Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Οι Ερωτήσεις Εισαγωγής της Τράπεζας Θεμάτων

0
1351

Αρχαία Ελληνικά Γ´ Λυκείου: Οι Ερωτήσεις Εισαγωγής της Τράπεζας Θεμάτων

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Εύδοξος από την Κνίδο

2. Ξενοκράτης

3. Ερμίας

4. Αριστοτέλης

5. Νικόμαχος

 

α. φίλος του Αριστοτέλη που βρήκε μαρτυρικό θάνατο

β. διδάσκει στο Λύκειο

γ. μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος που διεύθυνε την Ακαδημία όταν πρωτοπήγε ο Αριστοτέλης

δ. πατέρας του Αριστοτέλη

ε. διευθύνει την Ακαδημία όταν ο Αριστοτέλης επιστρέφει στην Αθήνα μετά την παραμονή του στη Μακεδονία.

 

Οι Ερωτήσεις Εισαγωγής της Τράπεζας Θεμάτων

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τα ομηρικά έπη.

β.   Όταν ο Αριστοτέλης επέστρεψε από τη Μακεδονία στην Αθήνα μετά το 335 π.Χ., συνέχισε να διδάσκει στην Ακαδημία.

γ.   Στο Α΄ βιβλίο των Ἠθικῶν Νικομαχείων ο Αριστοτέλης ασχολείται με τη φύση και το περιεχόμενο της εὐδαιμονίας.

δ.   Το λόγον ἔχον μέρος της ψυχής σχετίζεται με τις διανοητικές και ηθικές αρετές.

ε.   Στα Πολιτικά η πόλις-κράτος είναι μία κοινότητα που την αποτελούν κυβερνώντες και κυβερνώμενοι.

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Η σωκρατική διαλεκτική είναι η εκ των προτέρων απόρριψη των θέσεων του συνομιλητή.
 2. O Πλάτων ασχολήθηκε με την τραγική ποίηση σε όλη τη διάρκεια του βίου του.
 3. Ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί τρεις τρόπους για να εκθέσει τις απόψεις του: τον μύθο, τη διαλεκτική και τον σχολιασμό των ποιητικών κειμένων.
 4. Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτείαείναι η δικαιοσύνη. 
 5. Τα μαθήματα της Ακαδημίας διαφοροποιούνταν από αυτά που ο Πλάτων ορίζει στην Πολιτεία.

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου. 

β.    Η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και οι ιδέες του τον έφερναν συχνά αντιμέτωπο με συναδέλφους του. 

γ.   Ο Αριστοτέλης συνέγραψε τα Ἠθικὰ Νικομάχεια στο τέλος της ζωής του στη Χαλκίδα.

δ.   Από τα μέρη της ψυχής το ἐπιθυμητικὸν σχετίζεται με τη διατροφή.

ε.    Στα Πολιτικὰ η πόλις-κράτος ως όλον έχει για στόχο της την εὐδαιμονία.

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Ο Αριστοτέλης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κοντά στον πατέρα του

α. τη φιλοσοφία.

β. την ιατρική επιστήμη.

γ. τη στρατιωτική τέχνη.

2.     Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος στα 323 π.Χ., ο Αριστοτέλης

α. επέστρεψε στην Αθήνα.

β. έφυγε για δεύτερη φορά από την Αθήνα.

γ. επέστρεψε στα Στάγειρα.

3.     Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ευδαιμονία

α. είναι ενέργεια.

β. είναι κατάσταση.

γ. είναι καλή τύχη και δεν σχετίζεται με τις ανθρώπινες ικανότητες.

4.     Η αποφθεγματική φράση «Εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διατυπώθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Ηράκλειτο.

γ. Δημόκριτο.

5.      Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το ἄλογον μέρος της ψυχής

 

α. έχει σχέση με την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και τη διατροφή.

β. ταυτίζεται με το ἐπιθυμητικόν.

γ. έχει σχέση με την αρετή. 

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.
   
   
 
 
   
 
 
 

α. είναι ενέργεια.

β. είναι κατάσταση.

γ. είναι καλή τύχη και δεν σχετίζεται με τις ανθρώπινες ικανότητες.

9.     Η αποφθεγματική φράση «Εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διατυπώθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Ηράκλειτο.

γ. Δημόκριτο.

10.   Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το ἄλογον μέρος της ψυχής

 

α. έχει σχέση με την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και τη διατροφή.

β. ταυτίζεται με το ἐπιθυμητικόν.

γ. έχει σχέση με την αρετή. 

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης ακολουθούσε αυστηρά την παραγωγική μέθοδο.
 2. Ο Πλάτων ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του Λυκείου.
 3. Οι φύλακες – επίκουροι αναλαμβάνουν στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα και γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους.
 4. Οι φιλόσοφοι– βασιλεῖς είναι προσωπικότητες που δεν διαθέτουν μόνο γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και ηθικά ακέραιο χαρακτήρα.
 5. Ο Θρασύμαχος ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Ο Σωκράτης

α. κρίθηκε ένοχος από το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας με μεγάλη πλειοψηφία.

