Ιστορία Α´ Λυκείου: Ρωμαϊκή εποχή (Ερωτήσεις από την Τράπεζα Θεμάτων)

Να επιλέξετε και να γράψετε τη σωστή απάντηση για κάθε ομάδα από τις ακόλουθες ερωτήσεις:

 1. Οι δήμαρχοι της αρχαίας Ρώμης ήταν:

α. άρχοντες εκλεγμένοι από τη σύγκλητο.

β. κληρονομικοί άρχοντες.

γ. άρχοντες εκλεγμένοι για την προστασία των πληβείων.

δ. άρχοντες που κατάρτιζαν τον κρατικό προϋπολογισμό.

 

 1. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος:

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας.

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας.

γ. συγκέντρωσε τη διοίκηση όλων των επαρχιών του κράτους στα χέρια του.

δ. ανέθεσε όλες τις εξουσίες του σε ένα συμβούλιο.

 

 1. Η «Στάση του Νίκα» (532 μ.Χ.):

α. συνέβαλε στην έκδοση του Ιουστινιάνειου κώδικα.

β. αποδυνάμωσε την εξουσία του Ιουστινιανού.

γ. έγινε αφορμή να κλείσει ο Ιουστινιανός τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών.

δ. έγινε η αφορμή για την ισχυροποίηση της εξουσίας του Ιουστινιανού

 

 1. Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων:

α. μεταφέρθηκε η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού κράτους στην Ανατολή.

β. άρχισαν διωγμοί των ειδωλολατρών.

γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης.

δ. επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η τετραρχία.

 

 1. Η καταστολή της «Στάσης του Νίκα» έγινε από:

α. τον Μ. Κωνσταντίνο.

β. τον Μ. Θεοδόσιο.

γ. τον Ιουλιανό.

δ. τον Ιουστινιανό.

 

 1. Η λοχίτιδα εκκλησία στην αρχαία Ρώμη:

α. εκπροσωπούσε τους πατρίκιους .

β. εκπροσωπούσε τους πληβείους.

γ. εκπροσωπούσε το σύνολο των Ρωμαίων.

δ. εκπροσωπούσε τους στρατευμένους Ρωμαίους.

 

 1. Με τον αγροτικό νόμο του Τιβέριου Γράκχου:

α. προβλεπόταν η αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες.

β. ολοκληρώθηκε η κωδικοποίηση του ρωμαϊκού εθιμικού δικαίου.

γ. θεμελιώθηκε το δημοκρατικό πολίτευμα της Ρώμης.

δ. οργανώθηκε η εγκατάσταση αγροτών στις κατακτημένες από τους Ρωμαίους περιοχές.

 

 1. Ο Ιουστινιανός :

α. απέτρεψε τον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

β. συνέβαλε στον εκφεουδαρχισμό της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.

γ. στράφηκε εναντίον των Εβραίων.

δ. συγκρούστηκε με τη χριστιανική εκκλησία.

 

 1. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών:

α. στους πληβείους.

β. στους Έλληνες.

γ. στους Αιγυπτίους.

δ. στους Γράκχους.

 

 1. Με το σύστημα της τετραρχίας ο Διοκλητιανός κυβέρνησε:

α. το ανατολικό τμήμα της αυτοκρατορίας με έδρα τη Νικομήδεια της Βιθυνίας.

β. την περιοχή των Βαλκανίων με έδρα το Σίρμιο στη σημερινή Σερβία.

γ. τη Δύση με έδρα το Μιλάνο.

δ. τη Γαλατία με έδρα τους Τρεβήρους.

 

 1. Τη Νεοπλατωνική Σχολή των Αθηνών έκλεισε:

α. ο Διοκλητιανός.

β. ο Μ. Κωνσταντίνος.

γ. ο Ιουστινιανός.

δ. ο Μ. Θεοδόσιος.

 

 1. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος:

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας.

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας.

γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του Ρωμαϊκού Κράτους.

δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας.

 

 1. Η παλαιά ονομασία της πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού Κράτους που ίδρυσε ο Μ. Κωνσταντίνος ήταν:

α. Νέα Ρώμη.

β. Βυζάντιο.

γ. Κωνσταντινούπολη.

δ. Ρώμη.

