Κατεβάστε το αρχείο: Αδίδακτο κείμενο – Ξενοφῶντος, Κύρου Ανάβασις 2.6.21-2.6.26

Μένων δὲ ὁ Θετταλὸς  φίλος τε ἐβούλετο εἶναι τοῖς μέγιστα δυναμένοις, ἵνα ἀδικῶν μὴ διδοίη δίκην. ἐπὶ δὲ τὸ κατεργάζεσθαι ὧν ἐπιθυμοίη  ᾤετο ὁδὸν εἶναι διὰ τοῦ ἐπιορκεῖν τε καὶ ψεύδεσθαι καὶ ἐξαπατᾶν, τὸ δ᾽ ἁπλοῦν καὶ ἀληθὲς τὸ αὐτὸ τῷ ἠλιθίῳ εἶναι.στέργων δὲ φανερὸς μὲν ἦν οὐδένα, ὅτῳ δὲ φαίη φίλος εἶναι, τούτῳ ἔνδηλος ἐγίγνετο ἐπιβουλεύων. καὶ πολεμίου μὲν οὐδενὸς κατεγέλα, τῶν δὲ συνόντων πάντων ὡς καταγελῶν ἀεὶ διελέγετο. καὶ τοῖς μὲν τῶν πολεμίων κτήμασιν οὐκ ἐπεβούλευε· τὰ δὲ τῶν φίλων μόνος ᾤετο εἰδέναι ῥᾷστον ὂν ἀφύλακτα λαμβάνειν. ὥσπερ δέ τις ἀγάλλεται ἐπὶ θεοσεβείᾳ καὶ ἀληθείᾳ καὶ δικαιότητι, οὕτω Μένων ἠγάλλετο τῷ ἐξαπατᾶν δύνασθαι, τῷ πλάσασθαι ψεύδη, τῷ φίλους διαγελᾶν· καὶ παρ᾽ οἷς μὲν ἐπεχείρει πρωτεύειν φιλίᾳ, διαβάλλων τοὺς πρώτους τοῦτο ᾤετο δεῖν κτήσασθαι.

Πηγή: TLG

 

Παρατηρήσεις

  1. Να μεταφράσετε το παραπάνω απόσπασμα.

Μονάδες 20

  1. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους.
φίλος αιτιατική πληθυντικού στο συγκριτικό βαθμό  
συντομωτάτην γενική ενικού στο αρσενικό  
οὐδενὸς δοτική πληθυντικού  
κτήμασιν ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό  
δικαιότητι ονομαστική ενικού  
ἐβούλετο γ΄ ενικό οριστικής παρακειμένου  
 διδοίη γ’ πληθυντικό οριστικής αορίστου  
φαίη β’ πληθυντικό προστακτικής ενεστώτα  
εἰδέναι β’ ενικό υποτακτικής ενεστώτα  
ἐξαπατᾶν α’ πληθυντικό οριστικής ενεστώτα  

Μονάδες 10

  1. Να αναγνωρίσετε συντακτικά τις υπογραμμισμένες λέξεις του κειμένου: εἶναι, ἀεὶ, τῶν πολεμίων, μόνος, κτήσασθαι.

Μονάδες 10

  1. Πώς αντιμετώπιζε ο Μένων το θεσμό της φιλίας;

Μονάδες 10

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.