β. με πρόσχημα τη θρησκεία διώχθηκε για πολιτικούς λόγους.

γ. καταδικάστηκε για αθεΐα.

2.     Στον διάλογο Πρωταγόρας του Πλάτωνα

α. ο Σωκράτης χρησιμοποιεί την παραγωγική μέθοδο.

β. διατυπώνεται ήδη ολοκληρωμένη η αντίληψή του για την αρετή. 

γ. δεν διατυπώνεται οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το θέμα της συζήτησης.

3.     Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας ως το τέλος κύριοι συνομιλητές είναι

α. ο Σωκράτης, ο Γλαύκων και ο Αδείμαντος.

β. ο Σωκράτη και ο σοφιστής Θρασύμαχος.

γ. ο Σωκράτης, ο Γλαύκων και ο Κέφαλος.

4.     Στην πλατωνική Πολιτεία οι φύλακες – επίκουροι

α. είναι η πολυπληθέστερη από τις 3 τάξεις.

β. έχουν στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.

γ. αναλαμβάνουν μόνο διοικητικά καθήκοντα.

5.     Στη δικαιοσύνη κατά τον Πλάτωνα εμπεριέχονται τρεις αρετές:

α. η σοφία, η ανδρεία, η σωφροσύνη.

β. η σοφία, η φρόνηση, η σωφροσύνη.

γ. η σοφία, η αυτοκυριαρχία, η σωφροσύνη.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο Σωκράτης χρησιμοποίησε κυρίως

α. την παραγωγική μέθοδο.

β. την επαγωγική μέθοδο.

γ. τη διάλεξη.

2.     Ο Πλάτων

α. πίστεψε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Δίωνα σε φιλόσοφο – βασιλέα

β. καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια.

γ. έγραψε τα Μετὰ τὰ Φυσικά.

3.     Μετά την επιστροφή από το πρώτο ταξίδι του στη Σικελία ο Πλάτων

α. ίδρυσε την Ακαδημία.

β. ασχολήθηκε με την ποίηση. 

γ. γνώρισε τον Σωκράτη.

4.     Στο πρώτο στάδιο της αγωγής των φυλάκωνεπιδιώκεται

α. η εξισορρόπηση της μουσικής αγωγής και των μαθηματικών.

β. η μελέτη των μαθηματικών.

γ. η εξισορρόπηση γυμναστικής και μουσικής αγωγής.

5.     Στην Πολιτεία το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι είναι δίκαιο σύμφωνα με τον 

 

α. Πολέμαρχο.

β. Θρασύμαχο.

γ. Γλαύκωνα.

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Ο Σωκράτης αμφισβητώντας τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων.

β.   Χάρη στην προσωπικότητα του Σωκράτη οι φιλόσοφοι άρχισαν να ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων.

γ.   Ο Πλάτων πίστεψε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο Β΄ σε φιλόσοφο- βασιλέα.

δ.   Οι φύλακες – άρχοντες (βασιλείς) επιδίδονται μόνο σε θεωρητικές ενασχολήσεις.

ε.   Στον διάλογο Πολιτεία η δικαιοσύνη ορίζεται από τον Πολέμαρχο ως η εντιμότητα στις συναλλαγές.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Η κατηγορία που είχε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία δίωξης του Σωκράτη ήταν

α. η διαφθορά των νέων.

β. η αθεΐα.

γ. οι δημοκρατικές του αντιλήψεις.

2.     Ο Πλάτων στο πρώτο του ταξίδι στη Σικελία

α. δίδαξε φιλοσοφία στον Δίωνα.

β. γνώρισε τον φιλόσοφο Ευκλείδη.

γ. ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό.

3.     Οι φιλόσοφοι-βασιλείς αναλαμβάνουν την εξουσία

α. λόγω της αριστοκρατικής/ευγενικής καταγωγής τους.

β. από αίσθηση καθήκοντος.

γ. από ηγετική φιλοδοξία.

4.     Οι πρώιμοι διάλογοι του Πλάτωνα γράφτηκαν

α. μετά το τελευταίο ταξίδι στη Σικελία.

β. κατά την πρώτη δεκαετία μετά τον θάνατο του Σωκράτη.

γ. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.

5.     Η θέση ότι η δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό, υποστηρίχθηκε από

α. τον Θρασύμαχο.

β. τον Κέφαλο.

γ. τον Πολέμαρχο.

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Η σωκρατική αμφισβήτηση υπήρξε

α. δημιουργική.

β. πηγή άρνησης.

2.     Ο Σωκράτης καταδικάστηκε επειδή

α. ειρωνεύτηκε τους πολιτικούς της εποχής.

β. θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πολιτική συμπεριφορά των μαθητών του.

3.     Το πρώτο θέμα συζήτησης μεταξύ Σωκράτη και Πρωταγόρα είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η διδασκαλία της αρετής.

