Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 2.65.1.1-2.65.6.1.

0
2433

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι, 2.65.1.1-2.65.6.1.

 

Η αποτίμηση της πολιτικής του Περικλή.

 

Τοιαῦτα ὁ Περικλῆς λέγων ἐπειρᾶτο τοὺς Ἀθηναίους τῆς τε ἐς αὑτὸν ὀργῆς παραλύειν καὶ ἀπὸ τῶν παρόντων δεινῶν ἀπάγειν τὴν γνώμην. οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲντοῖς λόγοις ἀνε-πείθοντο καὶ οὔτε πρὸς τοὺς Λακεδαιμονίους ἔτι ἔπεμπον ἔς τε τὸν πόλεμον μᾶλλον ὥρμηντο, ἰδίᾳ δὲ τοῖς παθήμασιν ἐλυποῦντο, ὁ μὲν δῆμος ὅτι ἀπ’ ἐλασσόνων ὁρμώμενος ἐστέρητο καὶ τούτων, οἱ δὲ δυνατοὶ καλὰ κτήματα κατὰ τὴν χώραν οἰκοδομίαις τε καὶ πολυτελέσι κατασκευαῖς ἀπολωλεκότες, τὸ δὲ μέγιστον, πόλεμον ἀντ’ εἰρήνης ἔχοντες. οὐ μέντοι πρότερόν γε οἱ ξύμπαντες ἐπαύσαν το ἐν ὀργῇ ἔχοντες αὐτὸν πρὶν ἐζημίωσαν χρήμασιν. ὕστερον δ’ αὖθις οὐ πολλῷ, ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν, στρατηγὸν εἵλοντο καὶ πάντα τὰ πράγματα ἐπέτρεψαν, ὧν μὲν περὶ τὰ οἰκεῖα ἕκαστος ἤλγει ἀμβλύτεροι ἤδη ὄντες, ὧν δὲ ἡ ξύμπασα πόλις προσεδεῖτο πλείστου ἄξιον νομίζοντες εἶναι. ὅσον τε γὰρ χρόνον προύστη τῆς πόλεως ἐν τῇ εἰρήνῃ, μετρίως ἐξηγεῖ το καὶ ἀσφαλῶς διεφύλαξεν αὐτήν, καὶ ἐγένετο ἐπ’ ἐκείνου μεγίστη, ἐπειδή τε ὁ πόλεμος κατέστη, ὁ δὲ φαίνεται καὶ ἐν τούτῳ προγνοὺς τὴν δύναμιν.

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1.οἱ δὲ δημοσίᾳ μὲν τοῖς… πόλεμον ἀντ’ εἰρήνης ἔχοντες. Να μεταφράσετε το απόσπασμα.

Μονάδες 10

2.Υπό ποιες συνθήκες απέκτησε ο Περικλής τον τίτλο του άξιου ηγεμόνος και ποιες ενέργειες του ίδιου συνέβαλαν στην απόκτηση αυτού του τίτλου;

Μονάδες 10

3.α) Να εντοπίσετε τα δευτερόκλιτα επίθετα στο παραπάνω απόσπασμα και να γράψετε τα παραθετικά τους.

 β) Να εντοπίσετε μια συνηρημένη μετοχή και μια μετοχή ενεστώτα και να τις αντικαταστήσετε χρονικά.

  γ) Να εντοπίσετε ένα ρήμα σε αόριστο β’ ενεργητικής φωνής και ένα ρήμα σε αόριστο β’ μέσης φωνής και να  τα αντικαταστήσετε εγκλιτικά.

Μονάδες 10

4.α) Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις.

           

β) ὅπερ φιλεῖ ὅμιλος ποιεῖν. Να αναγνωρίσετε την πρόταση, (εισαγωγή- εκφορά) και να επισημάνετε τη λειτουργία της.

Μονάδες 10

Επιμέλεια: Άρτεμις Αθιανά, Φιλόλογος

 

Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών  

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.