Κυριακή, 24 Σεπτεμβρίου, 2023
Τηλ: 694 64 66 679
Advertisement

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης...

Καθορισμός των «Γραπτώς Εξεταζόμενων» μαθημάτων στις προαγωγικές εξετάσεις της Γ’ τάξης των Λυκείων των ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.Λ. στο πλαίσιο της Τράπεζας Θεμάτων Διαβαθμισμένης Δυσκολίας, της εξεταστέας...

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του  μαθήματος...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023     ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οδηγίες για τη διδασκαλία και τη διαχείριση της ύλης του  μαθήματος...

ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023     ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ Α’ ΤΑΞΗΣ ΛΥΚΕΙΩΝ ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ.-Λ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Πανελλαδικές 2023: Τρόπος εξέτασης του μαθήματος της Ιστορίας 

Ιστορία Για την εξέταση του μαθήματος «Ιστορία» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής: 1. Η Ιστορία ως μάθημα Προσανατολισμού, εξετάζεται με συνδυασμό...

Πανελλαδικές 2023: Τρόπος εξέτασης του μαθήματος των Λατινικών

Λατινικά Για την εξέταση στο μάθημα των Λατινικών της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών της Γ’ τάξης Ημερησίου και Εσπερινού Γενικού Λυκείου δίνεται στους υποψηφίους/ες διδαγμένο κείμενο 14-16...

Πανελλαδικές 2023: Τρόπος εξέτασης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών Γ´ Λυκείου

Αρχαία Ελληνικά Για την εξέταση του μαθήματος «Αρχαία Ελληνικά» της Ομάδας Προσανατολισμού Ανθρωπιστικών Σπουδών, ισχύουν τα εξής: ΔΙΔΑΓΜΕΝΟ 1. Δίνονται στους/στις υποψηφίους/ες αποσπάσματα διδαγμένου κειμένου από...