Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Γ´ Γυμνασίου: Επαναληπτικές ασκήσεις (2η, 4η & 6η ενότητα)

 

 

ENOTHTA 2: Θυσία για την πατρίδα

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

τούτους

Δοτική ενικού στο θηλυκό γένος

 

τὴν φύσιν

Δοτική πληθυντικού

 

σωμάτων

Γενική ενικού

 

μεγίστων

Ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό

 

ἀξίους

Ο ίδιος τύπος στον υπερθετικό

 

Ἐγὼ

Γενική πληθυντικού στο β´ πρόσωπο

 

αἱ μνῆμαι

Γενική ενικού

 

ἀγῶνες

Γενική ενικού

 

τὴν ἀρετήν

Η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

 

καλλίστων

Ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό

 

 

 

Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις:

1.     ἡγεῖσθαι

α) ταφή

 

2.     κινδυνεύσαντες

β) άτυχος

 

3.     πενθοῦνται

γ) ζήλεια

 

4.     ὑμνοῦνται 

δ) τροπή

 

5.     θάπτονται 

ε) κίνδυνος

 

6.     ζηλῶ

στ) αναμονή

 

7.     γενέσθαι

ζ) ηγεσία

 

8.     ἔτυχον

η) γένος

 

9.     ἐπιτρέψαντες

θ) πένθος

 

10.  ἀναμείναντες 

ι) ύμνος

 

 

 

Να γράψετε τους άλλους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

θάπτονται

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

υπερσυντέλικος

 

 

Να γράψετε τις υπόλοιπες εγκλίσεις των ρημάτων στον χρόνο που βρίσκονται:

Οριστική

ἔτυχον

κατέλιπον

ἐτελεύτησαν

Υποτακτική

 

 

 

Ευκτική

 

 

 

Προστακτική

 

 

 

Απαρέμφατο

 

 

 

Μετοχή

 

 

 

 

 

 

Nα γράψετε τους τύπους του αορίστου β΄ του ρήματος τυγχάνω που ζητούνται στην πρώτη στήλη:

 

ἔτυχον

 

γ΄ εν. υποτ.

 

 

β΄ πληθ. ευκτ.

 

 

β΄ εν. προστ.

 

 

γ΄ πληθ. προστ.

 

 

απαρέμφατο

 

 

ονομ. εν. αρσ. μτχ.

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 4: Τα πλεονεκτήματα της ειρήνης

 

 

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

κινδύνων

Δοτική ενικού

 

ἀνθρώπους

Δοτική ενικού

 

εὐπορώτεροι 

Ο ίδιος τύπος στον θετικό βαθμό

 

τοὺς Ἕλληνας

Δοτική ενικού

 

ἀσφαλῶς 

Το επίρρημα στον υπερθετικό

 

ἡμῖν

Ο ίδιος τύπος στον ενικό

 

τὴν θάλατταν

Γενική ενικού

 

τὰς προσόδους

Γενική ενικού

 

τὴν πόλιν 

Η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

 

ἡμᾶς 

Ο ίδιος τύπος στο β´ πρόσωπο

 

 

 

Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις:

1.     ἐξαρκέσειεν

α) ποιητής

 

2.     οἰκοῖμεν

β) λόγος

 

3.     πλέοντες 

γ) κατοικία

 

4.     ἐποίησεν

δ) σχέση

 

5.     ἐπιχειροῦντες

ε) επιχειρηματίας

 

6.     τεταλαιπώρηκεν 

στ) ελλιπής

 

7.     ἀπαλλαγέντες

ζ) πλοιοκτήτης

 

8.     ἐκλελοίπασιν

η) απαλλακτικός

 

9.     τῶν εἰρημένων

θ) ανεπαρκής

 

10.  ἕξομεν

ι) ταλαίπωρος

 

 

 

Να γράψετε τους άλλους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

 

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

ἠνάγκασε

Παρακείμενος

 

υπερσυντέλικος

 

 

 

Να γράψετε τις υπόλοιπες εγκλίσεις των ρημάτων στον χρόνο που βρίσκονται:

Οριστική

ἠνάγκασε

ἐποίησεν

ἐκλελοίπασιν

Υποτακτική

 

 

 

Ευκτική

 

 

 

Προστακτική

 

 

 

Απαρέμφατο

 

 

 

Μετοχή

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nα γράψετε τους τύπους του αορίστου β΄ του ρήματος λαμβάνω που ζητούνται στην πρώτη στήλη:

 

λαμβάνω

γ΄ εν. υποτ.

 

β΄ πληθ. ευκτ.

 

β΄ εν. προστ.

 

γ΄ πληθ. προστ.

 

απαρέμφατο

 

ονομ. εν. αρσ. μτχ.

 

 

 

 

ΕΝΟΤΗΤΑ 6: Η μουσική εξημερώνει

 

 

Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

ὄφελος

Δοτική ενικού-πληθυντικού

 

οἱ παῖδες

Δοτική ενικού-πληθυντικού

 

παιᾶνας

Γενική ενικού-πληθυντικού

 

ἥρωας 

Ο ίδιος τύπος στον ενικό

 

μαθημάτων 

Γενική ενικού – Δοτική πληθυντικού

 

ψυχρότητα

Ονομαστική ενικού

 

στυγνότητα 

Γενική ενικού

 

αὐληταῖς

Γενική ενικού

 

οἷς

Η ίδια πτώση στον άλλο αριθμό

 

σκληρόν

Ο ίδιος τύπος στον συγκριτικό και στον υπερθετικό

 

 

 

Να αντιστοιχίσετε τις ετυμολογικά συγγενείς λέξεις:

ἀσκεῖν

α) νόμισμα

 

δοκοῦσιν

β) δύναμη

 

νομίζεσθαι

γ) γνώση

 

δύνανται

δ) αγωγός

 

παρεισαγαγεῖν

ε) εθισμός

 

γινώσκειν

στ) δόγμα

 

θεωροῦντες

ζ) ανύπαρκτος

 

παρέπεται

η) ασκητής

 

ὑπάρχουσαν

θ) επόμενος

 

ἐθίζονται 

ι) θεωρία

 

 

 

Να γράψετε τους άλλους χρόνους του ρήματος:

Ενεστώτας

χορεύουσι

Παρατατικός

 

Μέλλοντας

 

Αόριστος

 

Παρακείμενος

 

υπερσυντέλικος

 

 

Να γράψετε τις υπόλοιπες εγκλίσεις των ρημάτων στον χρόνο που βρίσκονται:

Οριστική

χορεύουσι

παρέπεται 

ἐθίζονται

Υποτακτική

 

 

 

Ευκτική

 

 

 

Προστακτική

 

 

 

Απαρέμφατο

 

 

 

Μετοχή

 

 

 

 

 

Nα γράψετε τους τύπους του αορίστου β΄ του ρήματος μανθάνω που ζητούνται στην πρώτη στήλη:

 

μανθάνειν

 

γ΄ εν. υποτ.

 

β΄ πληθ. ευκτ.

 

β΄ εν. προστ.

 

γ΄ πληθ. προστ.

 

απαρέμφατο

 

ονομ. εν. αρσ. μτχ.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.