 

 1. Ένα από τα κύρια επιτεύγματα της εσωτερικής πολιτικής του Ιουστινιανού ήταν:

α. η αποδυνάμωση της απόλυτης μοναρχίας.

β. η θρησκευτική ανοχή.

γ. ο εκφεουδαρχισμός της αυτοκρατορίας.

δ. η κωδικοποίηση του δικαίου.

 

 1. Η Δωδεκάδελτος αποτελεί καταγραφή του εθιμικού δικαίου:

α. των Αθηναίων

β. των Ρωμαίων.

γ. των Σπαρτιατών.

δ. των Βυζαντινών.

 

 1. Ο Κάτων ο Τιμητής απέδιδε την ευθύνη της αλλοίωσης των ρωμαϊκών ηθών:

α. στους πληβείους.

β. στους Γράκχους.

γ. στους Αιγυπτίους.

δ. στους Έλληνες.

 

 1. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Οκταβιανός Αύγουστος:

α. χρησιμοποίησε αυταρχικές μεθόδους άσκησης της εξουσίας.

β. εφάρμοσε συμβιβαστική πολιτική κατά την κατανομή της εξουσίας.

γ. αδιαφόρησε για την ειρήνη και ασφάλεια του Ρωμαϊκού Κράτους.

δ. αδιαφόρησε απολύτως για την ανάπτυξη της γεωργίας.

 

 1. Με το Διάταγμα των Μεδιολάνων:

α. η πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού Κράτους μεταφέρθηκε στην Ανατολή.

β. άρχισαν οι διωγμοί των ειδωλολατρών.

γ. επιτεύχθηκε η ελευθερία της θρησκευτικής πίστης.

δ. επιβλήθηκε στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας η τετραρχία.

 

 1. Ο Τιβέριος Γράκχος πρότεινε να διατεθούν στους ακτήμονες του Ρωμαϊκού κράτους οι θησαυροί:

α. των Πτολεμαίων.

β. του Ατρέως.

γ. του βασιλιά Σελεύκου.

δ. του βασιλείου της Περγάμου.

 

 1. Ο Γάιος Γράκχος περιόρισε τις αυθαιρεσίες των συγκλητικών:

α. με τη συγκρότηση δικαστηρίων από ιππείς.

β. με τη διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης.

γ. με την ίδρυση αποικιών.

δ. με την εφαρμογή του αγροτικού νόμου.

 

 1. Η παλαιά ονομασία της νέας πρωτεύουσας του Ρωμαϊκού κράτους που ίδρυσε ο Μ . Κωνσταντίνος ήταν:

α. Νέα Ρώμη.

β. Βυζάντιο.

γ. Κωνσταντινούπολη.

δ. Ρώμη.

 

 

 

Να χαρακτηρίσετε τις ακόλουθες προτάσεις ως προς την ορθότητά τους, γράφοντας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα από τον αριθμό που αντιστοιχεί στην κάθε πρόταση.

 