4.     Στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται τρεις αρετές

α. σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη

β. ανδρεία, εντιμότητα, σοφία

5.     Ο Αριστοτέλης πρόβαλε τον όρο

α. ευτυχία.

β. ευδαιμονία.

 

Αρχαία Γ´ Λυκείου: Ερωτήσεις Εισαγωγής από την Τράπεζα Θεμάτων

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε φράση της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στο σωστό όνομα. Τα ονόματα της στήλης Β είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία σωστές φράσεις της στήλης Α (ένα όνομα της στήλης Β περισσεύει).

Α

Β

1. «εὐδαιμονίη οὐκ ἐν βοσκήμασιν οἰκεῖ οὐδὲ ἐν χρυσῷ· ψυχὴ οἰκητήριον δαίμονος»

2. «ἡ εὐδαιμονία ἐστὶ ψυχῆς ἐνέργειά τις κατ’ ἀρετὴν τελείαν»

3. «ἦθος ἀνθρώπῳ δαίμων»

4. «εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη»

5. «ὅσιον προτιμᾶν τὴν ἀλήθειαν»

 

α. Ηράκλειτος

β. Δημόκριτος

γ. Πρωταγόρας

δ. Αριστοτέλης

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Με τη μαιευτική μέθοδο ο Σωκράτης

α. παραθέτει  εξαρχής κάποια θεωρία την οποία προσπαθεί να αποδείξει.

β. προσπαθεί να εξαχθεί η σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο.

γ. αναιρεί  σταδιακά τις θέσεις του συνομιλητή και προσπαθεί να εξαχθεί ένα νέο συμπέρασμα.

2.     Ένα από τα δύο θέματα του διαλόγου Πρωταγόρας είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η σημασία της διαλεκτικής.

γ. η δημιουργία του ανθρώπου.

3.     Ο μύθος του Πρωταγόρα αντλεί έμπνευση

α. από τον Ησίοδο και τον Αισχύλο.

β. από τον Όμηρο και τον Ησίοδο.

γ. από τον Όμηρο και τον Αισχύλο.

4.     Στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του Αριστοτέλη συνέβαλε

α. η επαφή με τον Πλάτωνα από την πρώτη στιγμή που ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία.

      β. η συνάντησή του στην Ακαδημία με

       σημαντικούς λόγιους της εποχής.

γ. η αριστοκρατική του καταγωγή.

5.     Σύμφωνα με τα Πολιτικὰ του Αριστοτέλη η πόλις-κράτος είναι ένα όλον

α. με όμοια μέρη.

β. με αποκλειστικό στόχο τον πλούτο.

γ. αποτελούμενο από κυβερνώντες και κυβερνώμενους.

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

 

α.   Ο Πλάτων πραγματοποίησε το πρώτο ταξίδι του στη Σικελία.

β.   Ο Αριστοτέλης ανέλαβε την εκπαίδευση του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

γ.    Ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία.

δ.    Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο από τους Αθηναίους.

ε.   Ο Αριστοτέλης πέθανε στη Χαλκίδα.

 

1 –

2 –

3 –

4 –

5      –

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Εύδοξος από την Κνίδο

2. Ξενοκράτης

3. Ερμίας

4. Αριστοτέλης

5. Νικόμαχος

 

α. φίλος του Αριστοτέλη που βρήκε μαρτυρικό θάνατο

β. διδάσκει στο Λύκειο

γ. μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος

δ. πατέρας του Αριστοτέλη

ε. διευθύνει την Ακαδημία

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Όταν ο Αριστοτέλης ήρθε στην Αθήνα για να σπουδάσει,

α. η Ακαδημία είχε αρχίσει να παρακμάζει.

β. ο Πλάτων είχε αναθέσει τη διεύθυνση της Ακαδημίας στον Ηρακλείδη.

γ. η Ακαδημία αποτελούσε σημείο συνάντησης σημαντικών λογίων της εποχής.

2.     Η φιλοσοφική σχολή Περίπατος ιδρύθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Εύδοξο.

γ. Θεόφραστο.

3.     Ο Αριστοτέλης έφυγε για δεύτερη φορά από την Αθήνα,

α. επειδή αισθάνθηκε πως βρισκόταν σε κίνδυνο μετά τον θάνατο του Αλέξανδρου.

β. για να επιστρέψει στα Στάγειρα. 

γ. για να αναλάβει την αγωγή του Αλέξανδρου στη Μακεδονία.

4.     Από τα μέρη της ψυχής το ἐπιθυμητικὸν κατά τον Αριστοτέλη σχετίζεται με

α. τις αρετές που περιγράφουν τον χαρακτήρα του ανθρώπου.

β. τη διατροφή.

γ. τη φρόνηση.

5.      Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλις

 

α. αποτελείται από όμοια στοιχεία.

β. ως όλον αποτελείται από ανόμοια μεταξύ τους στοιχεία.

γ. στοχεύει στην εὐβουλία.

