Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: ΕΝΟΤΗΤΑ 6 – «Η μουσική εξημερώνει»

Mουσικὴν […] πᾶσι μὲν ἀνθρώποις ὄφελος ἀσκεῖν, Ἀρκάσι δὲ καὶ ἀναγκαῖον. […] Παρὰ μόνοις γὰρ Ἀρκάσι πρῶτον μὲν οἱ παῖδες ἐκ νηπίων ᾄδειν ἐθίζονται κατὰ νόμους τοὺς ὕμνους καὶ παιᾶνας, οἷς ἕκαστοι κατὰ τὰ πάτρια τοὺς ἐπιχωρίους ἥρωας καὶ θεοὺς ὑμνοῦσι· μετὰ δὲ ταῦτα […] πολλῇ φιλοτιμίᾳ χορεύουσι κατ’ ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις […]. Καὶ τῶν μὲν ἄλλων μαθημάτων ἀρνηθῆναί τι μὴ γινώσκειν οὐδὲν αἰσχρὸν ἡγοῦνται, τήν γε μὴν ὠδὴν οὔτ’ ἀρνηθῆναι δύνανται διὰ τὸ κατ᾿ ἀνάγκην πάντας μανθάνειν, οὔθ’ ὁμολογοῦντες ἀποτρίβεσθαι διὰ τὸ τῶν αἰσχρῶν παρ’ αὐτοῖς νομίζεσθαι τοῦτο. […] Ταῦτά τέ μοι δοκοῦσιν οἱ πάλαι παρεισαγαγεῖν οὐ τρυφῆς καὶ περιουσίας χάριν, ἀλλὰ θεωροῦντες μὲν τὴν ἑκάστων αὐτουργίαν καὶ συλλήβδην τὸ τῶν βίων ἐπίπονον καὶ σκληρόν, θεωροῦντες δὲ τὴν τῶν ἠθῶν αὐστηρίαν, ἥτις αὐτοῖς παρέπεται διὰ τὴν τοῦ περιέχοντος ψυχρότητα καὶ στυγνότητα τὴν κατὰ τὸ πλεῖστον ἐν τοῖς τόποις ὑπάρχουσαν.

Πολύβιος, Ἱστορίαι 4.20.4-21.1

 

Β. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1.Να μεταφράσετε το παρακάτω απόσπασμα: «Mουσικὴν… νομίζεσθαι τοῦτο».

(Μονάδες 4)

2.Ποιες συνήθειες των Αρκάδων αποδεικνύουν κατά τον Πολύβιο τη στενή σχέση τους με τη μουσική και με το τραγούδι;

(Μονάδες 2)

3.α)ασκητής, επόμενος, ηγεσία, αρνητικός: Με ποιες λέξεις του κειμένου συγγενεύουν ετυμολογικά οι παραπάνω λέξεις της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

β) δύνανται.Να γραφούν δύο ομόρριζες λέξεις της Νέας Ελληνικής Γλώσσας.

(Μονάδες 3)

4.Να γράψετε τους τύπους που σας ζητούνται:

α)να μεταφέρετε τους παρακάτω τύπους στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

  • περιουσίας:
  • αὐληταῖς:
  • ἠθῶν:
  • ψυχρότητα:

β)να γράψετε τους άλλους βαθμούς των επιθέτων(να διατηρηθεί το γένος, ο αριθμός και η πτώση): πολλῇ, σκληρόν.

(Μονάδες 3)

 

5.Να γίνει εγκλιτική αντικατάσταση του μανθάνεινσε β’ ενικό και γ’ πληθυντικό πρόσωποστον αόριστο β.

(Μονάδες 4)

 

6.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των υπογραμμισμένων τύπων: μόνοιςᾄδεινΤαῦτάἐν τοῖς τόποις.

(Μονάδες 4)

Κατεβάστε το κριτήριο αξιολόγησης σε μορφή pdf


 

http://www.patakis.gr/viewshopproduct.aspx?id=748940

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.