Λατινικά Γ´ Λυκείου:  Κείμενα 42, 43 (Κριτήριο αξιολόγησης)

ΜΑΘΗΜΑ XLII , ΜΑΘΗΜΑ ΧLIII

ΚΕΙΜΕΝΟ

α) Nonnulli sunt in hoc ordine, qui aut ea, quae imminent, non videant, aut ea, quae vident, dissimulent: qui spem Catilīnae mollibus sententiis aluērunt coniurationemque nascentem non credendo confirmavērunt; quorum auctoritātem secūti multi, non solum improbi verum etiam imperīti, si in hunc animadvertissem, crudeliter et regie id factum esse dicerent.

β)  Non tibi ingredienti fines patriae ira cecidit? Quamvis infesto et mināci animo perveneras, cur, cum in conspectu Rōma fuit, tibi non succurrit: «intra illa moenia domus ac penātes mei sunt, mater coniunx līberique»? Ergo ego nisi peperissem, Rōma non oppugnarētur; nisi filium habērem, lībera in līberā patria mortua essem. Ego nihil iam pati possum nec diu miserrima futūra sum: at contra hos, si pergis, aut immatūra mors aut longa servitus manet.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Α. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική  από το α΄ κείμενο το απόσπασμα «qui spem… esse dicerent» και από το β΄ κείμενο όλο το β΄ απόσπασμα «Quamvis infesto … futūra sum» β΄ απόσπασμα

Μονάδες 20

  1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις ως σωστές ή λανθασμένες:
  2. Σύμφωνα με την περιγραφική διαίρεση της ρωμαϊκής λογοτεχνίας διακρίνονται η δημοκρατική και η αυτοκρατορική εποχή.
  3. Το τέλος της αρχαίας ρωμαϊκής λογοτεχνίας τοποθετείται στον 6ο αι. μ.Χ., οπότε αρχίζει ο λατινικός Μεσαίωνας.
  4. Η έντονη συμμετοχή του Ρωμαίου λογοτέχνη στα εσωτερικά τεκταινόμενα αποτυπώνεται στην ανάπτυξη του φιλοσοφικού στοχασμού.
  5. Ο Κικέρων ασχολήθηκε όχι μόνο με την ρητορική πράξη, αλλά και με την θεωρία της ρητορικής τέχνης.
  6. Το πρώτο μεγάλο δάνειο των Ρωμαίων από τους Έλληνες ήταν το αλφάβητό τους.

Μονάδες 10

 

 

Γ.1.α. Να γράψετε τον τύπο που ζητείται:

hoc: ονομαστική πληθυντικού θηλυκού γένους

ea: γενική πληθυντικού θηλυκού γένους

qui: αιτιατική πληθυντικού ουδετέρου γένους

spem: αφαιρετική στον ίδιο αριθμό

mināci animo: ονομαστικη πληθυντικού

illa moenia: δοτική πληθυντικού

penātes mei: δοτική πληθυντικού

nihil: δοτική ενικού

(μονάδες 8)

Γ.1.β. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα, τοποθετώντας τους άλλους βαθμούς σύγκρισης στο ίδιο γένος, πτώση  και αριθμό, αν πρόκειται για επίθετο.

Θετικός

Συγκριτικός

Υπερθετικός

mollibus

 

 

improbi

 

 

crudeliter

 

 

infesto

 

 

līberā

 

 

diu

 

 

 

 

miserrima

(μονάδες 7)

Μονάδες 15

Γ.2.α. Στα αποσπάσματα «Ergo ego, … mortua essem»  και «at contra hos… manet» του β΄ κειμένου να εντοπίσετε τα ρήματα (0,5 μονάδα για κάθε λέξη) και να συμπληρωθεί ο παρακάτω πίνακας με τους τύπους που ζητούνται στην ίδια φωνή που βρίσκονται τα ρήματα (0,5 o κάθε τύπος). Όπου χρειάζεται, να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο:

Ρηματικός τύπος 

Απαρέμφατο παρακειμένου

γ΄ πληθυντικό οριστικής  Συντελεσμένου Μέλλοντα

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(μονάδες 9)

Γ.2.β. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται:

aluērunt: γ΄ πληθυντικό στην υποτακτική Παρακειμένου στην Παθητική φωνή (να ληφθεί υπόψη το υποκείμενο)

nascentem: χρονική αντικατάσταση στο γ΄ ενικό στην υποτακτική

(μονάδες 6)

Μονάδες 15

 

 

Δ1. Να συµπληρώσετε τα κενά, ώστε να φαίνεται ο συντακτικός ρόλος της κάθε λέξης.

in ordine: είναι …………………………. στο ……………………….

Catilīnae: είναι …………………………. στο ……………………….

quorum: είναι …………………………. στο ……………………….

imperīti: είναι …………………………. στο ……………………….

factum esse: είναι …………………………. στο ……………………….

patriae: είναι …………………………. στο ……………………….

mināci: είναι …………………………. στο ……………………….

filium: είναι …………………………. στο ……………………….

nihil: είναι …………………………. στο ……………………….

miserrima: είναι …………………………. στο ……………………….

Μονάδες 10

 

Δ2. mollibus sententiis. Να αναλύσετε τον επιθετικό προσδιορισμό σε αναφορική πρόταση.

(μονάδες 4)

 

Δ3. Quamvis infesto et mināci animo perveneras. Να αναγνωρίσετε τη δευτερεύουσα πρόταση(εισαγωγή, εκφορά, συντακτική θέση)

(μονάδες 6)

 

Δ4. Nascentem. Να αναλύσετε τη μετοχή στην αντίστοιχη δευτερεύουσα πρόταση.

(μονάδες 5)

Δ5. In hoc me longa vita et infelix senecta traxit. Να τρέψετε τη σύνταξη στην αντίθετή της.

(μονάδες 5)

 

Μονάδες 15

 

  1. E. Να αντιστοιχίσετε τις λατινικές λέξεις της στήλης Α’ με τις ετυμολογικά συγγενείς τους, ελληνικές στη στήλη Β’(μια λέξη από τη στη Β περισσεύει)

A

B

1.     crudeliter

2.     nascentem

3.     mollibus

4.     conspectus

5.     pergis

α. ρήγας

β. μαλακός

γ. σπέκουλα

δ. στολή

ε. γέννηση

στ. κρέας

Μονάδες 10

 

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.