Ξενοφῶντος Κύρου Ἀνάβασις 3.2.11-13

Ἰσοκράτης, Αἰγινητικὸς §§9-10

(έκδ. των Mathieu, G., Brémond, É. Παρίσι: Les Belles Lettres, 1929, ανατ. 1963)

Ο Αἰγινητικὸς αναφέρεται σε μία δίκη που έγινε (περ. το 393 π.Χ.) ενώπιον των δικαστηρίων της Αίγινας. Υπό διεκδίκηση ήταν η κληρονομιά κάποιου Θρασύλοχου, (γιου του Θράσυλλου), από τη Σίφνο, ο οποίος μετοίκησε στη Μήλο, στην Τροιζήνα και, τέλος, και στην Αίγινα, όπου και πέθανε. Την περιουσία του κληρονόμησε κάποιος υιοθετημένος. Την ίδια περιουσία όμως, διεκδικούσε δικαστικά και η ετεροθαλής αδελφή του Θρασύλοχου από την Αθήνα, νόθα κόρη του Θράσυλλου.

Μετὰ δὲ ταῦτ’ ἔγημεν (Θράσυλλος) ἐκ Σερίφου παρ’ ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἐγένετο Σώπολις καὶ Θρασύλοχος καὶ θυγάτηρ ἡ νῦν ἐμοὶ συνοικοῦσα. Θράσυλλος μὲν οὖν τούτους μόνους παῖδας γνησίους καταλιπὼν καὶ κληρονόμους τῶν αὑτοῦ καταστήσας τὸν βίον ἐτελεύτησεν. Ἐγὼ δὲ καὶ Θρασύλοχος τοσαύτην φιλίαν παρὰ τῶν πατέρων παραλαβόντες ὅσην ὀλίγῳ πρότερον διηγησάμην, ἔτι μείζω τῆς ὑπαρχούσης αὐτὴν ἐποιήσαμεν. Ἕως μὲν γὰρ παῖδες ἦμεν, περὶ πλείονος ἡμᾶς αὐτοὺς ἡγούμεθα ἢ τοὺς ἀδελφοὺς, καὶ οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτὴν οὐδεμίαν χωρὶς ἀλλήλων ἤγομεν· ἐπειδὴ δ’ ἄνδρες ἐγενόμεθα, οὐδὲν πώποτ’ ἐναντίον ἡμῖν αὐτοῖς ἐπράξαμεν, ἀλλὰ καὶ τῶν ἰδίων ἐκοινωνοῦμεν καὶ πρὸς τὰ τῆς πόλεως ὁμοίως διεκείμεθα καὶ φίλοις καὶ ξένοις τοῖς αὐτοῖς ἐχρώμεθα.

————

ἔγημεν (γυναῖκα): παντρεύτηκε

παρ’ ἀνθρώπων πολὺ πλείονος ἀξίων ἢ κατὰ τὴν αὑτῶν πόλιν: από σόι πολύ πιο αξιόλογο συγκριτικά με τη φήμη της πόλης τους

οὔτε θυσίαν οὔτε θεωρίαν οὔτ’ ἄλλην ἑορτὴν ἤγομεν: δεν συμμετείχαμε ούτε σε θυσία ούτε σε δημόσια εκδήλωση ούτε σε άλλη γιορτή

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Γ1. Να μεταφράσετε στη Νέα Ελληνική το απόσπασμα: «Μετὰ δὲ ταῦτ’ ἔγημεν … αὐτὴν ἐποιήσαμεν».

Μονάδες 20

Γ2. Ποια σχέση είχε ο ρήτορας με τον Θρασύλοχο κατά την παιδική τους ηλικία και ποια όταν ενηλικιώθηκαν;

Μονάδες 10

Γ3. Να γράψετε τους ζητούμενους τύπους:

ἀνθρώπων: γενική ενικού και αιτιατική πληθυντικού

τὸν βίον: δοτική ενικού

θυσίαν: ο ίδιος τύπος στον άλλο αριθμό

ἑορτὴν: γενική ενικού

ἡγούμεθα: ο ίδιος τύπος στην υποτακτική

ἐποιήσαμεν: απαρέμφατο στον ίδιο χρόνο

τῆς ὑπαρχούσης: γενική πληθυντικού

ἐπράξαμεν: το ίδιο πρόσωπο στην ευκτική του ίδιο χρόνου

ἐχρώμεθα: το 1ο ενικό στον ίδιο χρόνο

Μονάδες 10

 

 

Γ4. Να προσδιορίσετε την κύρια συντακτική λειτουργία των υπογραμμισμένων λέξεων/φράσεων του κειμένου.

τὸν βίον:         είναι ……………………………………… στο ………………

τοσαύτην:       είναι ……………………………………… στο ………………

οὐδεμίαν: είναι ……………………………………… στο ………………

κληρονόμους  :           είναι ……………………………………… στο ………………

παρὰ τῶν πατέρων:   είναι ……………………………………… στο ………………………

τῆς ὑπαρχούσης:       είναι …………………………… στο ……………………

Θρασύλοχος:              είναι ……………………………… στο ……………………

ἡμῖν αὐτοῖς:               είναι ……………………………… στο …………………………

τῶν ἰδίων:                  είναι ……………………………… στο ……………………

ὁμοίως:                       είναι ……………………………… στο ……………………

Μονάδες 10

 

 

 

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.