Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 34, 35, 36 (Κριτήριο αξιολόγησης)

Ι. Να μεταφραστούν τα παρακάτω αποσπάσματα:

Cum Africanus in Literno esset, complures praedonum duces forte salutatum ad eum venerunt. Tum Scipio, cum se ipsum captum venisse eos existimasset, praesidium domesticorum in tectoconlocavit. Cum ante vestibulum dona posuissent, quae homines deis immortalibus consecrare solent, domum reverterunt.

 

Unum fuisse Homēro servum, tres Platōni, nullum Zenōni tradunt. Nemo vero eos miserētur, quod infeliciter vixerint. Menēnius Agrippa, qui inter patres ac plēbem publicae gratiae sequester fuit, aere collāto funerātus est. Atilius Rēgulus, cum Poenos in Africā funderet, ad sentum scripsit mercenarium suum discessisse et ab eo desertum esse rus;

 

Samnitium divitias contempsit et Samnites paupertatem eius mirati sunt. Nam cum ad eum magnum pondus auri publice missum attulissent, ut eo uteretur, vultum risu solvit et protinus dixit: «Supervacaneae, ne dicam ineptae, legationis ministri, narrate Samnitibus Manium Curium malle locupletibus imperare…

Μονάδες 20

Β. Παρατηρήσεις

Β1. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθεμιά από τις παρακάτω λέξεις:

se: ο ίδιος τύπος στο α΄ και στο β´ πρόσωπο

pondus: κλητική πληθυντικού

eum: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

deis: κλητική ενικού και γενική πληθυντικού

ipsum: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

tres: γενική πληθυντικού

Nemo: αφαιρετική ενικού

plēbem: ονομαστική και δοτική ενικού

rus: δοτική και αιτιατική ενικού

infeliciter: συγκριτικός και υπερθετικός βαθμός

Μονάδες 15

 

Β2. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για καθένα από τους παρακάτω ρηµατικούς τύπους:

conlocavit: 2ο ενικό προστακτικής ενεστώτα και μέλλοντα

solent: 3ο ενικό οριστικής και υποτακτικής υπερσυντελίκου

captum: 2ο ενικό προστακτικής ενεστώτα

venisse: γενική και αιτιατική γερουνδίου

posuissent: ο ίδιος τύπος στον παρατατικό

dicam: 2ο ενικό προστακτικής ενεστώτα

imperare: ο ίδιος τύπος στην άλλη φωνή

fuit: 2ο ενικό προστακτικής ενεστώτα

malle: 2ο ενικό οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα

miserētur: ο ίδιος τύπος στον ενεστώτα και στον μέλλοντα

 

Μονάδες 15

 

Γ1. Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

deis: είναι …………………………………. στο ………………………

auri: είναι ……………………………………. στο …………………..

praedonum: είναι ……………………………………. στο …………………..

captum: είναι ……………………………………. στο ……………………

legationis: είναι………………………………στο………………..

risu: είναι……………………………….στο………………..

fuisse: είναι ……………………………… στο ……………………………

qui: είναι ……………………………… στο ……………….

in Africā: είναι ……………………………… στο ……………………………

suum: είναι ……………………………… στο ……………….

 

(Μονάδες 10)

 

 

Γ2. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση (εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση).

ne dicam ineptae

(Μονάδες 6)

Γ3. Cum ante vestibulum dona posuissent. Να συμπτύξετε την πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.

(Μονάδες 4)

Γ4. paupertatem eius. Να δηλώσετε την κτήση με αυτοπάθεια.

(Μονάδες 2)

Γ5. deis immortalibus. Να βρείτε τον επιθετικό προσδιορισμό και να τον αναλύσετε σε αναφορική πρόταση.

(Μονάδες 4)

Γ6. narrate. Να δηλώσετε την απαγόρευση και με τους δυο τρόπους εκφοράς.

(Μονάδες 4)

 

Δ. Να γράψετε δίπλα σε κάθε λέξη της στήλης Α τον αριθμό της λέξης της στήλης Β με την οποία σχετίζεται ετυμολογικά.

 

Α

Β

complures

θηλή

infeliciter

δόση

tradunt

στέλεχος

risu

πλήθος

locupletibus

ρεντίκολο

(Μονάδες 10)

Ε. Να σημειώσετε αν οι παρακάτω προτάσεις είναι σωστές ή λανθασμένες:

  1. Οι Ρωμαίοι χρησιμοποιούσαν παντού το επίθετο «Ρωμαίος».
  2. Ο Σαλλούστιος είναι γνωστός για το έργο του Η συνωμοσία του Κατιλίνα.
  3. Κορυφαίοι Ρωμαίοι ελεγειακοί ποιητές είναι ο Τίβουλλος, ο Προπέρτιος και ο Οβίδιος
  4. Ο Πλίνιος ο Νεότερος μέσα από τις Επιστολές του μας δίνει πολύτιμες πληροφορίες για την έκρηξη του Βεζούβιου κατά την καταστροφή της Πομπηίας το 79 μ.Χ.
  5. Ο Κάτουλλος, ο κορυφαίος λυρικός και επιγραμματικός ποιητής, επηρεάστηκε κυρίως από τον Εμπεδοκλή.
  6. Ο Οράτιος καθ’ υπαγόρευση του Αυγούστου έγραψε το έργο του Ποιητική Τέχνη.
  7. To De rerum natura είναι έργο του Κοϊντιλιανού.
  8. Κατά την κλασική εποχή η ρωμαϊκή λογοτεχνία δε μιμείται απλώς τα ελληνικά πρότυπα, αλλά κατορθώνει και να τα ξεπεράσει.
  9. Κατά την εποχή του Αυγούστου επικρατεί το φαινόμενο της στρατευμένης λογοτεχνίας.
  10. Ο Στάτιος έγραψε τη Θηβαΐδα και ο Οβίδιος τον Καρχηδονιακό πόλεμο.

(Μονάδες 10)

 

Λατινικά Β’ Λυκείου, Α´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

Λατινικά Β’ Λυκείου, Β´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.