 

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

 

α.   Ο Αριστοτέλης έφτασε στην Αθήνα για να σπουδάσει στην Ακαδημία.

β.   Η είδηση για τον θάνατο του Αλέξανδρου έφτασε στην Αθήνα.

γ.    Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε με την αγωγή του Αλέξανδρου.

δ.    Ο Πλάτων επισκέφθηκε για τρίτη φορά τη Σικελία.

ε.   Ο Πλάτων γεννήθηκε στην Αθήνα από αριστοκράτες γονείς.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Εύδοξος από την Κνίδο

2. Ξενοκράτης

3. Ερμίας

4. Αριστοτέλης

5. Νικόμαχος

 

α. φίλος του Αριστοτέλη που βρήκε μαρτυρικό θάνατο

β. διδάσκει στο Λύκειο

γ. μαθηματικός, αστρονόμος και γεωγράφος που διεύθυνε την Ακαδημία όταν πρωτοπήγε ο Αριστοτέλης

δ. πατέρας του Αριστοτέλη

ε. διευθύνει την Ακαδημία όταν ο Αριστοτέλης επιστρέφει στην Αθήνα μετά την παραμονή του στη Μακεδονία.

 

 

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Για την αγωγή του Αλέξανδρου ο Αριστοτέλης χρησιμοποίησε κατά κύριο λόγο τα ομηρικά έπη.

β.   Όταν ο Αριστοτέλης επέστρεψε από τη Μακεδονία στην Αθήνα μετά το 335 π.Χ., συνέχισε να διδάσκει στην Ακαδημία.

γ.   Στο Α΄ βιβλίο των Ἠθικῶν Νικομαχείων ο Αριστοτέλης ασχολείται με τη φύση και το περιεχόμενο της εὐδαιμονίας.

δ.   Το λόγον ἔχον μέρος της ψυχής σχετίζεται με τις διανοητικές και ηθικές αρετές.

ε.   Στα Πολιτικά η πόλις-κράτος είναι μία κοινότητα που την αποτελούν κυβερνώντες και κυβερνώμενοι.

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Η σωκρατική διαλεκτική είναι η εκ των προτέρων απόρριψη των θέσεων του συνομιλητή.
 2. O Πλάτων ασχολήθηκε με την τραγική ποίηση σε όλη τη διάρκεια του βίου του.
 3. Ο Πρωταγόρας χρησιμοποιεί τρεις τρόπους για να εκθέσει τις απόψεις του: τον μύθο, τη διαλεκτική και τον σχολιασμό των ποιητικών κειμένων.
 4. Το μείζον πρόβλημα που συζητείται στην Πολιτείαείναι η δικαιοσύνη. 
 5. Τα μαθήματα της Ακαδημίας διαφοροποιούνταν από αυτά που ο Πλάτων ορίζει στην Πολιτεία.

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Ο πατέρας του Αριστοτέλη ήταν γιατρός στην αυλή του βασιλιά της Μακεδονίας Φίλιππου. 

β.    Η διδασκαλία του Αριστοτέλη στην Ακαδημία και οι ιδέες του τον έφερναν συχνά αντιμέτωπο με συναδέλφους του. 

γ.   Ο Αριστοτέλης συνέγραψε τα Ἠθικὰ Νικομάχεια στο τέλος της ζωής του στη Χαλκίδα.

δ.   Από τα μέρη της ψυχής το ἐπιθυμητικὸν σχετίζεται με τη διατροφή.

ε.    Στα Πολιτικὰ η πόλις-κράτος ως όλον έχει για στόχο της την εὐδαιμονία.

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Ο Αριστοτέλης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κοντά στον πατέρα του

α. τη φιλοσοφία.

β. την ιατρική επιστήμη.

γ. τη στρατιωτική τέχνη.

2.     Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος στα 323 π.Χ., ο Αριστοτέλης

α. επέστρεψε στην Αθήνα.

β. έφυγε για δεύτερη φορά από την Αθήνα.

γ. επέστρεψε στα Στάγειρα.

3.     Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ευδαιμονία

α. είναι ενέργεια.

β. είναι κατάσταση.

γ. είναι καλή τύχη και δεν σχετίζεται με τις ανθρώπινες ικανότητες.

4.     Η αποφθεγματική φράση «Εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διατυπώθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Ηράκλειτο.

γ. Δημόκριτο.

5.      Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το ἄλογον μέρος της ψυχής

 

α. έχει σχέση με την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και τη διατροφή.

β. ταυτίζεται με το ἐπιθυμητικόν.

γ. έχει σχέση με την αρετή. 

 

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

6.     Ο Αριστοτέλης είχε την ευκαιρία να γνωρίσει κοντά στον πατέρα του

α. τη φιλοσοφία.

β. την ιατρική επιστήμη.

γ. τη στρατιωτική τέχνη.

7.     Όταν πέθανε ο Αλέξανδρος στα 323 π.Χ., ο Αριστοτέλης

α. επέστρεψε στην Αθήνα.

β. έφυγε για δεύτερη φορά από την Αθήνα.

