Παρασκευή, 21 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 (Πανελλήνιες 2011)   Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12   Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον αὐτοῖς ὑπὸ κρείττονός τινος. Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τῷ ὑπακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι...

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου: Ασκήσεις Θεωρίας Μη Λογοτεχνικού Κειμένου

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου: Ασκήσεις θεωρίας Μη Λογοτεχνικού Κειμένου Ασκήσεις θεωρίας Μη Λογοτεχνικού Κειμένου  

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61 (Πανελλαδικές 2012)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν VII, 61   Ἄνδρες στρατιῶται Ἀθηναίων τε καὶ τῶν ἄλλων ξυμμάχων, ὁ μὲν ἀγὼν ὁ μέλλων ὁμοίως κοινὸς ἅπασιν ἔσται περί τε σωτηρίας καὶ πατρίδος ἑκάστοις οὐχ ἧσσον ἢ τοῖς πολεμίοις· ἢν γὰρ κρατήσωμεν νῦν ταῖς ναυσίν, ἔστι τῳ τὴν ὑπάρχουσάν...

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28 (Πανελλαδικές 2013)   Θουκυδίδου Ἱστοριῶν Ζ 28   Μηνύεται οὖν ἀπὸ μετοίκων τέ τινων καὶ ἀκολούθων περὶ μὲν τῶν Ἑρμῶν οὐδέν, ἄλλων δὲ ἀγαλμάτων περικοπαί τινες πρότερον ὑπὸ νεωτέρων μετὰ παιδιᾶς καὶ οἴνου γεγενημέναι, καὶ τὰ μυστήρια ἅμα ὡς ποιεῖται ἐν οἰκίαις ἐφ’ ὕβρει· ὧν καὶ τὸν Ἀλκιβιάδην ἐπῃτιῶντο....

Αδίδακτο κείμενο: ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105

Αδίδακτο κείμενο: ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105 (Πανελλαδικές 2014)   ’Ισοκράτους Ἀρχίδαμος, 103-105   Οἶμαι γὰρ ὑμᾶς οὐκ ἀγνοεῖν, ὅτι πολλαὶ πράξεις ἤδη τοιαῦται γεγόνασιν, ἃς ἐν ἀρχῇ μὲν ἅπαντες ὑπέλαβον εἶναι συμφοράς,...

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου: Η ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων(Κριτήριο...

Νεοελληνική Γλώσσα & Λογοτεχνία Γ´ Λυκείου: Η ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων(Κριτήριο αξιολόγησης) Η ευθραυστότητα των ανθρώπινων σχέσεων(Κριτήριο αξιολόγησης) Δείτε επίσης (Κριτήρια αξιολόγησης): Ο εξοβελισμός της αγκαλιάς Νέες τεχνολογίες...