Παρασκευή, Σεπτέμβριος 24, 2021
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης Α 121b6-122a8

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος Ἀλκιβιάδης Α 121b6-122a8 Ο Αλκιβιάδης είναι ένας διάλογος ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Αλκιβιάδη, ο οποίος θέλει να ασχοληθεί με την πολιτική,...

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.7.16.3-1.7.21.3

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 1.7.16.3-1.7.21.3 Η δικάστική απόφαση πρέπει να είναι σύμφωνη με τις υπαγορεύσεις της δικαιοσύνης και της θρησκείας.   Τὰ μὲν κατηγορήσων, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀνέβην ἐνθάδε...

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων 55-57

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων 55-57   Ο ομιλητής προβάλλει το ήθος το δικό του και του πατέρα του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι...
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4 Κείμενο Η καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος. Η τύχη των Αθηναίων αιχμαλώτων Ξυναθροισθέντες δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, τῶν τε αἰχμαλώτων...
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου κατὰ Ἀγοράτου 1-4

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου κατὰ Ἀγοράτου 1-4 Ο Λυσίας εκφώνησε τον λόγο του στην Ηλιαία, κατηγορώντας τον Αγόρατο ότι στην εποχή των Τριάκοντα ήταν υπαίτιος της...
Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4.8. 5-7

Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος, Ἑλληνικά, 4.8. 5-7 Οι συμβουλές του Δερκυλίδα προς τους Αβυδηνούς να παραμείνουν πιστοί σύμμαχοί των Λακεδαιμονίων.   οἱ μὲν δὴ ταῦτα ἀκούοντες οὐκ ἀκόντως...