γ. επέστρεψε στα Στάγειρα.

8.     Ο Αριστοτέλης θεωρεί ότι η ευδαιμονία

α. είναι ενέργεια.

β. είναι κατάσταση.

γ. είναι καλή τύχη και δεν σχετίζεται με τις ανθρώπινες ικανότητες.

9.     Η αποφθεγματική φράση «Εὐδαιμονίη ψυχῆς καὶ κακοδαιμονίη» διατυπώθηκε από τον

α. Αριστοτέλη.

β. Ηράκλειτο.

γ. Δημόκριτο.

10.   Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη το ἄλογον μέρος της ψυχής

 

α. έχει σχέση με την αύξηση του ανθρώπινου οργανισμού και τη διατροφή.

β. ταυτίζεται με το ἐπιθυμητικόν.

γ. έχει σχέση με την αρετή. 

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης ακολουθούσε αυστηρά την παραγωγική μέθοδο.
 2. Ο Πλάτων ίδρυσε τη φιλοσοφική σχολή του Λυκείου.
 3. Οι φύλακες – επίκουροι αναλαμβάνουν στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα και γενικά είναι αφοσιωμένοι στην υπηρεσία του κράτους.
 4. Οι φιλόσοφοι– βασιλεῖς είναι προσωπικότητες που δεν διαθέτουν μόνο γνώσεις και συνθετική σκέψη, αλλά πείρα ζωής, διοικητικές ικανότητες και ηθικά ακέραιο χαρακτήρα.
 5. Ο Θρασύμαχος ισχυρίζεται ότι δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Ο Σωκράτης

α. κρίθηκε ένοχος από το λαϊκό δικαστήριο της Ηλιαίας με μεγάλη πλειοψηφία.

β. με πρόσχημα τη θρησκεία διώχθηκε για πολιτικούς λόγους.

γ. καταδικάστηκε για αθεΐα.

2.     Στον διάλογο Πρωταγόρας του Πλάτωνα

α. ο Σωκράτης χρησιμοποιεί την παραγωγική μέθοδο.

β. διατυπώνεται ήδη ολοκληρωμένη η αντίληψή του για την αρετή. 

γ. δεν διατυπώνεται οριστικό συμπέρασμα σχετικά με το θέμα της συζήτησης.

3.     Από το δεύτερο βιβλίο της Πολιτείας ως το τέλος κύριοι συνομιλητές είναι

α. ο Σωκράτης, ο Γλαύκων και ο Αδείμαντος.

β. ο Σωκράτη και ο σοφιστής Θρασύμαχος.

γ. ο Σωκράτης, ο Γλαύκων και ο Κέφαλος.

4.     Στην πλατωνική Πολιτεία οι φύλακες – επίκουροι

α. είναι η πολυπληθέστερη από τις 3 τάξεις.

β. έχουν στρατιωτικά και διοικητικά καθήκοντα.

γ. αναλαμβάνουν μόνο διοικητικά καθήκοντα.

5.     Στη δικαιοσύνη κατά τον Πλάτωνα εμπεριέχονται τρεις αρετές:

α. η σοφία, η ανδρεία, η σωφροσύνη.

β. η σοφία, η φρόνηση, η σωφροσύνη.

γ. η σοφία, η αυτοκυριαρχία, η σωφροσύνη.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη ο Σωκράτης χρησιμοποίησε κυρίως

α. την παραγωγική μέθοδο.

β. την επαγωγική μέθοδο.

γ. τη διάλεξη.

2.     Ο Πλάτων

α. πίστεψε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Δίωνα σε φιλόσοφο – βασιλέα

β. καταγόταν από αριστοκρατική οικογένεια.

γ. έγραψε τα Μετὰ τὰ Φυσικά.

3.     Μετά την επιστροφή από το πρώτο ταξίδι του στη Σικελία ο Πλάτων

α. ίδρυσε την Ακαδημία.

β. ασχολήθηκε με την ποίηση. 

γ. γνώρισε τον Σωκράτη.

4.     Στο πρώτο στάδιο της αγωγής των φυλάκωνεπιδιώκεται

α. η εξισορρόπηση της μουσικής αγωγής και των μαθηματικών.

β. η μελέτη των μαθηματικών.

γ. η εξισορρόπηση γυμναστικής και μουσικής αγωγής.

5.     Στην Πολιτεία το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι είναι δίκαιο σύμφωνα με τον 

 

α. Πολέμαρχο.

β. Θρασύμαχο.

γ. Γλαύκωνα.

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Ο Σωκράτης αμφισβητώντας τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητά τη βαθύτερη αλήθεια των πραγμάτων.

β.   Χάρη στην προσωπικότητα του Σωκράτη οι φιλόσοφοι άρχισαν να ασχολούνται με τη μελέτη των φυσικών φαινομένων.

γ.   Ο Πλάτων πίστεψε ότι θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο Β΄ σε φιλόσοφο- βασιλέα.

