, adhortatur, [...]
Περισσότερα