Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement
Εξεταστικό του ΣΥΡΙΖΑ

Νεοελληνική Γλώσσα: Δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια

Νεοελληνική Γλώσσα: Δοκιμασία δεξιοτήτων για την εισαγωγή στα Πρότυπα Λύκεια Κείμενο: Το δικαίωμα στην ευτυχία Mερικές φορές μου περνάει η υποψία ότι πολλά από τα προβλήματα...
Πυροσβεστική ακαδημία

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Σχέσεις γονέων-εφήβων (Κριτήριο αξιολόγησης)

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Σχέσεις γονέων-εφήβων (Κριτήριο αξιολόγησης) Κείμενο Σχέσεις γονέων-εφήβων Μελετώντας κανείς τις σχέσεις των εφήβων και των γονέων μέσα από το πρίσμα της επικράτησης ενός...

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή...

Κατεβάστε το αρχείο: Κριτήριο αξιολόγησης - Η συμπεριφορά των γονιών και η επίπτωσή της στους εφήβους

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Φιλία (Κριτήριο αξιολόγησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Κριτήριο αξιολόγησης - Φιλία

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Η σύγχρονη γλωσσική κρίση (Κριτήριο αξιόλογησης)

Κατεβάστε το αρχείο: Κριτήριο αξιολόγησης-Η σύγχρονη γλωσσική κρίση

Νεοελληνική Γλώσσα Α´ Λυκείου: Η ιδιαίτερη “γλώσσα” των νέων (Κριτήριο αξιολόγησης)

Α. ΚΕΙΜΕΝΟ: Η ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ «ΓΛΩΣΣΑ» ΤΩΝ ΝΕΩΝ H γλώσσα των νέων αποτελεί μια σειρά από γλωσσικές συμβάσεις που χρησιμοποιούν οι νέοι για να επικοινωνήσουν...