Σάββατο, 10 Δεκεμβρίου, 2022
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Ιστορία Α´ Γυμνασίου: Κυκλαδικός, Μυκηναϊκός, Μινωικός πολιτισμός (Κριτήριο αξιολόγησης)

Ιστορία Α´ Γυμνασίου: Κυκλαδικός, Μυκηναϊκός, Μινωικός πολιτισμός (Κριτήριο αξιολόγησης) 1.Να περιγράψεις ένα μινωικό ανάκτορο. (μονάδες 4)   2.Τι ξέρεις για τη Γραμμική A΄ Γραφή; (Τι μορφή είχε;...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (τονισμός, ουσιαστικά α´ &...

Αρχαία Ελληνικά Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις γραμματικής (τονισμός, ουσιαστικά α´ & β´ κλίσης, ρήματα) 1.Να τονίσετε τις παρακάτω λέξεις: ὁ κινδυνος, τὸ πληθος, τοῦ δωρου, ὁ θειος,...

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί (θεωρία)

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ομοιόπτωτοι-ετερόπτωτοι προσδιορισμοί (θεωρία) 1.ΟΜΟΙΟΠΤΩΤΟΙ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ Ομοιόπτωτοι προσδιορισμοί με ουσιαστικά είναι ο προσδιορισμός της ΠΑΡΑΘΕΣΗΣ και ο προσδιορισμός της ΕΠΕΞΗΓΗΣΗΣ.   Στο ονοματικό...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: 4η Ενότητα (Κριτήριο Αξιολόγησης)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Κριτήριο Αξιολόγησης (4η Ενότητα:Ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας)

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου: Τονισμός ουσιαστικών β´ κλίσης –...

Αρχαία Ελληνική Γλώσσα – Α΄ Γυμνασίου