Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 32, 37, 40 (Κριτήριο αξιολόγησης) 

XXXII: Quam multas imagines fortissimorum  virorum– non  solum ad   intuendum, verum et iam  ad  imitandum- scriptores et  Graeci  et Latini nobis reliquerunt!   Quas   ego ,  cupidus   bene   gerendi   et administrandi   rem  publicam,  semper  mihi proponebam. Colendo et cogitando homines excellentes animum et mentem meam conformabam.

XXXVII: sed tantus furor omnes invaserat, ut pugnare cuperent, etsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius. Omnia sunt misera in bellis civilibus, sed nihil miserius quam ipsa victoria: ea victores ferociores impotentiores reddit, ut, etiamsi natura tales non sint, necessitate esse cogantur.

XL: Sulla, occupata urbe, senatum armatus coegerat ut C. Marius quam celerrime hostis iudicaretur. Cuius voluntati nemo obviam ire audebat; solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit. Quin etiam cum Sulla minitans ei instaret, dixit is Sullae:

Α. Να μεταφράσετε τα αποσπάσματα των παραπάνω κειμένων

20 μονάδες

 

Β1.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για την καθεμία από τις παρακάτω λέξεις:

imagines : την κλητική ενικού
nobis: την αφαιρετική ενικού στο β’ πρόσωπο
omnia: την αιτιατική ενικού
furor: τη δοτική πληθυντικού
miserius: την αφαιρετική ενικού
ferociores: την γενική πληθυντικού
nemo: τη γενική ενικού
senatum: τη γενική πληθυντικού
cuius: την αιτιατική πληθυντικού στο ουδέτερο
minitans : την αφαιρετική ενικού

10 μονάδες

Β1.β. Να γράψετε τους υπόλοιπους βαθμούς των παρακάτω επιθέτων και επιρρημάτων: fortissimorum, bene , miserius,impotentiores, celerrime
5 μονάδες

 

Β2.α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για το καθένα από τα παρακάτω ρήματα:

reliquerunt: το γ’  ενικό του μέλλοντα της οριστικής στην παθητική φωνή
proponebam: το β’ πληθυντικό του παρακειμένου και του  υπερσυντέλικου της υποτακτικής στην ενεργητική φωνή
audebat: το β’ ενικό του παρακειμένου της οριστικής στην παθητική φωνή.
ire: το α’ πληθυντικό του μέλλοντα υποτακτικής και το γ’ πληθυντικό ενεστώτα οριστικής
invaserat: το γ’ πληθυντικό μέλλοντα στην προστακτική, στη φωνή που βρίσκεται
cuperent: β ενικό της προστακτικής ενεστώτα στην ενεργητική φωνή και το β’ ενικό ενεστώτα οριστικής στην παθητική φωνή
noluit: το γ’ ενικό ενεστώτα οριστικής στην ενεργητική φωνή
10 μονάδες

 

Β2.β. gerendi, iudicaretur: Να γραφούν οι ονοματικοί τύποι των ρημάτων λαμβάνοντας υπόψη τη φωνή που βρίσκονται

5 μονάδες

Γ1.α. Να αναγνωριστούν συντακτικά οι υπογραμμισμένες λέξεις.

7 μονάδες

Γ1.β. «ut pugnare cuperent»: Να αναγνωρίσετε το είδος της πρότασης, και τη συντακτική της λειτουργία και να αιτιολογήσετε τον τρόπο εισαγωγής της, την έγκλιση και τον χρόνο εκφοράς της.

8 μονάδες

Γ2.α. «nihil esse bello civili miserius.»:  Να δηλώσετε τον β’ όρο σύγκρισης με άλλο τρόπο.

2 μονάδες

Γ2.β. «solus Quintus Mucius Scaevola augur de hac re interrogatus sententiam dicere noluit: Να μετατραπεί η πρόταση σε απαρεμφατική με εξάρτηση τη φράση: «Caesar dixit».

7 μονάδες

 

Γ2.γ. «Quam multas imagines fortissimorum  virorum scriptores et  Graeci  et Latini nobis reliquerunt!»: Να μετατραπείη σύνταξη σε παθητική.
3 μονάδες

 

Γ2.δ. «sed tantus furor omnes invaseratetsi ego clamabam nihil esse bello civili miserius.»: Να συμπτυχθεί ηδευτερεύουσα πρόταση στην αντίστοιχη μετοχή.

3 μονάδες

 

Δ.1. Ποια είναι η σχέση του Ρωμαίου Λογοτέχνη με το ελληνικό πρότυπο;

5 μονάδες

 

Δ.2. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:

 

α. Ο Βιργίλιος είχε ως πρότυπο τον Όμηρο και ο Σενέκας την αρχαία αττική κωμωδία.

β. Οι «νεωτερικοί» ποιητές γράφουν μόνο επύλλια και επιγράμματα.

γ. Ο Κορνήλιος Νέπως έγραψε περίπου 15 βιογραφίες διάσημων Ελλήνων και Ρωμαίων, κυρίως στρατηγών.

δ. Οι τρεις κορυφαίοι ελεγειακοί ποιητές ήταν ο Τίβουλλος, ο Προπέρτιος και ο Οράτιος.

5 μονάδες

 

Ε. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της στήλης Α’ με τις ετυμολογικά συγγενείς τους, ελληνικές στη στήλη Β’  

10 μονάδες

Α

imitandum

bene

rem

conformabam

furor

pugnare

misera

natura

armatus

solus

 

Β

ρεαλιστικός

φουριόζος

αρματολός

νατουραλιστικός

μίζερος

σόλο

πυγμή

κομφορμιστής

μπόνους

ιμιτασιόν

 

 

 

Λατινικά Β’ Λυκείου, Α´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

Λατινικά Β’ Λυκείου, Β´ Τεύχος | Σχολικό βοήθημα

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.