Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40

Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40

Αδίδακτο κείμενο : Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης 39-40

Ο λόγος του Ἰσοκράτη Περί εἰρήνης Συμμαχικός γράφτηκε μετά τον συμμαχικό πόλεμο (358-355 π.Χ.) κατά τον οποίο οι Αθηναίοι έπαθαν πολλές ήττες από τους συμμάχους τους. Ο Ισοκράτης ήταν υπέρμαχος της ειρήνης και προέτρεπε τους Αθηναίους να εγκαταλείψουν την ηγεμονία και να αφήσουν τις συμμαχικές πόλεις ήσυχες. Στο συγκεκριμένο απόσπασμα υποστηρίζει ότι φροντίζει περισσότερο για την κοινή σωτηρία παρά να κερδίσει την εύνοια του ακροατηρίου του.

 

Οὐ μὴν ἀλλ’ αἰσχυνθείην ἂν, εἰ φανείην μᾶλλον φροντίζων τῆς ἐμαυτοῦ δόξης ἢ τῆς κοινῆς σωτηρίας. Ἐμὸν μὲν οὖν ἔργον ἐστὶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν κηδομένων τῆς πόλεως προαιρεῖσθαι τῶν λόγων μὴ τοὺς ἡδίστους, ἀλλὰ τοὺς ὠφελιμωτάτους·  ὑμᾶς δὲ χρὴ πρῶτον μὲν τοῦτο γιγνώσκειν, ὅτι τῶν μὲν περὶ τὸ σῶμα νοσημάτων πολλαὶ θεραπεῖαι καὶ παντοδαπαὶ τοῖς ἰατροῖς εὕρηνται, ταῖς δὲ ψυχαῖς ταῖς ἀγνοούσαις καὶ γεμούσαις πονηρῶν ἐπιθυμιῶν οὐδέν ἐστιν ἄλλο φάρμακον πλὴν λόγος ὁ τολμῶν τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττειν,ἔπειθ’ ὅτι καταγέλαστόν ἐστιν τὰς μὲν καύσεις καὶ τὰς τομὰς τῶν ἰατρῶν ὑπομένειν ἵνα πλειόνων ἀλγηδόνων ἀπαλλαγῶμεν, τοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν πρὶν εἰδέναι σαφῶς, εἰ τοιαύτην ἔχουσιντὴν δύναμιν ὥστ’ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκούοντας.

 

Ερωτήσεις

  1. Να μεταφράσετε το απόσπασμα (ὑμᾶς δὲ χρὴ… τοῖς ἁμαρτανομένοις ἐπιπλήττειν).

Μονάδες 10

  1. Πώς αντιμετωπίζονται οι ασθένειες του σώματος και της ψυχής με βάση το παραπάνω απόσπασμα;

Μονάδες 10

  1. α)Να εντοπίσετε έξι ουσιαστικά της α´ και β´ κλίσης στο παραπάνω απόσπασμα και να τα μεταφέρετε στην ίδια πτώση στον άλλο αριθμό.

β) Να εντοπίσετε και να καταγράψετε τέσσερις ρηματικούς τύπους σε ενεστώτα από το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

  1. α) αἰσχυνθείηνἂν,εὕρηνται, ἐστιν, ἀπαλλαγῶμεν. Να βρείτε τα υποκείμενα των παραπάνω ρημάτων.

β) ἔχουσιν, ἀπαλλαγῶμεν, ἐπιπλήττειν. Να βρείτε τα αντικείμενα των παραπάνω ρηματικών τύπων.

γ) τοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν πρὶν εἰδέναι σαφῶς, εἰ τοιαύτην ἔχουσιν τὴν δύναμιν ὥστ’ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκούοντας. Να βρείτε τις δευτερεύουσες προτάσεις στο παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 10

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

  1. και σεις πρέπει πρώτα–πρώτα αυτό να γνωρίζετε, ότι δηλαδή για τις αρρώστιες του σώματος οι γιατροί έχουν βρει πολλά και κάθε είδους φάρμακα, για τις ψυχές όμως που σφάλλουν και είναι γεμάτες από κακές επιθυμίες δεν υπάρχει άλλο φάρμακο από το λόγο που τολμά να επικρίνει όσους κάνουν σφάλματα.
  2. Ο Ισοκράτης υποστηρίζει ότι για τις αρρώστιες του σώματος οι γιατροί έχουν βρει πολλά και κάθε είδους φάρμακα, για τις ψυχές όμως που σφάλλουν και είναι γεμάτες από κακές επιθυμίες δεν υπάρχει άλλο φάρμακο από το λόγο που τολμά να επικρίνει όσους κάνουν σφάλματα, και από την άλλη, ότι είναι γελοίο πράγμα να υπομένουμε τις καυτηριάσεις και τις τομές των γιατρών, για να απαλλαγούμε από περισσότερους πόνους, να αποκρούομε όμως τους λόγους, προτού εξακριβώσουμε πλήρως αν έχουν τέτοια δύναμη που να ωφελήσουν τους ακροατές.
  3. α) ἔργον:ἔργα, τῶν λόγων: λόγου, θεραπεῖαι: θεραπεία, τοῖς ἰατροῖς:ἱατρῷ, ταῖς ψυχαῖς: ψυχῇ, ἐπιθυμιῶν: ἐπιθυμίας.

β)φροντίζων, ἐστὶν, προαιρεῖσθαι, γιγνώσκειν, ἀποδοκιμάζειν, ἔχουσιν.

  1. α) αἰσχυνθείην ἂν: ἐγώ (ενν.), εὕρηνται:θεραπεῖαι,ἐστιν:φάρμακον,ἀπαλλαγῶμεν:ἡμεῖς.

β) ἔχουσιν:τὴν δύναμιν, ἀπαλλαγῶμεν:ἀλγηδόνων, ἐπιπλήττειν:τοῖς ἁμαρτανομένοις.

γ) πρὶν εἰδέναι σαφῶς τοὺς δὲ λόγους ἀποδοκιμάζειν

ὥστ’ ὠφελῆσαι τοὺς ἀκούοντας

εἰ τοιαύτην ἔχουσιν τὴν δύναμιν


Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών 

 

 

Μανόλης Μαυρακάκης on FacebookΜανόλης Μαυρακάκης on GoogleΜανόλης Μαυρακάκης on TwitterΜανόλης Μαυρακάκης on Youtube
Μανόλης Μαυρακάκης
Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Ο Μανόλης Μαυρακάκης είναι πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας (τομέα κλασικών σπουδών) της Φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. Από το 2000 εργάζεται ως καθηγητής φιλόλογος, τα τελευταία χρόνια στο Ηράκλειο της Κρήτης. Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στην Ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία από το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Είναι ο διαχειριστής του «Φιλολογικού Ιστότοπου». Είναι συγγραφέας εκπαιδευτικών βιβλίων στις εκδόσεις ΠΑΤΑΚΗ

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Απάντηση

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.