Αδίδακτο κείμενο: Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12 (Πανελλήνιες 2011)

 

Ξενοφῶντος Συμπόσιον Ι, 11-12

 

Ἐκεῖνοι μὲν οὖν σιωπῇ ἐδείπνουν, ὥσπερ τοῦτο ἐπιτεταγμένον ατος ὑπὸ κρείττονός τινος. Φίλιππος δ’ ὁ γελωτοποιὸς κρούσας τὴν θύραν εἶπε τ πακούσαντι εἰσαγγεῖλαι ὅστις τε εἴη καὶ δι’ ὅ τι κατάγεσθαι βούλοιτο, συνεσκευασμένος τε παρεῖναι ἔφη πάντα τὰ ἐπιτήδεια ὥστε δειπνεῖν τἀλλότρια, καὶ τὸν παῖδα δὲ ἔφη πάνυ πιέζεσθαι διά τε τ φέρειν μηδὲν καὶ διὰ τὸ νάριστον εἶναι. ὁ οὖν Καλλίας ἀκούσας ταῦτα εἶπεν· Ἀλλὰ μέντοι, ὦ ἄνδρες, αἰσχρὸν στέγης γε φθονσαι· εἰσίτω οὖν. καὶ ἅμα ἀπέβλεψεν εἰς τὸν Αὐτόλυκον, δῆλον ὅτι ἐπισκοπῶν τί κείν δόξειε τὸ σκῶμμα εἶναι.

 

ὁ ἀνάριστος = ο νηστικός

 

Μετάφραση

Εκείνοι, λοιπόν, δειπνούσαν σιωπηλά, σαν να τους είχε επιβληθεί αυτό από κάποιον ανώτερο. Ο Φίλιππος, ο γελωτοποιός, αφού χτύπησε την πόρτα, είπε σε αυτόν που του απάντησε να αναγγείλει ποιος ήταν και για ποιο λόγο επιθυμούσε να μπει μέσα∙ είπε, επίσης, ότι είχε έρθει έχοντας όλα τα αναγκαία για να δειπνήσει με ξένα φαγητά, και πως το παιδί στενοχωριόταν πολύ γιατί δεν είχε μαζί του τίποτε και γιατί ήταν νηστικό. Ο Καλλίας, λοιπόν, όταν άκουσε αυτά, είπε∙ αλλά, βέβαια, φίλοι μου, είναι ντροπή να του αρνηθούμε την είσοδο στο σπίτι∙ ας περάσει λοιπόν μέσα. Και συγχρόνως έστρεψε το βλέμμα του στον Αυτόλυκο, εξετάζοντας φανερά πώς είχε φανεί σ’ εκείνον το αστείο.

 

  1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον τύπο που ζητείται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

 

κρείττονος: την αιτιατική πληθυντικού του ίδιου βαθμού στο θηλυκό γένος

= κρείττονας – κρείττους

 τι: τη γενική ενικού του ίδιου γένους

= οὗτινος – ὅτου

φη: το τρίτο ενικό πρόσωπο της ευκτικής του ενεστώτα

= φαίη

πάντα: τη δοτική πληθυντικού στο ίδιο γένος

= τοῖς πᾶσι(ν)

φέρειν: το απαρέμφατο αορίστου β΄ στην ίδια φωνή

= ἐνεγκεῖν

τατα: την ονομαστική πληθυντικού του θηλυκού γένους

= αὗται

νδρες: την κλητική του ενικού

= ἄνερ

ασχρόν: τη δοτική ενικού του συγκριτικού βαθμού στο ίδιο γένος

= τῷ αἰσχίονι

εσίτω: το δεύτερο ενικό πρόσωπο στην ίδια έγκλιση στον ίδιο χρόνο

= εἴσιθι

δόξειε: το τρίτο ενικό πρόσωπο της οριστικής του ίδιου χρόνου

= ἔδοξε(ν)

 

  1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: αὐτοῖς, τῷὑπακούσαντι, διὰτὸφέρειν, ἀνάριστον, φθονῆσαι, ἐκείνῳ

 

ατος: Αντικείμενο στη μετοχή ἐπιτεταγμένον

τ πακούσαντι: Επιθετική μετοχή (με υποκείμενο το άρθρο της), ως έμμεσο αντικείμενο του ρήματος εἶπε

δι τ φέρειν: Έναρθρο απαρέμφατο, το οποίο μαζί με την πρόθεση διά, δημιουργεί έναν εμπρόθετο επιρρηματικό προσδιορισμό της αιτίας

νάριστον: Κατηγορούμενο στη λέξη  τὸν παῖδα μέσω του συνδετικού απαρεμφάτου εἶναι

φθονσαι: Τελικό απαρέμφατο, ως υποκείμενο στην απρόσωπη έκφραση αἰσχρὸν (ἐστί). Υποκείμενο του απαρεμφάτου εννοείται σε αιτιατική πτώση, λόγω ετεροπροσωπίας, η αντωνυμία ἡμᾶς

κείνΔοτική προσωπική του κρίνοντος προσώπου μέσω του δοξαστικού ρήματος δόξειε

 

  1. «επε τπακούσαντι εσαγγελαι στις εη»: Να μετατρέψετε τον πλάγιο λόγο σε ευθύ. Να ληφθεί υπόψη ότι ο πλάγιος λόγος εξαρτάται από το «εἶπε τῷ ὑπακούσαντι».

 

Ευθύς λόγος: Εἰσάγγειλον ὅστις εἰμί

Το τελικό απαρέμφατο αορίστου εἰσαγγεῖλαι θα μετατραπεί σε προστακτική αορίστου, ώστε να εκφραστεί η έννοια της επιθυμίας. Ενώ, η ευκτική του πλαγίου λόγου της πλάγιας ερωτηματικής θα τραπεί σε Οριστική, μιας και εξαρτάται πλέον από αρκτικό χρόνο (η προστακτική αορίστου είναι αρκτικός χρόνος).

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.