Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115 (Πανελλήνιες 2009)

 

Θουκυδίδου Ιστοριών Ε 115

 

Καὶ Ἀργεῖοι κατὰ τὸν χρόνον τὸν αὐτὸν ἐσβαλόντες ἐς τὴν Φλειασίαν καὶ λοχισθέντες πό τε Φλειασίων καὶ τῶν σφετέρων φυγάδων διεφθάρησαν ὡς ὀγδοήκοντα. καὶ οἱ ἐκ τῆς Πύλου Ἀθηναῖοι Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν ἔλαβον· καὶΛακεδαιμόνιοι δι’ ατ τὰς μὲν σπονδὰς οὐδ’ ὣς ἀφέντες ἐπολέμουν ατος, ἐκήρυξαν δὲ εἴ τις βούλεται παρὰ σφῶνἈθηναίους λῄζεσθαι. καὶ Κορίνθιοι ἐπολέμησαν δίων τινῶν διαφορῶν ἕνεκα τοῖς Ἀθηναίοις· οἱ δ’ ἄλλοι Πελοποννήσιοιἡσύχαζον. εἷλον δὲ καὶ οἱ Μήλιοι τῶν Ἀθηναίων τοῦ περιτειχίσματος τὸ κατὰ τὴν ἀγορὰν προσβαλόντες νυκτός, καὶ ἄνδρας τε ἀπέκτειναν καὶ ἐσενεγκάμενοι σῖτόν τε καὶ ὅσα πλεῖστα ἐδύναντο χρήσιμα ναχωρήσαντες ἡσύχαζον.

 

λοχίζομαι = πέφτω σε ενέδρα

ὣς = με αυτόν τον τρόπο

λῄζομαι = λαφυραγωγώ, ληστεύω

 

Μετάφραση: Και οι Αργείοι, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, αφού εισέβαλαν στη Φλειασία και έπεσαν σε ενέδρα από Φλειάσιους και δικούς τους εξόριστους, έχασαν περίπου ογδόντα. Και οι Αθηναίοι από την Πύλο πήραν πολλά λάφυρα από τους Λακεδαιμόνιους· οι Λακεδαιμόνιοι, όμως, ούτε με αυτό τον τρόπο παραβίασαν την ανακωχή, ούτε τους πολεμούσαν, κήρυξαν, όμως, εάν κάποιος επιθυμεί εκ μέρους τους να ληστεύει τους Αθηναίους. Και οι Κορίνθιοι πολέμησαν με τους Αθηναίους εξαιτίας προσωπικών τους διαφορών· ενώ οι άλλοι Πελοποννήσιοι παρέμεναν ήσυχοι. Οι Μήλιοι, αφού έκαναν επίθεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατέλαβαν το τμήμα του τείχους προς το μέρος της αγοράς, και σκότωσαν άνδρες, και αφού μετέφεραν σιτάρι και όσα περισσότερα χρήσιμα μπορούσαν, αποχώρησαν ήσυχοι.

 

1α. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

 

λαβον: το απαρέμφατο παρακειμένου στην ίδια φωνή.

= εἰληφέναι

πολέμουν: το δεύτερο ενικό πρόσωπο προστακτικής αορίστου στην ίδια φωνή.

= πολέμησον

κήρυξαν: το τρίτο ενικό πρόσωπο ευκτικής μέλλοντα στην ίδια φωνή.

= κηρύξοι

ελον: το δεύτερο πληθυντικό πρόσωπο υποτακτικής ενεστώτα στη μέση φωνή.

= αἱρῆσθε

προσβαλόντες: το δεύτερο ενικό πρόσωπο οριστικής του ίδιου χρόνου.

= προσέβαλες

 

1β. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις του κειμένου:

 

φυγάδων: τη δοτική ενικού.

= φυγάδι

πολλήν: το επίρρημα στον θετικό βαθμό.

= πολὺ

σπονδάς: την αιτιατική ενικού.

= σπονδὴν

τινν: την αιτιατική πληθυντικού στο ίδιο γένος.

= τινὰς

περιτειχίσματος: τη γενική πληθυντικού.

= περιτειχισμάτων

 

  1. Να γίνει πλήρης συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και φράσεων: ὑπὸ Φλειασίων, δι’ αὐτό, αὐτοῖς, ἰδίων, νυκτός, ἀναχωρήσαντες.

 

  • π Φλειασίων: Εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός του ποιητικού αιτίου στη μετοχή λοχισθέντες
  • δι’ ατό: Εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της αιτίας στο ρήμα ἐπολέμουν
  • ατος: Αντικείμενο στο ρήμα ἐπολέμουν
  • δίων: Επιθετικός προσδιορισμός στο διαφορῶν
  • νυκτός: Γενική του χρόνου στο προσβαλόντες
  • ναχωρήσαντες: Επιρρηματική χρονική μετοχή, συνημμένη στο υποκείμενο (οἱ Μήλιοι) του ρήματος ἡσύχαζον. Λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα.

 

  1. Να μετατρέψετε την περίοδο «καο κ τς Πύλου … λαβον» σε πλάγιο λόγο, χρησιμοποιώντας απαρεμφατική σύνταξη, με εξάρτηση από την πρόταση «οὗτοι ἔλεγον».

 

Πλάγιος λόγος: Οὗτοι ἔλεγον καὶ τοὺς ἐκ τῆς Πύλου Ἀθηναίους Λακεδαιμονίων πολλὴν λείαν λαβεῖν.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.