 1. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, την εκτελεστική εξουσία της πολιτείας εκπροσωπούσαν οι δύο ύπατοι.
 2. Η Δωδεκάδελτος συνέβαλε στην ισχυροποίηση της εξουσίας των πατρικίων.
 3. Ο Οκταβιανός φρόντισε για τον εξωραϊσμό της Ρώμης με την κατασκευή λαμπρών οικοδομημάτων.
 4. Ένα από τα προτεινόμενα μέτρα του Κάτωνα του Τιμητή ήταν και η διανομή σιταριού στους φτωχούς της Ρώμης.
 5. Οι δήμαρχοι στην αρχαία Ρώμη υπερασπίζονταν τα συμφέροντα των πληβείων.
 6. Κατά την περίοδο της κυριαρχίας του Οκταβιανού, η Σύγκλητος είχε ως αρμοδιότητα τον διορισμό διοικητών σε ορισμένες επαρχίες.
 7. Στη δικαιοδοσία της λοχίτιδας φυλής ήταν η ψήφιση των νόμων της Ρώμης και η εκλογή των κατώτερων αρχόντων.
 8. Στην αρχαία Ρώμη οι πληβείοι δεν είχαν αρχικά κανένα πολιτικό δικαίωμα.
 9. Στην αρχαία Ρώμη κατά την περίοδο της δημοκρατίας η φρατρική εκκλησία περιλάμβανε μέλη μόνο από την τάξη των πατρικίων.
 10. Ο Κάτων ο Τιμητής θεώρησε ως βασική αιτία για την αλλοίωση των ρωμαϊκών ηθών την επιρροή του ελληνικού πολιτισμού.
 11. Ο Οκταβιανός συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του και αναγορεύτηκε δικτάτορας.
 12. Ο Κάτων ο Τιμητής πρότεινε την ψήφιση του αγροτικού νόμου.
 13. Οι δικαιοδοσίες του βασιλιά της αρχαίας Ρώμης ελέγχονταν από δύο πολιτικά σώματα, τη Σύγκλητο και την Συνέλευση του Λαού.
 14. Κατά την περίοδο βασιλείας του Μ. Κωνσταντίνου το ρωμαϊκό πολίτευμα προσέλαβε δημοκρατικότερο χαρακτήρα.
 15. Οι δήμαρχοι αναδείχθηκαν ως νέα εξουσία στη Ρώμη εκπροσωπώντας τους πληβείους.
 16. Η φρατρική εκκλησία στην αρχαία Ρώμη ήταν η συνέλευση των πατρικίων που έχασε τη δύναμή της την περίοδο της δημοκρατίας.
 17. Όλη η νομοθεσία του Ιουστινιανού ήταν γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
 18. Ο Οκταβιανός Αύγουστος συγκέντρωσε στο πρόσωπό του τα σημαντικότερα αξιώματα της Ρωμαϊκής Πολιτείας, εκτός από το αξίωμα του δικτάτορα.
 19. Ο ∆ιοκλητιανός, για την καλύτερη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, καθιέρωσε το σύστημα της τετραρχίας.
 20. Ο Μ. Κωνσταντίνος διατήρησε τον ειδωλολατρικό τίτλο του «Μεγίστου Αρχιερέως» μέχρι το τέλος της ζωής του.
 21. Ο Ιουστινιανός στράφηκε ενάντια στις θρησκευτικές μειονότητες, εκτός των Εβραίων.
 22. Οι αδελφοί Γράκχοι απέτυχαν, γιατί οι Συγκλητικοί κατάφεραν να στρέψουν εναντίον τους ένα μέρος του λαού.
 23. Ο Μ. Κωνσταντίνος διαδέχθηκε τον Διοκλητιανό.
 24. Ο τίτλος του «Αυγούστου (Σεβαστού)» απέδιδε στον Οκταβιανό θεϊκές ιδιότητες.
 25. Ο Οκταβιανός μοιράστηκε τη διοίκηση των επαρχιών με τη Σύγκλητο.
 26. Ο τελευταίος Ρωμαίος αυτοκράτορας του Δυτικού Ρωμαϊκού Κράτους ήταν ο Οδόακρος.
 27. Ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος προέβλεπε μεταξύ άλλων και την αναδιανομή της δημόσιας γης στους ακτήμονες.
 28. Η περίοδος της βασιλείας στην αρχαία Ρώμη τελειώνει μετά από εξέγερση των πληβείων.
 29. Ο Οκταβιανός, μόλις ανέλαβε την εξουσία στη Ρώμη, κατήργησε όλους τους θεσμούς της δημοκρατικής περιόδου.
 30. Ο Ιουστινιανός αντιμετώπισε με επιείκεια τα κατάλοιπα των αρχαίων θρησκειών.
 31. Ο Οκταβιανός συγκέντρωσε με τη βία όλες τις εξουσίες του Ρωμαϊκού κράτους.
 32. Μετά τον Μ. Θεοδόσιο παρουσιάστηκε προς στιγμή κίνδυνος εκγερμανισμούτου Ανατολικού Ρωμαϊκού Κράτους.
 33. Ο Οκταβιανός συγκέντρωσε όλες τις εξουσίες στα χέρια του και αναγορεύτηκε δικτάτορας.
 34. Ο Διοκλητιανός επέβαλε το σύστημα της τετραρχίας στη διοίκηση της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας.
 35. Στα χρόνια του Ιουστινιανού οικοδομήθηκε ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη.
 36. Ο Κάτων ο Τιμητής, αν και είχε ελληνική παιδεία, θεωρούσε ότι ο Ελληνικός πολιτισμός ασκούσε αρνητική επίδραση στα παραδοσιακά ήθη των Ρωμαίων.
 37. Κατά την περίοδο της τετραρχίας πρωτεύουσα του Ρωμαϊκού Κράτους ήταν η Κωνσταντινούπολη.
 38. Ο Ιουστινιανός έκλεισε τη νεοπλατωνική σχολή των Αθηνών και δήμευσε την περιουσία της.
 39. Ο Κάτων ο Τιμητής αν και είχε ρωμαϊκή παιδεία, επιχείρησε να γίνει εισαγωγή των ελληνικών ηθών στους Ρωμαίους.
 40. Η Σύγκλητος αναγόρευσε τον Οκταβιανό σε «Αύγουστο», αναγνωρίζοντάς του θεϊκές ιδιότητες.
 41. Οι δήμαρχοι, στην αρχαία Ρώμη, υπερασπίζονταν τα δικαιώματα των πληβείων.
 42. Ο Μ. Κωνσταντίνος και ο Λικίνιος εξέδωσαν το Διάταγμα των Μεδιολάνων.
 43. Η καταγραφή του εθιμικού δικαίου στη Ρώμη (Δωδεκάδελτος) ενίσχυσε την αυθαίρετη συμπεριφορά των πατρικιών.
 44. Στη Ρώμη, κατά την περίοδο της βασιλείας, δεν υπήρχε καμία διαφοροποίηση ανάμεσα στις τάξεις των πατρικίων και των πληβείων.
 45. Η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία χωρίστηκε οριστικά σε δύο μέρη από τον Μ. Θεοδόσιο.
 46. Ο Ιουστινιανός ασχολήθηκε συστηματικά με την κωδικοποίηση της νομοθεσίας.
 47. Στην αρχαία Ρώμη οι πληβείοι, κατά την περίοδο της βασιλείας, δεν είχαν πολιτικά δικαιώματα.
 48. Ο Ιουστινιανός, με μια σειρά από διατάγματα, προσπάθησε να περιορίσει τους δυνατούς.
 49. Το δικαίωμα του Ρωμαίου πολίτη είχε δοθεί σε όλους τους κατοίκους της Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από την εποχή του Οκταβιανού.

