Θεματογραφία

Ιούν
01

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους Περὶ τῶν Συμμοριῶν 3.1-4.5

Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Δημοσθένους Περὶ τῶν Συμμοριῶν 3.1-4.5

Περισσότερα
Μαΐ
27

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 37a-b

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 37a-b Επιμέλεια: Μανόλης Μαυρακάκης, Φιλόλογος

Περισσότερα
Μαΐ
23

Αδίδακτο κείμενο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1

Κατεβάστε το αρχείο: Πλάτωνος, Ἀπολογία Σωκράτους 35e.1.-36.b.1 Ο Σωκράτης σχολιάζει το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας για την καταδίκη του. Τὸ μὲν μὴ ἀγανακτεῖν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἐπὶ τούτῳ τῷ γεγονότι, ὅτι μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ μοι πολλὰ συμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν μοι γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον θαυμάζω ἑκατέρων τῶν ψήφων τὸν γεγονότα ἀριθμόν. οὐ […]

Περισσότερα
Μαΐ
17
Μαΐ
09
Μαΐ
07

Αδίδακτο κείμενο: Λυσίας, Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου, 1.4-5

(Ο Ευφίλητος απολογείται για τη δολοφονία του Ερατοσθένη, τον οποίον συνέλαβε επ’ αυτοφώρω να διαπράττει μοιχεία με τη γυναίκα του.) Κατεβάστε το αρχείο: Λυσίας, Ὑπέρ τοῦ Ἐρατοσθένους φόνου, 1.4-5 Ἡγοῦμαι δέ, ὦ ἄνδρες, τοῦτό με δεῖν ἐπιδεῖξαι, ὡς ἐμοίχευεν Ἐρατοσθένης τὴν γυναῖκα τὴν ἐμὴν καὶ ἐκείνην τε διέφθειρε καὶ τοὺς παῖδας τοὺς ἐμοὺς ᾔσχυνε καὶ […]

Περισσότερα