δ.   Οι φύλακες – άρχοντες (βασιλείς) επιδίδονται μόνο σε θεωρητικές ενασχολήσεις.

ε.   Στον διάλογο Πολιτεία η δικαιοσύνη ορίζεται από τον Πολέμαρχο ως η εντιμότητα στις συναλλαγές.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Η κατηγορία που είχε μεγαλύτερη σχέση με την πραγματική αιτία δίωξης του Σωκράτη ήταν

α. η διαφθορά των νέων.

β. η αθεΐα.

γ. οι δημοκρατικές του αντιλήψεις.

2.     Ο Πλάτων στο πρώτο του ταξίδι στη Σικελία

α. δίδαξε φιλοσοφία στον Δίωνα.

β. γνώρισε τον φιλόσοφο Ευκλείδη.

γ. ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό.

3.     Οι φιλόσοφοι-βασιλείς αναλαμβάνουν την εξουσία

α. λόγω της αριστοκρατικής/ευγενικής καταγωγής τους.

β. από αίσθηση καθήκοντος.

γ. από ηγετική φιλοδοξία.

4.     Οι πρώιμοι διάλογοι του Πλάτωνα γράφτηκαν

α. μετά το τελευταίο ταξίδι στη Σικελία.

β. κατά την πρώτη δεκαετία μετά τον θάνατο του Σωκράτη.

γ. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.

5.     Η θέση ότι η δικαιοσύνη είναι να αποδίδεις τα ίσα, καλό στον φίλο, κακό στον εχθρό, υποστηρίχθηκε από

α. τον Θρασύμαχο.

β. τον Κέφαλο.

γ. τον Πολέμαρχο.

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Η σωκρατική αμφισβήτηση υπήρξε

α. δημιουργική.

β. πηγή άρνησης.

2.     Ο Σωκράτης καταδικάστηκε επειδή

α. ειρωνεύτηκε τους πολιτικούς της εποχής.

β. θεωρήθηκε υπεύθυνος για την πολιτική συμπεριφορά των μαθητών του.

3.     Το πρώτο θέμα συζήτησης μεταξύ Σωκράτη και Πρωταγόρα είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η διδασκαλία της αρετής.

4.     Στη δικαιοσύνη εμπεριέχονται τρεις αρετές

α. σοφία, ανδρεία, σωφροσύνη

β. ανδρεία, εντιμότητα, σοφία

5.     Ο Αριστοτέλης πρόβαλε τον όρο

α. ευτυχία.

β. ευδαιμονία.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Θεόφραστος

2. Δημόκριτος

3. Άνυτος

4. Χαρμίδης

5. Διονύσιος Α΄

 

α.  κατήγορος του Σωκράτη

β. ίδρυσε αριστοτελική σχολή με το όνομα Περίπατος

γ. τύραννος των Συρακουσών (405-367 π.Χ.)

δ. ατομικός φιλόσοφος του 5ου/4ου αι. π.Χ.

ε. θείος του Πλάτωνα

 

 

 1. Να ταξινομήσετε τα ακόλουθα γεγονότα στην κατάλληλη χρονική σειρά ξεκινώντας από το παλαιότερο χρονικά (ένδειξη 1) και καταλήγοντας στο νεότερο χρονικά (ένδειξη 5):

 

α.   Ο Αριστοτέλης εγκαταστάθηκε στη Μακεδονία και ανέλαβε την αγωγή του Αλέξανδρου.

β.   Ο Πλάτων επέστρεψε στις Συρακούσες για δεύτερη φορά.

γ.    Ο Ιουστινιανός έκλεισε οριστικά την Ακαδημία.

δ.    Ο Σωκράτης καταδικάστηκε σε θάνατο και ήπιε το κώνειο.

ε.   Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε στα Στάγειρα, μια μικρή πόλη της Χαλκιδικής.

1 –

2 –

3 –

4 –

5 –

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Στη διάρκεια της κράτησής του ο Σωκράτης αντιστάθηκε στις προσπάθειες των φίλων του να τον πείσουν να αποδράσει.
 2. Ο Πλάτων συνέχισε να ασχολείται με την τραγική ποίηση μετά τη γνωριμία του με τον Σωκράτη.
 3. Για τον Αισχύλο ο Επιμηθέας είναι μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας.
 4. Ο πατέρας του Αριστοτέλη λεγόταν Νικόμαχος και ήταν στρατηγός στην αυλή του Φιλίππου.
 5. Η διδασκαλία και οι ιδέες του Αριστοτέλη στην Ακαδημία τον έφεραν συχνά αντιμέτωπο και με άλλους συναδέλφους του και με τον ίδιο τον Πλάτωνα.

 

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε όνομα της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β που αντιστοιχεί στη σωστή φράση.