 

2ο ΘΕΜΑ

Ερωτήσεις ανάπτυξης:

 1. Ποιες ήταν οι στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις που επέβαλε ο Οκταβιανός και ποιο αποτέλεσμα είχαν;
 2. Πώς ο αγροτικός νόμος που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος βοηθούσε τους ακτήμονες;
 3. Ποιο είναι το νομοθετικό έργο του Ιουστινιανού, σε ποια γλώσσα είναι γραμμένο και ποια η σημασία του;
 4. Πώς διαμορφώθηκε και εξελίχθηκε την αυτοκρατορική περίοδο το ρωμαϊκό δίκαιο;
 5. Ποια διοικητικά μέτρα υιοθέτησε ο Ιουστινιανός και πού αποσκοπούσαν;
 6. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού.
 7. Ποια από τα μέτρα που πρότεινε ο Γάιος Γράκχος μπορούσαν να προσφέρουν άμεση βοήθεια στα κατώτερα στρώματα του Ρωμαϊκού Κράτους;
 8. Τι προέβλεπε το Διάταγμα των Μεδιολάνων (313 μ.Χ.) και ποια η σημασία του;
 9. Με ποιο τρόπο ο αγροτικός νόμος, που πρότεινε ο Τιβέριος Γράκχος, βοηθούσε τους ακτήμονες;
 10. Πώς ο Οκταβιανός ισχυροποίησε την κεντρική εξουσία χωρίς να προκαλέσει τα δημοκρατικά αισθήματα των Ρωμαίων;
 11. Ποια μεταβολή υφίσταται το ρωμαϊκό πολίτευμα στα χρόνια του Διοκλητιανού και ποια στοιχεία την τεκμηριώνουν;
 12. Να αναφέρετε τρεις ενέργειες του Μ. Κωνσταντίνου που αποδεικνύουν την ευνοϊκή στάση του έναντι του Χριστιανισμού.

 

 

Ερωτήσεις σύντομης απάντησης:

Να δώσετε το περιεχόμενο των όρων: Ηγεμονία (Principatus), πληβείοι, ύπατοι, Δωδεκάδελτος, Ρωμαϊκή δημοκρατία (Res publica), νομοδιδάσκαλοι.

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.