Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Αδίδακτο κείμενο: Δημοσθένους, Περὶ τῆς εἰρήνης 1-3

Αν και δηλωμένος πολέμιος του Φιλίππου, ο Δημοσθένης επιχείρησε να αποδείξει με τον παρόντα λόγο του πόσο ολέθριος θα ήταν τη δεδομένη στιγμή ένας πόλεμος ενάντια στη Μακεδονία. Ο ρήτορας στην αρχή του λόγου του επικρίνει τους Αθηναίους για τη στάση τους απέναντι στις σημαντικές υποθέσεις που αφορούν την πόλη.

Ὁρῶ μέν, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τὰ παρόντα πράγματα πολλὴν δυσκολίαν ἔχοντα καὶ ταραχὴν οὐ μόνον τῷ πολλὰ προεῖσθαι καὶ μηδὲν εἶναι προὔργου περὶ αὐτῶν εὖ λέγειν, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν ὑπολοίπων κατὰ ταὐτὰ μηδὲ καθ’ ἓν τὸ συμφέρον πάντας ἡγεῖσθαι, ἀλλὰ τοῖς μὲν ὡδί, τοῖς δ’ ἑτέρως δοκεῖν. δυσκόλου δ’ ὄντος φύσει καὶ χαλεποῦ τοῦ βουλεύεσθαι, ἔτι πολλῷ χαλεπώτερον ὑμεῖς αὐτὸ πεποιήκατ’, ὦ ἄνδρες Ἀθηναῖοι· οἱ μὲν γὰρ ἄλλοι πάντες ἄνθρωποι πρὸ τῶν πραγμάτων εἰώθασι χρῆσθαι τῷ βουλεύεσθαι, ὑμεῖς δὲ μετὰ τὰ πράγματα. ἐκ δὲ τούτου συμβαίνει παρὰ πάντα τὸν χρόνον ὃν οἶδ’ ἐγώ, τὸν μὲν οἷς ἂν ἁμάρτητ’ ἐπιτιμῶντα εὐδοκιμεῖν καὶ δοκεῖν εὖ λέγειν, τὰ δὲ πράγματα καὶ περὶ ὧν βουλεύεσθ’ ἐκφεύγειν ὑμᾶς. οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἴομαι καὶ πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἀνέστηκα, ἂν ἐθελήσητε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντες ἀκούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει, ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν δι’ ὧν καὶ τὰ παρόντ’ ἔσται βελτίω καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται.

ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ

  • προΐεμαι=εγκαταλείπω, περιφρονώ, αδιαφορώ, αφήνω στην τύχη
  • προὔργου ἐστι= είναι ωφέλιμο
  • ὡδί= έτσι, τόσο
  • ἑτέρως= διαφορετικά
  • πράγματα= γεγονότα
  • εὐδοκιμῶ= εκτιμώμαι

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

  1. «οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ,…. σωθήσεται.» Να μεταφράστε το παραπάνω απόσπασμα.

  1. Ποιος είναι ο λόγος που ο ρήτορας επικρίνει τους Αθηναίους;

  1. «οὐ μὴν ἀλλὰ καίπερ τούτων οὕτως ἐχόντων οἴομαι καὶ πεπεικὼς ἐμαυτὸν ἀνέστηκα, ἂν ἐθελήσητε τοῦ θορυβεῖν καὶ φιλονικεῖν ἀποστάντες ἀκούειν, ὡς ὑπὲρ πόλεως βουλευομένοις καὶ τηλικούτων πραγμάτων προσήκει, ἕξειν καὶ λέγειν καὶ συμβουλεύειν δι’ ὧν καὶ τὰ παρόντ’ ἔσται βελτίω καὶ τὰ προειμένα σωθήσεται.» Στο παραπάνω απόσπασμα να εντοπίσετε:

α)τους ρηματικούς τύπους που βρίσκονται σε μέλλοντα και να γράψετε τους αντίστοιχους του Ενεστώτα.

β)τον συγκριτικό βαθμό ενός ανώμαλου επιθέτου και να γράψετε τον αντίστοιχο τύπο στον υπερθετικό.

γ)τις αντωνυμίες και να γράψετε τον ίδιο τύπο στον άλλο αριθμό.

  1. «δυσκόλου δ’… σωθήσεται.» Να εντοπίσετε πέντε μετοχές και να τις αναγνωρίσετε.
Θεματογραφία Αρχαίων Ελληνικών  

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.