Α

Β

1. Μέλητος

2. Αναξαγόρας

3. Κριτίας

4. Αρχύτας ο Ταραντίνος

5. Ησίοδος

 

α. φίλος του Σωκράτη και ηγετική μορφή των Τριάκοντα Τυράννων

β. Πυθαγόρειος φιλόσοφος

γ. στη Θεογονία του περιγράφει τη γέννηση των θεών

δ. μήνυσε τον Σωκράτη

ε. κατηγορήθηκε και αυτός για ασέβεια

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της. Τρεις φράσεις της στήλης Β περισσεύουν.

Α

Β

1.     O ίδιος ο Σωκράτης ονόμαζε την εξαγωγή της σωκρατικής άποψης από τον αντίπαλο συνομιλητή

2.     Ο Πρωταγόρας στη δική του εκδοχή του προμηθεϊκού μύθου τονίζει την

3.     Οι δημιουργοί στην πλατωνική Πολιτεία είναι

4.     Το σημαντικότερο πρόβλημα που συζητείται στην πλατωνική Πολιτεία είναι η

5.     Σύμφωνα με τον Αριστοτέλη η πόλις-κράτος αποτελείται από   

α. ανάπτυξη της κοινωνικής οργάνωσης του ανθρώπου.

β. διάλεξη.

γ. δικαιοσύνη.

δ. η πολυπληθέστερη από τις τρεις τάξεις.

ε. ανόμοια μεταξύ τους στοιχεία.

ζ. διδασκαλία της αρετής.

η. μία αριστοκρατία του πνεύματος.

θ. μαιευτική.

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Η μήνυση κατά του Σωκράτη έγινε

α. από τον Κριτία και τον Χαρμίδη.

β. από το ιερατείο της Αθήνας.

γ. από τον Μέλητο.

2.     Η 7η Επιστολή του Πλάτωνα αποτελεί

α. σημαντική πηγή πληροφοριών για τη ζωή του.

β. ένα είδος βιογραφίας του Σωκράτη.

γ. μία επιστολή προς τους Αθηναίους φίλους του.

3.     Ο Πλάτων ήρθε σε επαφή με τον Πυθαγορισμό

α. στην Ακαδημία.

β. πριν τον θάνατο του Σωκράτη.

γ. στο πρώτο του ταξίδι στη Σικελία.

4.     Κύριο θέμα συζήτησης ανάμεσα στον Σωκράτη και τον Πρωταγόρα είναι

α. η σοφιστική τέχνη.

β. η έννοια της δικαιοσύνης.

γ. η φύση της αρετής.

5.     Στον διάλογο Πρωταγόρας ο Σωκράτης

 

α. αρνείται την ύπαρξη του απόλυτου.

β. αναζητά μία αλήθεια γενική, καθολική και απόλυτη. 

γ. χρησιμοποιεί τη διάλεξη ως μέθοδο αναζήτησης της αλήθειας.

 

 

 1. Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω διατυπώσεις ως Σωστές (Σ) ή Λανθασμένες (Λ)

 

α.   Πολλοί φίλοι του Σωκράτη στήριξαν το πραξικόπημα των Τριάκοντα Τυράννων. 

β.    Σύμφωνα με μία παράδοση, στην είσοδο της Ακαδημίας συναντούσε κανείς την επιγραφή «γνῶθι σαυτόν».

γ.   Ο Πλάτων χρησιμοποιούσε τον μύθο, για να συμπληρώσει μία αυστηρή φιλοσοφική απόδειξη.

δ.   Η πατρότητα του φιλοσοφικού μύθου του Πρωταγόρα ανήκει στον ίδιο τον Πλάτωνα.

ε.   Για τον Αισχύλο ο Προμηθέας είναι ένας μεγάλος ευεργέτης της ανθρωπότητας. 

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης είχε βάλει σκοπό της ζωής του να αποδείξει την άγνοια όσων σπουδαίων περνιούνταν για σοφοί.
 2. Ο Σωκράτης αμφισβητεί τις παραδοσιακές ιδέες και αρχές αναζητώντας τη βαθύτερη αλήθεια.
 3. Ο Πλάτων δεν συμμετείχε στην πολιτική και δεν υπηρέτησε ποτέ ως στρατιώτης.
 4. Ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία μετά την επιστροφή του από το πρώτο ταξίδι στη Σικελία.
 5. Ο Αριστοτέλης συνθέτει το σημαντικότερο μέρος των Πολιτικῶν του κατά την πρώτη διαμονή του στην Αθήνα.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε μία από τις παρακάτω περιόδους λόγου και δίπλα σε αυτόν τη λέξη «Σωστό», αν είναι σωστή, ή τη λέξη «Λάθος», αν είναι λανθασμένη:

 

 1. Ο Σωκράτης παρομοιάζει τον εαυτό του με μαία στην προσπάθεια του να βοηθήσει τον συνομιλητή του στην αναζήτηση της αλήθειας. 
 2. Ο Πλάτων πίστεψε πως θα μπορούσε να μεταμορφώσει τον Διονύσιο Β΄ σε φιλόσοφο- βασιλέα.
 3. Στον διάλογο Πρωταγόρας Σωκράτης και Πρωταγόρας καταλήγουν σε οριστικά συμπεράσματα.
 4. Μετά την επιστροφή του στην Αθήνα από το πρώτο του ταξίδι του στην Σικελία, ο Πλάτων ίδρυσε την Ακαδημία
 5. Για τους αρχαίους Έλληνες η αρετή του ανθρώπου ως ιδιώτη διέφερε από την αρετή του ανθρώπου ως πολίτη.

