Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου: Ενότητα 12-Η ωρίμανση της βιομηχανικής επανάστασης (Φύλλο εργασίας)

Ι. Ερωτήσεις ανοιχτού τύπου

 

 1. Ποια ήταν τα κύρια γνωρίσματα της εκβιομηχάνισης;
 2. Ποια ήταν τα αποτελέσματα της σύζευξης βιομηχανίας και επιστήμης;

 

 

ΙΙ. Ερωτήσεις κλειστού τύπου

Να χαρακτηρίσετε τις παρακάτω προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες γράφοντας τη λέξη «ΣΩΣΤΟ» ή «ΛΑΘΟΣ», δίπλα από κάθε πρόταση:

 

 1. Μέχρι τα μέσα του 19ου αιώνα η εκβιομηχάνιση είχε επεκταθεί σε όλη την Ευρώπη.
 2. Από τα μέσα του 19ου αιώνα η εκβιομηχάνιση επεκτάθηκε και στις ΗΠΑ.
 3. Ιδεολογική βάση του καπιταλισμού υπήρξε ο οικονομικός φιλελευθερισμός.
 4. Οι τράπεζες ήταν ιδρύματα που δάνειζαν χρήματα με τόκο σε επιχειρηματίες
 5. Η ανάγκη αύξησης του κόστους παραγωγής προκάλεσε συγχωνεύσεις επιχειρήσεων.
 6. Η Αγγλία μετά τη σύνδεση βιομηχανίας και επιστήμης παρέμεινε πρωτοπόρος.
 7. Το πετρέλαιο άρχισε να αποκτά μεγάλη αξία.
 8. Στον καπιταλισμό οι επιχειρηματίες έχουν περιορισμένη ελευθερία κινήσεων.
 9. Το ατμόπλοιο αντικατέστησε το ιστιοφόρο πλοίο.
 10. Κύριοι πόλοι της εκβιομηχάνισης ήταν η υφαντουργία και η μεταλλουργία.

 

 

III. Να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

 

Οι πρώτες βιομηχανίες (εκβιομηχάνιση) δημιουργήθηκαν στη:

Α. Μ. Βρετανία

Β. Γαλλία

Γ. Γερμανία

 

 

Κυριότερη καινοτομία του δεύτερου μισού του 19ου αιώνα είναι:

Α. η ατμομηχανή

Β. ο ηλεκτρισμός

Γ. η δυναμίτιδα

 

 

 

IV.Αφού μελετήσετε την πηγή, να συνθέσετε κείμενο με θέμα τις αλλαγές που συντελέστηκαν στη σχέση επιστήμης-βιομηχανίας κατά τον 19ο αιώνα και τη σημασία τους.

Η σύζευξη επιστήμης και βιομηχανίας

[…] Γύρω στα μέσα του 19ου αιώνα αναπτύχθηκαν δύο βιομηχανικοί κλάδοι που βασίζονταν σε μια πολύ επαναστατική τεχνολογία: η χημική και (στο βαθμό που αφορούσε τις επικοινωνίες) η ηλεκτρική βιομηχανία. […] Όπως μαρτυρούν τα μυθιστορήματα του Ιουλίου Βερν (1828-1905), ο καθηγητής έγινε μια πολύ σημαντικότερη για τη βιομηχανία μορφή από όσο ήταν στο παρελθόν […]. Εξάλλου, το ερευνητικό εργαστήριο έγινε αναπόσπαστο στοιχείο της βιομηχανικής ανάπτυξης. […] Μια σημαντική συνέπεια αυτής της διείσδυσης της επιστήμης στη βιομηχανία ήταν ότι από τότε το εκπαιδευτικό σύστημα γινόταν όλο και ζωτικότερο για τη βιομηχανική ανάπτυξη.

E.J. Hobsbawm, Η εποχή του κεφαλαίου, 1848-1875, γ‘ ανατύπωση, μτφρ. Δ. Κούρτοβικ, ΜΙΕΤ, Αθήνα 2003, σ. 71-73.