Αδίδακτο κείμενο: Λυσίου, Ὑπὲρ τῶν Ἀριστοφάνους χρημάτων 55-57

 

Ο ομιλητής προβάλλει το ήθος το δικό του και του πατέρα του, ο οποίος είχε κατηγορηθεί ότι είχε υπεξαιρέσει κάποιο τμήμα της περιουσίας του Αριστοφάνη, της οποίας ήταν διαχειριστής.

Περὶ μὲν οὖν αὐτῆς τῆς γραφῆς [καὶ ᾧ τρόπῳ κηδεσταὶ ἡμῖν ἐγένοντο, καὶ ὅτι οὐκ ἐξήρκει τὰ ἐκείνου εἰς τὸν ἔκπλουν, ἀλλὰ καὶ ὡς ἄλλοθεν προσεδανείσατο] ἀκηκόατε καὶ μεμαρτύρηται ὑμῖν· περὶ δ’ ἐμαυτοῦ βραχέα βούλομαι ὑμῖν εἰπεῖν. ἐγὼ γὰρ ἔτη γεγονὼς ἤδη τριάκοντα οὔτε τῷ πατρὶ οὐδὲν πώποτε ἀντεῖπον, οὔτε τῶν πολιτῶν οὐδείς μοι ἐνεκάλεσεν, ἐγγύς τε οἰκῶν τῆς ἀγορᾶς οὔτε πρὸς δικαστηρίῳ οὔτε πρὸς βουλευτηρίῳ ὤφθην οὐδεπώποτε, πρὶν ταύτην τὴν συμφορὰν γενέσθαι. περὶ μὲν οὖν ἐμαυτοῦ τοσαῦτα λέγω, περὶ δὲ τοῦ πατρός, ἐπειδὴ ὥσπερ ἀδικοῦντος αἱ κατηγορίαι γεγένηνται, συγγνώμην ἔχετε, ἐὰν λέγω ἃ ἀνήλωσεν εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς φίλους· οὐ γὰρ φιλοτιμίας ἕνεκα ἀλλὰ τεκμήριον ποιούμενος ὅτι οὐ τοῦ αὐτοῦ ἐστιν ἀνδρὸς ἄνευ ἀνάγκης τε πολλὰ ἀναλίσκειν καὶ μετὰ κινδύνου τοῦ μεγίστου ἐπιθυμῆσαι ἔχειν τι τῶν κοινῶν. εἰσὶ δέ τινες οἱ προαναλίσκοντες μόνου τούτου ἕνεκα ἵνα ἄρχειν ὑφ’ ὑμῶν ἀξιωθέντες διπλάσια κομίσωνται. ὁ τοίνυν ἐμὸς πατὴρ ἄρχειν μὲν οὐδεπώποτε ἐπεθύμησε, τὰς δὲ χορηγίας ἁπάσας κεχορήγηκε, τετριηράρχηκε δὲ ἑπτάκις, εἰσφορὰς δὲ πολλὰς καὶ μεγάλας εἰσενήνοχεν. ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς, καὶ καθ’ ἑκάστην ἀναγνώσεται.

 

Λεξιλόγιο

ἀντιλέγω=μιλώ εναντίον

ἐγκαλῶ= κατηγορώ

ἀναλίσκω= δαπανώ

 

Θέματα

1. Να γράψετε τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: «περὶ δ’ ἐμαυτοῦ … εἰς τοὺς φίλους».

Μονάδες 10

 

2.Ποιες υπηρεσίες προσέφερε ο πατέρας του ρήτορα στην πόλη;

Μονάδες 10

 

3.α) Να εντοπίσετε τρία ουσιαστικά της γ´ κλίσης και να γράψετε την κλητική ενικού.

β) Να εντοπίσετε δύο ρήματα σε αόριστο β´ και να τα μεταφέρετε στον ίδιο τύπο στον μέλλοντα.

Μονάδες 10

 

4.α) Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: τῷ πατρὶ, τῶν πολιτῶν, τοσαῦτα, ἄρχειν, ἁπάσας.

β) «ἵνα δὲ εἰδῆτε καὶ ὑμεῖς, καὶ καθ’ ἑκάστην ἀναγνώσεται»: Να μεταφέρετε την παραπάνω πρόταση στον πλάγιο λόγο με όλους τους δυνατούς τρόπους, με εξάρτηση από τη φράση: «Ὁ ῥήτωρ εἶπε»

Μονάδες 10

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.