 

 

 1. Να συνδέσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α με μία φράση της στήλης Β, ώστε να συμπληρώνεται ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.     Ο Σωκράτης θέτει ως σκοπό της ζωής του

α. να αποδείξει την άγνοια όσων θεωρούνται  σοφοί.

β. να ειρωνευτεί τους σημαντικούς ανθρώπους της Αθήνας του 5ου αι π.Χ.

2.     Ο Πλάτων απομακρύνθηκε από τη φιλοδοξία της συμμετοχής στα κοινά, επειδή μεταξύ άλλων

α. δεν είχε ενδιαφέρον για τα πολιτικά δρώμενα της Αθήνας.

β. η οικογένειά του είχε σχέσεις με το καθεστώς των Τριάκοντα Τυράννων.

3.     Η Ακαδημία του Πλάτωνα έκλεισε

α. μετά την αποτυχία του τρίτου ταξιδιού του στη Σικελία.

β. το 529 μ.Χ. με απόφαση του Ιουστινιανού.

4.     Ο Αριστοτέλης εγκατέλειψε την Αθήνα το 323 π.Χ.

α. λόγω των κατηγοριών που του είχαν αποδοθεί.

β. για να ολοκληρώσει το συγγραφικό έργο του.

5.     Τα μέρη της ψυχής κατά τον Αριστοτέλη είναι

α. το ἄλογον, το λόγον ἔχον και το ἐπιθυμητικόν.

β. το ἄλογον, το λόγον ἔχον και το λογιστικόν.

 

 

 1. Να γράψετε τον αριθμό που αντιστοιχεί σε κάθε φράση της στήλης Α και δίπλα το γράμμα της στήλης Β πουαντιστοιχεί στο σωστό όνομα. Τα ονόματα της στήλης Β είναι δυνατόν να αντιστοιχούν σε περισσότερες από μία σωστές φράσεις της στήλης Α (ένα όνομα της στήλης Β περισσεύει).

Α

Β

1.              Βοηθούσε τον συνομιλητή του να  «γεννήσει» από μέσα του την αλήθεια.

2.              Θεωρούσε ότι ήταν σε θέση να διδάσκει στους μαθητές του την εὐβουλίαν.

3.              Εγκατέλειψε την Αθήνα, επειδή δεν ήθελε να δώσει την ευκαιρία στους Αθηναίους να σφάλουν για δεύτερη φορά σε βάρος της φιλοσοφίας.

4.              Ισχυριζόταν ότι το συμφέρον του ισχυρού καθορίζει το τι είναι δίκαιο.

5.              Ορίζει τη δικαιοσύνη ως «τὸ τὰ αὐτοῦ πράττειν».

 

 

α. Γλαύκων

β. Σωκράτης

γ. Αριστοτέλης

δ. Πρωταγόρας

ε. Θρασύμαχος

 

 1. Να αντιστοιχίσετε καθεμία από τις φράσεις της στήλης Α του παρακάτω πίνακα με μία φράση από τη στήλη Β που συμπληρώνει ορθά το νόημά της.

Α

Β

1.              Με τη μαιευτική μέθοδο ο Σωκράτης

α. παραθέτει  εξαρχής κάποια θεωρία την οποία προσπαθεί να αποδείξει.

β.επιδιώκει να εξαγάγει τη σωκρατική άποψη από τον αντίπαλο.

γ. αναιρεί  σταδιακά τις θέσεις του συνομιλητή και επιδιώκει να εξαγάγει ένα νέο συμπέρασμα.

2.              Ένα από τα δύο θέματα του διαλόγου Πρωταγόρας είναι

α. η φύση της αρετής.

β. η σημασία της διαλεκτικής.

γ. η δημιουργία του ανθρώπου.

3.              Ο μύθος του Πρωταγόρα αντλεί έμπνευση

α. από τον Ησίοδο και τον Αισχύλο.

β. από τον Όμηρο και τον Ησίοδο.

γ. από τον Όμηρο και τον Αισχύλο.

4.              Στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς του Αριστοτέλη συνέβαλε

α. η επαφή με τον Πλάτωνα από την πρώτη στιγμή που ο Αριστοτέλης έφτασε στην Ακαδημία.

β. η συνάντησή του στην Ακαδημία με σημαντικούς λόγιους της εποχής.

γ. η αριστοκρατική του καταγωγή.

5.              Σύμφωνα με τα Πολιτικὰ του Αριστοτέλη η πόλις-κράτος είναι ένα όλον

α. με όμοια μέρη.

β. με αποκλειστικό στόχο τον πλούτο.

γ. αποτελούμενο από κυβερνώντες και κυβερνώμενους.

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.