Σάββατο, 22 Ιανουαρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ενότητα 2 – Θυσία για την...

Θυσία για την πατρίδα Α. Κείμενο Σε περιόδους πολέμου οι Αθηναίοι πραγματοποιούσαν με δημόσια δαπάνη μεγαλοπρεπή τελετή προς τιμήν των νεκρών πολεμιστών. Επιστέγασμα της τελετής αυτής...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η – Τα πλεονεκτήματα της...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ενότητα 4η - Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης   Αρχαίο κείμενο Μετάφραση Ἆρ’ οὖν ἄν ἐξαρκέσειεν ἡμῖν, Άραγε λοιπόν θα ήταν αρκετό σε μας, εἰ οἰκοῖμεν...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Θεωρία στις Δευτερεύουσες προτάσεις

Κατεβάστε το αρχείο: Θεωρία στις Δευτερεύουσες προτάσεις Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Το ποιητικό αίτιο (Θεωρία-μετατροπή της ενεργητικής...

Κατεβάστε το αρχείο: Το ποιητικό αίτιο (Θεωρία-μετατροπή της ενεργητικής σύνταξης σε παθητική)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ενότητα 8η – Ένα παράδειγμα σεβασμού...

Κατεβάστε το αρχείο: Ενότητα 8η - Ένα παράδειγμα σεβασμού προς τους γονείς Επιμέλεια: Φώτης Κατσιμάρδος, Φιλόλογος

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Ενότητα 1η – Η Ελένη και...

Κατεβάστε το αρχείο: Ενότητα 1η - Η Ελένη και η καταστροφή της Τροίας