Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.1.4.1-1.1.11.1

Στα Ελληνικά του ο Ξενοφώντας συνεχίζει την αφήγηση των γεγονότων της τελευταίας περιόδου του Πελοποννησιακού πολέμου ξεκινώντας από το 411 π.Χ., από το σημείο...
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.1.31-32

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.1.31-32
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40

Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους Περὶ τῶν Συμμοριῶν 3.1-4.5

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο - Δημοσθένους Περὶ τῶν Συμμοριῶν 3.1-4.5

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Ἐπιτάφιος, 21 – 22

Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας, Ἐπιτάφιος, 21 – 22