Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4

Κείμενο

Η καταστροφή του αθηναϊκού εκστρατευτικού σώματος. Η τύχη των Αθηναίων αιχμαλώτων

Ξυναθροισθέντες δὲ οἱ Συρακόσιοι καὶ οἱ ξύμμαχοι, τῶν τε αἰχμαλώτων ὅσους ἐδύναντο πλείστους καὶ τὰ σκῦλα ἀναλαβόντες, ἀνεχώρησαν ἐς τὴν πόλιν. καὶ τοὺς μὲν ἄλλους Ἀθηναίων καὶ τῶν ξυμμάχων ὁπόσους ἔλαβον κατεβίβασαν ἐς τὰς λιθοτομίας, ἀσφαλεστάτην εἶναι νομίσαντες τήρησιν, Νικίαν δὲ καὶ Δημοσθένη ἄκοντος τοῦ Γυλίππου ἀπέσφαξαν. ὁ γὰρ Γύλιππος καλὸν τὸ ἀγώνισμα ἐνόμιζέν οἱ εἶναι ἐπὶ τοῖς ἄλλοις καὶ τοὺς ἀντιστρατήγους κομίσαι Λακεδαιμονίοις. ξυνέβαινε δὲ τὸν μὲν πολεμιώτατον αὐτοῖς εἶναι, Δημοσθένη, διὰ τὰ ἐν τῇ νήσῳ καὶ Πύλῳ, τὸν δὲ διὰ τὰ αὐτὰ ἐπιτηδειότατον· τοὺς γὰρ ἐκ τῆς νήσου ἄνδρας τῶν Λακεδαιμονίων ὁ Νικίας προυθυμήθη, σπονδὰς πείσας τοὺς Ἀθηναίους ποιήσασθαι, ὥστε ἀφεθῆναι. ἀνθ’ ὧν οἵ τε Λακεδαιμόνιοι ἦσαν αὐτῷ προσφιλεῖς κἀκεῖνος οὐχ ἥκιστα διὰ τοῦτο πιστεύσας ἑαυτὸν τῷ Γυλίππῳ παρέδωκεν.

Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4

 

Λεξιλόγιο

  • σκῦλα= λάφυρα
  • λιθοτομία=λατομίο
  • ἀγώνισμα=κατόρθωμα
  • τήρησις=φυλακή
  • κομίζω=μεταφέρω

 

Παρατηρήσεις

1. Να γράψετε τη μετάφραση του παρακάτω αποσπάσματος: Ξυναθροισθέντες… τήρησιν»

 Μονάδες 10

 

2.Ποιο θεωρούσε ο Γύλιππος μέγιστο κατόρθωμα;

 Μονάδες 10

3.Να γράψετε του ζητούμενους τύπους:

τῶν αἰχμαλώτων

Δοτική ενικού

 

ἀνεχώρησαν

Η υποτακτική στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο πρόσωπο

 

εἶναι

Ο ίδιος τύπος στον μέλλοντα

 

τὸ ἀγώνισμα

Αιτιατική πληθυντικού

 

τῇ νήσῳ

Κλητική ενικού/πληθυντικού

 

τῶν ξυμμάχων

Δοτική ενικού/πληθυντικού

 

ἐνόμιζεν

Ευκτική ενεστώτα στο ίδιο πρόσωπο

 

ποιήσασθαι

Ο ίδιος τύπος στην ε.φ.

 

Μονάδες 10

4.Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω τύπων: ἐς τὴν πόλιν, Ἀθηναίων, τῶν Λακεδαιμονίων, ποιήσασθαι, αὐτῷ.

Μονάδες 10

 

 

Μετάφραση

Αφού λοιπόν συγκεντρώθηκαν οι Συρακόσιοι και οι σύμμαχοι και παρέλαβαν από τους αιχμαλώτους, όσους μπορούσαν περισσότερους και τα λάφυρα, επέστρεψαν στην πόλη. Και τους άλλους από τους Αθηναίους και τους συμμάχους, όσους συνέλαβαν, κατέβασαν στα λατομεία, γιατί πίστεψαν πως είναι η πιο ασφαλής φυλακή και έσφαξαν τον Νικία και τον Δημοσθένη, παρά τη θέληση του Γύλιππου. Γιατί ο Γύλιππος είχε τη γνώμη ότι θα ήταν ένδοξο κατόρθωμα γ’ αυτόν πέρα από τα άλλα, να φέρει δηλαδή στους Λακεδαιμονίους και τους στρατηγούς (των Αθηναίων), Και συνέβαινε να είναι ο ένας, δηλαδή ο Δημοσθένης, πολύ μισητός σ’ αυτούς εξαιτίας (όσων έγιναν) στο νησί και στην Πύλο, και ο άλλος πολύ αγαπητός εξαιτίας των ίδιων (γεγονότων)- γιατί ο Νικίας, αφού έπεισε τους Αθηναίους να κάνουν ανακωχή, έδειξε μεγάλη προθυμία, ώστε να ελευθερωθούν από το νησί οι άνδρες των Λακεδαιμονίων.

Αδίδακτο κείμενο: Θουκυδίδου Ἱστορίαι 7.86.1-4

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.