Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στις δευτερεύουσες ονοματικές και επιρρηματικές προτάσεις   Να αναγνωρίσετε από συντακτική άποψη τις δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις: α. Οὗτοι ἔλεγον ὅτι...

Λογοτεχνία: Ασκήσεις στα είδη του αφηγητή

Λογοτεχνία: Ασκήσεις στα είδη του αφηγητή

Λογοτεχνία: Ασκήσεις στα σχήματα λόγου

Λογοτεχνία: Ασκήσεις στα σχήματα λόγου

Nεοελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: 1η Ενότητα – Από τον τόπο μου...

Nεοελληνική Γλώσσα Β´ Γυμνασίου: 1η Ενότητα - Από τον τόπο μου σ᾽όλη την Ελλάδα (Ασκήσεις)

Τράπεζα Θεμάτων Α´ Λυκείου: Νεοελληνική γλώσσα (Θέματα παραγωγής λόγου)

Τράπεζα Θεμάτων Α´ Λυκείου: Νεοελληνική γλώσσα (Θέματα παραγωγής λόγου)

Αρχαία Ελληνικά: Ασκήσεις στα ρηματικά επίθετα

Να αναγνωριστεί το είδος της σύνταξης (προσωπική - απρόσωπη) των ρηματικών επιθέτων και να αναλυθούν.