Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ξενοφῶντος Ἑλληνικά 5.1.31-32

Το 386 π.Χ. με τις ενέργειες κυρίως του Σπαρτιάτη ναυάρχου Ανταλκίδα ο βασιλιάς των Περσών επιβάλλει στους Έλληνες ειρήνη. Οι όροι της ειρήνης διασώζονται από τον Ξενοφώντα στα Ελληνικά του

Ἀρταξέρξης βασιλεὺς νομίζει δίκαιον τὰς μὲν ἐν τῇ Ἀσίᾳ πόλεις ἑαυτοῦ εἶναι καὶ τῶν νήσων Κλαζομενὰς καὶ Κύπρον, τὰς δὲ ἄλλας Ἑλληνίδας πόλεις καὶ μικρὰς καὶ μεγάλας αὐτονόμους ἀφεῖναι πλὴν Λήμνου καὶ Ἴμβρου καὶ Σκύρου· ταύτας δὲ ὥσπερ τὸ ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων. ὁπότεροι δὲ ταύτην τὴν εἰρήνην μὴ δέχονται, τούτοις ἐγὼ πολεμήσω μετὰ τῶν ταῦτα βουλομένων καὶ πεζῇ καὶ κατὰ θάλατταν καὶ ναυσὶ καὶ χρήμασιν. Ἀκούοντες οὖν ταῦτα οἱ ἀπὸ τῶν πόλεων πρέσβεις ἀπήγγελλον ἐπὶ τὰς ἑαυτῶν ἕκαστοι πόλεις. καὶ οἱ μὲν ἄλλοι ἅπαντες ὤμνυσαν ἐμπεδώσειν ταῦτα, οἱ δὲ Θηβαῖοι ἠξίουν ὑπὲρ πάντων Βοιωτῶν ὀμνύναι. ὁ δὲ Ἀγησίλαος οὐκ ἔφη δέξασθαι τοὺς ὅρκους, ἐὰν μὴ ὀμνύωσιν, ὥσπερ τὰ βασιλέως γράμματα ἔλεγεν, αὐτονόμους εἶναι καὶ μικρὰν καὶ μεγάλην πόλιν. οἱ δὲ τῶν Θηβαίων πρέσβεις ἔλεγονὅτι οὐκ  ἐπεσταλμένα σφίσι ταῦτ’ εἴη. Ἴτε νυν, ἔφη ὁ Ἀγησίλαος  καὶ ἐρωτᾶτε· ἀπαγγέλλετε δ’ αὐτοῖς καὶ ταῦτα, ὅτι εἰ μὴ ποιήσουσι ταῦτα, ἔκσπονδοι ἔσονται. οἱ μὲν δὴ ᾤχοντο.

Λεξιλόγιο

ὀμνύω= ορκίζομαι

Ερωτήσεις

  1. Να μεταφράστε το απόσπασμα (Ἀρταξέρξης βασιλεὺς… ἀρχαῖον εἶναι Ἀθηναίων.)
  2. Ποια ήταν η αντίδραση των Θηβαίων στους όρους που έθεσε ο Αρταξέρξης και ποια απειλή απευθύνει ο Αγησίλαος;
  1. α)Να κατατάξετε τα ουσιαστικά του κειμένου στην κλίση στην οποία ανήκουν και να γράψετε την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

β)Να εντοπίστε τα ρήματα που βρίσκονται σε παρελθοντικούς χρόνους.

  1. α)Να βρείτε τα αντικείμενα των παρακάτω ρηματικών τύπων: Ἀκούοντες, ἐμπεδώσειν,ἔφη, ἔλεγον, ἀπαγγέλλετε.

β)«Ἀρταξέρξης βασιλεὺς …Ἴμβρου καὶ Σκύρου·».Να βρείτε τους ομοιόπτωτους προσδιορισμούς στο παραπάνω απόσπασμα.


Μάθημα: Θεματογραφία

 

Ακολουθήστε τη σελίδα μας στο facebook Φιλολογικός Ιστότοπος για να ενημερώνεστε για όλα τα εκπαιδευτικά θέματα.

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.