Αρχαία Ελληνική Γλώσσα Α´ Γυμνασίου: Ασκήσεις στη Β´ κλίση ουσιαστικών

 

Αντιστοίχισε τα ουσιαστικά της β΄ κλίσης με τη σωστή πτώση

 

1.     φυτῶν

 

α. κλητική πληθυντικού

2.     ἄνθρωπον

 

β. δοτική πληθυντικού

3.     ἀγρούς

 

γ. γενική πληθυντικού

4.     δώροις

 

δ. δοτική ενικού

5.     κινδύνου

 

ε. αιτιατική πληθυντικού

6.     ὁδῷ

 

στ. αιτιατική πληθυντικού

7.     ὦ στρατηγέ

 

ζ. αιτιατική πληθυντικού

8.     ποταμούς

 

η. γενική πληθυντικού

9.     μυστηρίων

 

θ. γενική ενικού

10.  μύλους

 

ι. αιτιατική ενικού

11.  κύκλοι

 

ια. ονομαστική πληθυντικού

12.  λιμόν

 

ιβ. δοτική πληθυντικού

13.  καμήλοις

 

ιγ. γενική ενικού

14.  μύλου

 

ιδ. δοτική ενικού

15.  καμίνων

 

ιε. γενική ενικού

16.  ὕμνῳ

 

ιστ. ονομαστική πληθυντικού

17.  βάθρα

 

ιζ. κλητική ενικού

18.  βίου

 

ιη. αιτιατική ενικού

19.  ὦ λύκοι

 

ιθ. αιτιατική πληθυντικού

20.  ῥάβδοι

 

κ. γενική πληθυντικού

 

 

 

Να τονίσετε τα παρακάτω ουσιαστικά:

 • ὁ κίνδυνος: τῶν κινδυνων
 • ἡ κάμηλος: τῆς καμηλου
 • ὁ νόμος: τοῖς νομοις
 • ὁ στρατηγός: τοῖς στρατηγοις
 • ἡ νῆσος: ταῖς νησοις
 • ὁ νόμος: τὸν νομον
 • ἡ ἔφοδος: τῶν ἐφοδων
 • ὁ ποταμός: τοὺς ποταμους
 • τὸ φυτόν: τοῦ φυτου
 • ἡ ἄμπελος: τῇ ἀμπελῳ
 • ὁ ταῦρος: (ὦ) ταυρε
 • ὁ ὀφθαλμός: τῶν ὀφθαλμων
 • τὸ ποτήριον: τοῖς ποτηριοις
 • ὁ οἶνος: (ὦ) οἰνε
 • τὸ δῶρον: τὰ δωρα
 • ὁ θρῆνος: οἱ θρηνοι
 • τὸ μυστήριον: τοῖς μυστηριοις
 • ὁ μόλυβδος: τῷ μολυβδῳ
 • ἡ νόσος: τὴν νοσον
 • ὁ σύμμαχος: τοῖς συμμαχοις
 • ὁ πολέμιος: τῶν πολεμιων
 • ὁ καρπός: τοῖς καρποις

 

Να συμπληρώσετε τις πτώσεις που λείπουν στον παρακάτω πίνακα:

  ενικός αριθμός πληθυντικός αριθμός
ονομ. ἡ κάμηλος      
γεν.   τοῦ θρήνου    
δοτ.       τοῖς θρήνοις
αιτ.     τὰς καμήλους  
κλητ.        

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.